Afrikaans - Leerwerk

B_(:
Mind Map by , created almost 6 years ago

Mind Map on Afrikaans - Leerwerk, created by B_(: on 11/05/2013.

485
1
0
Tags No tags specified
B_(:
Created by B_(: almost 6 years ago
GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 2
Sarah Egan
GCSE AQA Physics 2 Circuits
Lilac Potato
Acids, Bases and Salts
asramanathan
TISSUE TYPES
Missi Shoup
Účto Fífa 2/6
Bára Drahošová
ICT Revision 2014
11RaceyG
AQA GCSE Physics Unit 2.2
Matthew T
English Language Techniques
lewis001
Health and Social Care
Kelsey Phillips
Simple Present Tense (Test)
Onur Kalafat
Afrikaans - Leerwerk
1 Ontkenning
1.1 Dubbele nie -- .. nie ... nie.
1.2 Ek gaan *nie* swem *nie*.
2 Sinsoorte
2.1 4 Soorte in Afrikaans
2.1.1 Stelsin
2.1.1.1 Ek eet 'n appel.
2.1.2 Vraagsin
2.1.2.1 Wie eet 'n appel?
2.1.3 Uitroepsin
2.1.3.1 Sjoe, die appel is lekker!
2.1.4 Bevelsin
2.1.4.1 Eet nou dadelik jou kos!
3 Lydende & Bedrywende Vorm
3.1 Voorwerp & Onderwerp ruil plekke
3.2 - Kom by
3.2.1 Word (teenwoordige tyd) /
3.2.1.1 [Die kat vang die muis.] X [Die muis word deur die kat gevang.]
3.2.2 Is (verlede tyd) +
3.2.2.1 [Die kat het die muis gevang.] X [Die muis is deur die kat gevang.]
3.2.3 Deur
3.2.4 word/is + deur
3.3 Werkwoord
3.3.1 kry 'n *ge-* by
3.3.2 Staan aan die einde van die sin

Media attachments