Richard Jones.

rhian_bowen
Mind Map by rhian_bowen, updated more than 1 year ago
rhian_bowen
Created by rhian_bowen almost 5 years ago
8
0

Description

GCSE Cymraeg. Mind Map on Richard Jones., created by rhian_bowen on 04/26/2015.

Resource summary

Richard Jones.
1 Hunanol a chreulon - Twyllodd Harri Evans a'i berswadio yn erbyn ei ewyllys i gymryd rhan mewn gweithred dreisgar ac yna gadawodd ef heb ddim.
2 Caled - Wrth feddwl am y cyfoeth mae wedi gorfod ei guddio mae'n rhoi'r bai ar Harri Evans am fod hwnnw yn ei banig wedi saethu'r siopwr. Does ganddo ddim cydymdeimlad a Hari Evans sy'n marw o gancr- yr unig beth sy'n bwysig iddo ydy ei fod yn marw. Mae'n falch o glywed am farwolaet Gladys hefyd er mai'r sioc o'i weld ef achosodd hynny.
3 Cynlluniwr gofalus - Mae'n gwneud popeth yn fanwl ac y ofalus e.e. claddu'r gemau. "Gorffennodd y gwaith gyda'r un gofal a thrylwyredd ag a ddangosodd drwyddi draw."
4 Clyfar - Meddai'r Arolygydd "Mae dyn sy'n dwyn gwerth pu mil ar hugain o sdwff ac yn saethu dyn bron yn farw wrth wneud hynny ac y osgoi cael ei ddal yn ddyn clyfar, clyfar iawn. Yn rhy glyfar i gael ei ddyrnu."
5 Cyfrwys.
5.1 a) Defnyddio pobl i'w ddibenion ei hun e.e. Harri Evans. Nid yw'n hoi ei enw iawn iddo.
5.2 b) Rhaffu celwyddau pan mae'n ffonio'r ysbyty.
5.3 c) Gwylio ty Gladys o ben y mynydd gyda sbienddrych.
5.4 ch) Meddai Einir "Hen dyn rhyfadd ydy o. Mae na rywbeth oer yn chara i fyny ac i lawr asgwrn y nghefn i bob tro mae o'n agos." Meredydd yn dychmygu ei fod yn "datod gwisg Einir fesul botwm yn ei feddwl wrth iddo edrych arni"
5.5 d) Pan ddaw i wybod mai pensaer ydy Meredydd mae'n ei holi'n dwll i gael gwybodaeth am stad Maes Ceris.
5.6
Show full summary Hide full summary

Similar

The Geography Of Earthquakes
eimearkelly3
Algebra
Alex Maraio
Physics - Energy, Power & Work
dominique22
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
An Inspector calls - Gerald Croft
Rattan Bhorjee
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
Physics P1
themomentisover
Language Techniques
Anna Wolski
Procedimientos Operacionales
Adriana Forero
Core 1.12 Timbers blank test
T Andrews
TISSUE TYPES
Missi Shoup