Deoksiribonukleiensuur(DNA)

Description

Breinkaart van DNA en als rondom DNA
Absolutary
Mind Map by Absolutary, updated more than 1 year ago
Absolutary
Created by Absolutary about 8 years ago
109
0

Resource summary

Deoksiribonukleiensuur(DNA)
 1. Kom hoofsaaklik in kern v. sel voor
  1. Vorm belangrike deel v. chromosome wat chromatiennetwerk uitmaak
   1. chromatien = chromosoommateriaal wat uit DNA, RNA & histone proteiene bestaan soos dit in 'n nieverdelende sel voorkom
    1. histone - groep
  2. Ekstrasellulere DNA = buite kern in mitochondria & in chloroplaste
   1. Vorm = lang, gedraaide leer wat stabiele, 3D dubbele heliks vorm
    1. buitenste 2 bene = suiker/fosfaatskakels
     1. trappe = basispare wat deur swak waterstofbindings geskakel is
      1. stikstofhoudende basispare = vasgeheg aan suikermolekuul
      2. Bestaan uit reeks boustene (monomere) bekend as nukleotiede, wat saam draai om nukleotiedketting(polimeer) te vorm
       1. Elke nukleotied bestaan uit:
        1. suikermolekule-deoksiribose(S)
         1. fosfaatmolekule(P)
          1. stikstofbasis (een):
           1. adenien(A)
            1. timien(T)
             1. guanien(G)
              1. sitosien(C)
             2. 4 verskillende nukleotiede = 4 basisse
              1. 4 basisse = basis v. genetiese kode
             3. Basispare: Adenien - Timien/Urasiel. Sitosien - Gaunien
              1. 2 groepe stikstofbasisse: puriene & pirimidiene
               1. Puriene: bestaan uit 2 versmelre ringe stikstof-, suurstof & waterstofatome
                1. guanien + adenien
                2. Pirimidiene: bestaan uit 1 ringv. soortgelyke atome. = kleiner
                 1. timien, sitosien + urasiel
               2. Rol v. DNA: dra gene in elke sel deur te kodeer vir spesifieke proteien. kan repliseer, dra genetiese kode na dogtersel (voortplanting) geslag tot geslag
                1. minder as 2% v. menslike DNA kodeer vir proteiene. die res bestaan uit niekoderende DNA
                 1. proteienkoderende areas = eksone
                  1. niekoderende areas = introne
                   1. vorm funksionele RNA molekules
                    1. het reguleringsfunksies
                  Show full summary Hide full summary

                  Similar

                  DNA Basics
                  Sarah Juliette B
                  DNA (labeling) for biochem and cell biology (lecture 2)
                  MrSujg
                  DNA structure and replication
                  Ifeoma Ezepue
                  DNA questions not from the lectures
                  MrSujg
                  Other RNAs
                  Has Maj
                  Nukleiensure
                  Absolutary
                  Nucleotides
                  Dean Lundie
                  2.1 Structure of RNA and DNA
                  Bee Brittain
                  Nucleotides
                  Eleanor H
                  Structure of RNA and DNA
                  Bee Brittain