ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE KOD UGOVORA O DJELU

Karla Komazin
Mind Map by Karla Komazin, updated more than 1 year ago
Karla Komazin
Created by Karla Komazin over 6 years ago
168
0

Description

gdafsr

Resource summary

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE KOD UGOVORA O DJELU
 1. PREGLED IZVRŠENOG DJELA I OBAVIJEST
  1. NARUČITELJ je dužan pregledati izvršeno djelo čim je to po redovitom tijeku stvari moguće i o nađenim nedostacima BEZ ODGAĐANJA obavijestiti izvođača
   1. ako na poziv izvođača ne pregleda i ne primi izvršeni rad, bez opravdanog razloga, SMATRA SE DA JE RAD PRIMLJEN
    1. nakon pregleda i primanja izvršenog djela, IZVOĐAČ VIŠE NE ODGOVARA za nedostatke koji su se mogli opaziti uobičajenim pregledom, OSIM AKO JE ZNAO ZA NJIH, A NIJE IH POKAZAO NARUČITELJU
   2. SKRIVENI NEDOSTACI
    1. ako se KASNIJE pokaže neki nedostatak koji se NIJE MOGAO OTKRITI uobičajenim pregledom, naručitelj se ipak može pozvati na njega, POD UVJETOM da o njemu OBAVIJESTI izvođača što prije, a najkasnije u roku MJESEC DANA od njegova otkrivanja
     1. DVIJE GODINE od primitka obavljenog posla naručitelj se više ne može pozvati na nedostatke
    2. GUBITAK PRAVA
     1. NARUČITELJ koji je izvođača na vrijeme obavijestio o nedostacima izvršenog djela gubi svoja prava nakon isteka 2 GODINE od učinjene obavijesti, OSIM AKO je izvođačevom prijevarom bio spriječen da ih ostvaruje
      1. ali i nakon tog roka ima pravo PRIGOVOROM protiv izvođačeva zahtjeva za isplatu naknade istaknuti svoj zahtjev na sniženje naknade i naknadu štete, ako je o nedostacima pravodobno obavijestio izvođača
     2. KAD IZVOĐAČ GUBI PRAVA
      1. IZVOĐAČ se ne može pozvati na neku odredbu o odgovornosti za nedostatke kad se nedostatak odnosi na ČINJENICE KOJE SU MU BILE POZNATE ili mu nisu mogle ostati nepoznate, a NIJE IH PRIOPĆIO naručitelju
      2. PRAVO ZAHTIJEVATI UKLANJANJE NEDOSTATAKA
       1. NARUČITELJ koji je uredno obavijestio izvođača da obavljeno djelo ima neki nedostatak MOŽE ZAHTIJEVATI OD NJEGA DA NEDOSTATAK OTKLONI i za to mu odrediti primjereni rok
        1. IMA PRAVO I NA NAKNADU ŠTETE koju trpi zbog toga
         1. ako uklanjanje nedostatka zahtijeva pretjerane troškove, IZVOĐAČ MOŽE ODBITI da ga izvrši, ali NARUČITELJU PRIPADA PRAVO NA SNIŽENJE NAKNADE/RASKID UGOVORA (po njegovu izboru) i PRAVO NA NAKNADU ŠTETE
       2. RASKID UGOVORA ZBOG VEĆEG NEDOSTATKA
        1. kad obavljeni posao ima TAKAV NEDOSTATAK KOJI DJELO ČINI NEUPORABLJIVIM ili je U SUPROTNOSTI S IZRIČITIM UVJETIMA UGOVORA, NARUČITELJ MOŽE RASKINUTI UGOVOR i zahtijevati NAKNADU ŠTETE, ne tražeći prethodno otklanjanje nedostatka
        2. PRAVA NARUČITELJA U SLUČAJU MANJIH NEDOSTATAKA
         1. kad obavljeni posao ima manji nedostatak (zbog kojega nije neuporabljivo/posao nije obavljen u suprotnosti s izričitim uvjetima ugovora) - NARUČITELJ JE DUŽAN DOPUSTITI IZVOĐAČU DA NEDOSTATAK OTKLONI (za to mu može odrediti primjeren rok)
          1. ako ne otkloni nedostatak do isteka tog roka, naručitelj može, po svom izboru - OTKLONITI NEDOSTATAK NA RAČUN IZVOĐAČA / SNIZITI NAKNADU / RASKINUTI UGOVOR (osim kad je riječ o neznatnom nedostatku)
          2. u svakom slučaju ima pravo I NA NAKNADU ŠTETE
          3. SNIŽENJE NAKNADE
           1. naknada se snižava u razmjeru između vrijednosti djela bez nedostatka u vrijeme sklapanja ugovora i vrijednosti koju bi imalo u to vrijeme djelo s nedostatkom
           Show full summary Hide full summary

           Similar

           ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
           Karla Komazin
           ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
           marko suran
           American Football
           jackmackinder19
           Ratios Quiz
           rory.examtime
           B3- Science. Cells, Genes and Enzymes.
           MissChurro
           Romeo and Juliet: Key Points
           mbennett
           The Weimar Republic, 1919-1929
           shann.w
           CUBAN MISSILE CRISIS
           Olivia Andrews
           FV modules 1-4 infinitives- ENTER ENGLISH
           Pamela Dentler
           AWS – Solution Architect Associate Level Certification - Mock Test
           stephon
           New GCSE Maths
           Sharon Austwick