Personality assessment

yakujo
Mind Map by yakujo, updated more than 1 year ago
yakujo
Created by yakujo about 5 years ago
3
0

Description

University, Basic Studies Psykologia (Persoonallisuus ja motivaatio) Mind Map on Personality assessment, created by yakujo on 03/03/2015.

Resource summary

Personality assessment
1 arviointi
1.1 monenlaisen tiedon kerääminen persoonan kokonaisvaltaiseksi ymmärtämiseksi
1.2 saatua tietoa käytetään ennusteen tai päätöksen tekemiseen
1.3 esimerkkinä OSS-tutkimus
1.3.1 millaista tietoa kerätään?
1.3.2 miten tietoa järjestellään ennakointien tekemiseksi?
1.3.3 miten menestystä arvioidaan?
2 persoonallisuuteen liittyvän datan tyypit
2.1 L-data
2.1.1 elämänhistoria
2.2 O-data
2.2.1 vanhempien, opettajien, puolisoiden tai ikätovereiden tekemiä arvioita
2.3 T-data
2.3.1 kokeiden tai testien tuloksia
2.4 S-data
2.4.1 itsearviointi, kyselyt
3 reliabiliteetti & validiteetti
3.1 luotettavuus & oikeellisuus
3.2 rakennevaliditeetti
3.2.1 todisteiden kerääminen tietyn persoonallisuuden konstruktion tueksi
3.2.2 ko. konstruktion mittari
3.2.3 mitä enemmän todisteita käsitteen puolesta, sitä korkeampi validiteetti
4 itsearviointi
4.1 kohtuullisen tarkkoja tuloksia
4.2 itsepetoksen mahdollisuus
4.2.1 monet psykologit varovaisia luottaessaan itsearviointeihin
4.3 tarkoituksellinen vääristely
5 tarinankerrontatutkimuksen (esim. TAT) pisteytykset saavutuksen, vallan ja läheisyyden motiiveista voivat olla yhteydessä tärkeään käyttäytymiseen
5.1 yhteys monimutkainen
5.2 ei näy itseraportoinnissa?
6 bandwidth & fidelity
6.1 tasapainoilu mittaustulosten laajuuden ja tarkkuuden välillä
6.2 persoonallisuuden mittari voi olla vahva suhteessa toiseen ja heikko suhteessa toiseen
6.3 persoonallisuuden mittarit osoittavat monimutkaisia eikä kovin vahvoja suhteita erilaisiin suoriutumisen mittareihin
6.3.1 esim. eri ammatit
7 kulttuurienvälinen vaihtelu
7.1 kuinka tunnistaa tutkimuksissa?
7.2 kyselyiden huolellinen muotoilu
7.3 sopivien normien käyttö pisteytyksessä ja ennusteissa
7.4 kysymyksenasettelu saatta olla kulttuurisesti vääristynyt
8 persoonallisuusteorian ja persoonallisuuden arvioinnin välinen yhteys?
8.1 eri teoriat liittyvät erilaiseen dataan
8.2 persoonallisuuden monimutkaisuus
8.2.1 tarvitaan useita arviointimetodeja
Show full summary Hide full summary

Similar

Statistics, Data and Area (Semester 2 Exam)
meg willmington
Mathematics
Corey Lance
Chapter 7: Investigating Data
Sarah L
Maths Summarising Data
Will Thorpe
Emotion, adaptation and health
yakujo
STEM AND LEAF DIAGRAMS
Elliot O'Leary
GCSE Computing - 4 - Representation of data in computer systems
lilymate
TYPES OF DATA
Elliot O'Leary
TYPES OF DATA
Noura ElSinbawy
TYPES OF DATA
Michael Sudduth
AS level geography- Geographical Skills
beth2384