Vår elektriske verden

Description

swag
PerBjartHestejente
Mind Map by PerBjartHestejente, updated more than 1 year ago
PerBjartHestejente
Created by PerBjartHestejente almost 8 years ago
20
0

Resource summary

Vår elektriske verden

Annotations:

 • Her forteller Lars Krogstad oss om hva som skjer med strøm og sånt. Mange av elevene kjeder seg.
 1. Vannkraftverk
  1. Turbin
   1. Generator

    Annotations:

    • I en generator roterer en magnet inne i en spole slik at det skapes vekselstrøm.
    1. Transformator

     Annotations:

     • Man setter opp spenningen opptil 420 000 Volt for å unngå at ledningene skal bli for varme.
     1. Høyspentledninger

      Annotations:

      • Før strømmen fraktes over lange strekninger, transformerer man spenningen opp til mellom 180 000V og 420 000V. Dette gjøres for at ledningene ikke skal bli varme, slik at vi mister minst mulig energi.
      1. Transformator

       Annotations:

       • Før strømmen når forbrukerne, må spenningen transformeres ned til 240V. Dette er spenningen på strømmen "i stikkontakten".
       1. Elektriske apparater
        1. Energi, effekt og kostnad
         1. Elektronikk
          1. Datamskin

           Annotations:

           • En datamaskin er en samling av mekaniske og elektroniske komponenter som ved hjelp av dataprogrammer kan utføre arbeidsoppgaver på en effektiv måte.
           1. Telegraf

            Annotations:

            • Telegrafi er formidling av meldinger utført av apparater eller innretninger i form av signaler eller tegn fra et sted til et annet, særlig overføring ved hjelp av et optisk eller elektrisk telegrafsystem.
            1. Radio

             Annotations:

             • Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger som ikke trenger et medium å forplante seg i, men brer seg gjennom luft og vakuum like godt. Radiobølgene kan ha en bølgelengde mellom 1 mm og over 10 000 meter, og ligger på frekvenser mellom 3 kHz og 300 GHz.
             1. TV

              Annotations:

              • Begrepene fjernsyn og TV (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkastning av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler).
              1. Integrerte kretser

               Annotations:

               • En integrert krets er en elektronisk krets som består av flere elementer som er plassert på samme halvlederkrystall. Antallet elektroniske elementer kan variere fra noen titalls til flere hundre millioner.
               1. Internett

                Annotations:

                • Internett (ofte kalt «nettet») er et verdensomspennende datanettverk og danner basisen for en rekke kommunikasjonstjenester. De viktigste er World Wide Web (før midten av 1990-tallet hadde Gopher denne rollen), e-post, chat, filoverføring, IP-telefoni og videosamtale.
                1. Det elektromagnetiske spekteret
                 1. Gammastråling

                  Annotations:

                  • Gammastråling (γ-stråling) var opprinnelig definert som elektromagnetisk stråling relatert til prosesser i atomkjernen, hvor også partikkelstråling som alfapartikler (alfastråling) og betapartikler (betastråling) oppstår.
                  1. Røntgenstråling

                   Annotations:

                   • Røntgenstråling er elektromagnetisk stråling eller fotoner med en bølgelengde mellom 0,01 og 10 nm. Røntgenstrålene ble oppdaget 8. november 1895 av den tyske vitenskapsmannen Wilhelm Conrad Röntgen.
                   1. UV-stråling

                    Annotations:

                    • Ultrafiolett stråling (forkortes UV-stråling) er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys (bølgelengder mellom 10 – 400 nm).
                    1. Synlig lys

                     Annotations:

                     • Lys er en form for elektromagnetisk stråling. Det har både bølgeegenskaper og partikkelegenskaper. Lys består av fotoner. Synlig lys er visse bølgelengder av elektromagnetisk stråling som forårsaker synsinntrykk i det menneskelige øye.
                     1. Infrarød stråling

                      Annotations:

                      • Infrarød (IR) stråling er elektromagnetisk stråling av bølgelengder lengre enn synlig lys, men kortere enn mikrobølger.
                      1. Mikrobølger

                       Annotations:

                       • Mikrobølger er et trivialnavn for elektromagnetiske bølger med bølgelengder i området 1 mm–30 cm, altså i den korte enden av radiobølgeområdet. Elektromagnetiske bølger med kortere bølgelengder kalles infrarøde.
                       1. Radiobølger

                        Annotations:

                        • Radiobølger er elektromagnetiske bølger med bølgelengde fra over 10 000 meter til 1 millimeter. Radiobølger benyttes til trådløs overføring av informasjon.
                2. Effekt

                 Annotations:

                 • Effekt er et mål på hvor raskt energi omgjøres. Måles i Watt (W)1 W= 1J/sAlle elektriske apparater har en oppgitt effekt. For eksempel en hårføner: 800 W Vaskemaskin: 2000 W Støvsuger: 700-1500 W
                 1. Energi

                  Annotations:

                  • Når vi betaler "strømregninga", betaler vi for hvor mye energi vi har brukt. Når vi oppgir energimengden vi får fra elektrisk strøm, bruker vi enheten kWh (kilowattimer). 1 kWh= 1000W*1 h 1 kWh= 2000W*0,5 h 1 kWh= 4000W*15 min
                  1. Kostnad

                   Annotations:

                   • Vi betaler pr kWh vi bruker. Effekt: 2000 W Tid: 3 h Pris: 0,5 kr/kWh
                3. 180 000 V-420 00 V
                4. Justerer spenningen
                 1. Primær- og sekundærspole

                  Annotations:

                  • Primærspolen er koblet til spenningskilden.Forholdet mellom antall viklinger avgjør hvordan spenningen transformeres. Forholdet mellom antall viklinger i primær- og sekundærspolen er proporsjonalt med hvordan spenningen transformeres. Eks: Hvis sekundærspolen har dobbelt så mange viklinger som primærspolen dobles spenningen.
                 2. Vekselstrøm
                  1. Induksjon

                   Annotations:

                   • Et magnetfelt får elektroner i en ledning til å bevege seg. Det vil gå mer strøm i en spole enn i en enkelt ledning.
                   1. Magnet

                    Annotations:

                    • En magnet er et objekt som har et magnetfelt. Et magnetfelt er et usynlig kraftfelt rundt en magnet. En magnet har to "poler". En nordpol og en sørpol. Like poler frastøter, ulike poler tiltrekker. Et magnetfelt kan påvirke materialer som er magnetiske. Et magnetisk stoff har ikke sitt eget magnetfelt.
                    1. Spole

                     Annotations:

                     • En spole er en ledning som er viklet opp i mange løkker.
                  2. Magasinkraftverk

                   Annotations:

                   • Samler opp vannet i magasiner. Gjør det mulig å regulere energiproduksjonen.
                   1. Elvekraftverk
                   Show full summary Hide full summary

                   Similar

                   ICT FLASH CARDS
                   joeraven67
                   AQA Physics P2- Quiz
                   Ethan Beadling
                   Population
                   Abby Whitmore
                   War and Peace in Canada
                   epicg123
                   Welcome - Batman&Superman's Family Diversity Quiz. (Batman Voice)
                   I'MBATMAN
                   COMP3 Flashcards
                   Dan9704
                   MODELO DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA.
                   rebeca muñoz
                   Choosing a research method
                   tom baker
                   A200 Final
                   Natalie Rook