UGOVOR O LICENCIJI

Karla Komazin
Mind Map by Karla Komazin, updated more than 1 year ago
Karla Komazin
Created by Karla Komazin over 6 years ago
36
1

Description

garg

Resource summary

UGOVOR O LICENCIJI
 1. DAVATELJ LICENCIJE
  1. obvezuje se USTUPITI stjecatelju u cjelini ili djelomično PRAVO ISKORIŠTAVANJA izuma, znanja, iskustva, žiga, uzorka ili modela
   1. dužan je stjecatelju u određenom roku PREDATI PREDMET licencije i DOKUMENTACIJU za praktičnu primjenu predmeta i dati sve UPUTE I OBAVIJESTI koje su potrebne za uspješno iskorištavanje predmeta
    1. JAMČI stjecatelju IZVODLJIVOST I UPORABLJIVOST predmeta licencije
     1. jamči da je on nositelj prava iskorištavanja predmeta ugovora, da na njemu nema tereta i da nije ograničeno u korist nekog trećeg (kod isključive licencije i da pravo nije ni potpuno ni djelomično ustupio drugome)
      1. dužan je čuvati i braniti pravo ustupljeno stjecatelju od svih zahtjeva trećih osoba
      2. kod ISKLJUČIVE LICENCIJE ne može ni u kojem obliku SAM iskorištavati predmet, niti njegove pojedine dijelove, niti to povjeriti nekome drugome u granicama prostornog važenja licencije
      3. STJECATELJ LICENCIJE
       1. obvezuje se PLATITI davatelju određenu NAKNADU koju je dužan platiti u vrijeme i na način određen ugovorom
        1. AKO SE NAKNADA ODREĐUJE U ZAVISNOSTI OD OPSEGA ISKORIŠTAVANJA PREDMETA - dužan podnijeti davatelju izvješće o opsegu i obračunati naknadu svake godine, ako ugovorom nije određen kraći rok
         1. AKO JE UGOVORENA NAKNADA POSTALA OČITO NERAZMJERNA u odnosu prema prihodu koji stjecatelj ima od iskorištavanja, ZAINTERESIRANA STRANA MOŽE ZAHTIJEVATI IZMJENU UGOVORENE NAKNADE
         2. dužan je iskorištavati predmet na ugovoreni način, u ugovorenom opsegu i u ugovorenim granicama
          1. nije ovlašten iskorištavati naknadna usavršavanja predmeta, osim ako je zakonom ili ugovorom nije drugačije određeno
           1. nepatentirani izum ili tajno zanje i iskustvo dužan je čuvati u tajnosti
            1. ako je uz licenciju za proizvodnju ustupljena i licencija za uporabu žiga, može stavljati robu u promet s tim žigom samo ako je njezina kakvoća ista kao kakvoća robe koju proizvodi davatelj
             1. suprotan sporazum nema pravni učinak
             2. dužan je OBILJEŽITI ROBU oznakom o proizvodnji po licenciji
             3. FORMALAN - mora biti sklopljen u pisanom obliku
              1. TRAJANJE LICENCIJE - u slučaju iskorištavanja patentiranog izuma, uzorka ili modela, ne može biti sklopljena za dulje vrijeme od trajanja zakonske zaštite tih prava
               1. ISKLJUČIVA LICENCIJA - ako je izrijekom ugovoreno, stjecatelj stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licencije; ostale mogućnosti iskorištavanja zadržava davatelj; (ako nije naznačeno, smatra se da je neisključiva)
                1. Ugovorom se može PROSTORNO OGRANIČITI pravo iskorištavanja predmeta licencije, ali samo ako to nije protivno Ustavu i zakonima
                 1. PODLICENCIJA
                  1. = USTUPANJE DRUGOME prava iskorištavanja predmeta licencije koje MOŽE UČINITI STJECATELJ ISKLJUČIVE LICENCIJE bez dopuštenja davatelja (ako ugovorom nije drukčije određeno)
                   1. STJECATELJ NEISKLJUČIVE LICENCIJE MORA IMATI DOPUŠTENJE DAVATELJA , a ovaj ga može odbiti samo iz ozbiljnih razloga
                    1. ako je dao podlicenciju BEZ DOPUŠTENJA, davatelj može OTKAZATI UGOVOR bez otkaznog roka
                    2. ugovorom o podlicenciji ne stvara se poseban pravni odnos između davatelja licencije i stjecatelja podlicencije, makar je ovaj dao dopuštenje
                     1. ALI DAVATELJ MOŽE, radi naplate svojih tražbina od stjecatelja licencije nastalih iz licencije, zahtijevati neposredno od stjecatelja podlicencije isplatu iznosa koje ovaj duguje davatelju podlicencije po osnovi podlicencije
                   2. PRESTANAK UGOVORA: 1) PROTEK VREMENA - kada je sklopljen na određeno vrijeme, nije potrebno da bude otkazan, ALI AKO STJECATELJ NASTAVI iskorištavati predmet, a davatelj se tome ne usprotivi, smatra se da je sklopljen nov ugovor NEODREĐENOG TRAJANJA, pod istim uvjetima kao i prijašnji
                    1. 2) OTKAZ - kada je ugovor sklopljen na neodređeno; svaka strana je ovlaštena na otkaz i treba poštivati ugovorom određen otkazni rok (ako nije određen = 6 mjeseci)
                     1. SMRT DAVATELJA - licencija se nastavlja s nasljednicima (ako nije drugačije dogovoreno); SMRT STJECATELJA - licencija se nastavlja s nasljednicima koji nastavljaju njegovu djelatnost, AKO JE PRAVNA OSOBA - prestanak ili otvaranje stečaja - davatelj može raskinuti ugovor
                    Show full summary Hide full summary

                    Similar

                    ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
                    Karla Komazin
                    ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
                    marko suran
                    Algebra
                    Alex Maraio
                    Biology Unit 4: Respiration and Photosynthesis
                    Charlotte Lloyd
                    Certification Prep_1
                    Tonya Franklin
                    Physics - Electricity
                    dana-howbridge
                    Trigonometry, Equations, Pythagoras theorem
                    Caitlin Mortlock
                    To what extent is the progression of modern day society reflected in the behaviour of Pirates in the Golden Age?
                    Isla Courtney
                    Flashcards de japonés - Unidad 2
                    Ignacio Regazzoli
                    LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
                    Santiago Miño
                    Photosynthesis and Respiration
                    Jess Ireland