ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

Description

ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
Karla Komazin
Mind Map by Karla Komazin, updated more than 1 year ago
Karla Komazin
Created by Karla Komazin about 8 years ago
258
0

Resource summary

ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
 1. općenito na ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE GRAĐEVINE primjenjuju se odgovarajuće odredbe ugovora o djelu, ako posebnim odredbama o odgovornosti za bitne zahtjeve građevine nije drukčije određeno
  1. prava naručitelja prema izvođaču zbog nedostataka građevine prelaze i na sve kasnije stjecatelje građevine ili njezina dijela, ali njima ne teče novi rok za obavijest i tužbu, već im se uračunava rok prednika
   1. ova odgovornost se NE MOŽE UGOVOROM ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI
  2. U ČEMU SE SASTOJI
   1. IZVOĐAČ odgovara za NEDOSTATKE GRAĐEVINE koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, AKO SE POKAŽU ZA VRIJEME OD 10 GODINA od predaje i primitka radova
    1. IZVOĐAČ ODGOVARA i za NEDOSTATKE ZEMLJIŠTA na kojem je podignuta građevina, koji bi se pokazali za vrijeme od 10 godina od predaje i primitka radova (OSIM AKO elaboratom o geotehničkim istražnim radovima ili drugom odgovarajućom ispravom nije utvrđeno da je zemljište podobno za građenje, a tijekom građenja se nisu pojavila okolkosti koje dovode u sumnju osnovanost navedenih isprava)
     1. ako nedostatak građevine ili zemljišta potječe od nedostatka u projektu - ODGOVARA PROJEKTANT
      1. ako nedostatak građevine ili zemljišta potječe od nekog nedostatka u provedbi nadzora - ODGOVARA OSOBA KOJA OBAVLJA NADZOR
     2. DUŽNOST OBAVJEŠĆIVANJA I GUBITAK PRAVA
      1. TKO? naručitelj ili drugi stjecatelj
       1. ŠTO? obavijestiti izvođača/projektanta/osobu koja obavlja nadzor
        1. KADA? u roku od 6 MJESECI otkad je nedostatak utvrdio
         1. U SUPROTNOM GUBI PRAVO DA SE NA NEDOSTATKE POZOVE
          1. 1 GODINU nakon obaviještavanja projektanta/izvođača o nedostatku - GUBI PRAVA NA OSNOVI NJIHOVE ODGOVORNOSTI
         2. SMANJENJE I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
          1. IZVOĐAČ se NE oslobađa odgovornosti ako je pri izvođenju određenih radova postupao PO ZAHTJEVIMA NARUČITELJA
           1. a ako ga je prije izvršenja UPOZORIO na opasnost od štete - odgovornost SE SMANJUJE, A PREMA OKOLNOSTIMA SLUČAJA MOŽE SE I ISKLJUČITI
          2. REGRESI
           1. kada su za štetu odgovorni IZVOĐAČ + PROJEKTANT + OSOBA KOJA OBAVLJA NADZOR - odgovornost svakog od njih određuje se RAZMJERNO njihovoj krivnji
            1. PROJEKTANT KOJEM JE POVJEREN I NADZOR NAD IZVOĐENJEM PLANIRANIH RADOVA i OSOBA KOJA OBAVLJA NADZOR - odgovaraju i za nedostatke u izvedenim radovima nastale krivnjom izvođača, ako su ih mogli opaziti savjesnim nadgledanjem radova - ALI IMAJU PRAVO ZAHTIJEVATI ODGOVARAJUĆU NAKNADU OD IZVOĐAČA
             1. IZVOĐAČ koji je naknadio štetu nastalu zbog nedostataka u izvedenim radovima ima pravo zahtijevati NAKNADU OD PROJEKTANTA I OSOBE KOJA JE NADZIRALA izvođenje radova u mjeri u kojoj nedostaci potječu od nedostataka u PROJEKTU/PROVEDBI NADZORA
             2. kad je za nedostatak odgovorna osoba kojoj je izvođač bio povjerio obavljanje jednog dijela posla, izvođač je mora obavijestiti o postojanju nedostatka u roku 2 MJESECA otkad je on sam obaviješten od naručitelja, ako namjerava od nje zahtijevati naknadu
            2. solidnost - čvrstoća, sigurnost, stabilnost
             Show full summary Hide full summary

             Similar

             UGOVOR O GRAĐENJU
             Karla Komazin
             UGOVOR O USKLADIŠTENJU
             Karla Komazin
             Zoo Animals
             brookecusano
             UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU
             Karla Komazin
             UGOVOR O ZAJMU
             Karla Komazin
             Zagrożone gatunki zwierząt
             Maria Tkaczyk
             ZOO 2090 Final
             Evelyn H
             At the Zoo - Animal Sounds
             Tania Hermida
             Zoologia Nevertebratelor
             Milly Filip
             UGOVOR O GRAĐENJU
             Mateja Španić