Johdatus kognitiivisen ja konstruktivistisen psykologian pääkysymyksiin

Liisi Emilia Kilpelä
Mind Map by Liisi Emilia Kilpelä, updated more than 1 year ago
Liisi Emilia Kilpelä
Created by Liisi Emilia Kilpelä about 6 years ago
5
1

Description

Mind Map on Johdatus kognitiivisen ja konstruktivistisen psykologian pääkysymyksiin, created by Liisi Emilia Kilpelä on 08/28/2015.

Resource summary

Johdatus kognitiivisen ja konstruktivistisen psykologian pääkysymyksiin
 1. Mitä on kognitiivinen psykologia?
  1. Perusintuitiot
   1. ihminen tiedonkäsittelijänä
    1. tieteet abstraktioina
     1. havaita, tarkkailla, muistaa, konstruoida representaatioita, ajatella
      1. kogni psyk ja emot prosess
       1. COGNITION & EMOTION: separate or interdependent? debate on relat between cogni & emot
        1. EMOT NOT REQ COGNI: Zajonc (-84): "affect and cogni r separate & partially indep processes and although ordinarily funct conjointly, affect can gen w/out a prior cogni process
         1. mere exposure effect (phys re:'ll occur w/out cognition) = people tend to like smth simply cuz 've seen it before & 've some familiarity w/ it; may be basic psych'l process in hum and anim
         2. EMOT REQ COGNI: Lazarus (-82): criticize: if subj pref items 've "seen" subliminally then may still 've processed items "cognitively" since need not equate awareness w/ cognition ~ Lazarus: cogni appraisal underlies and is integral feat of all emot'l states -> cogni process of detect/determine affect comes before anty elicitation of emotion
          1. THEORY OF PRE-EMOTIONAL APPRAISAL: ~ primary: indentif event as being aversive, positive etc ~ secondary: check of resourches for coping w/ event ~ reappraisal: monitor and modif 1&2
         3. tiede ja intuitiot
          1. SCIENCE & INTUITION: set of nonconscious cogni & affect processes w/ outcome oft difficult articulate & not based on delib think
           1. WILLIAM JAMES: dual theory of cognition -> intuition works in an associative manner; feels effortless and fast -> rationale is analytical, req effort & slow
            1. cogni scientists treat intuitions as quick first assessments of a situation, as provisional hypotheses in need of checking
            2. perustelemisen rajat
             1. käsitteelliset postulaatit: kapasiteetti, formaatti, sisältö
              1. tutkim argum analyysi
               1. mistä tutkim todella puhuu?
               2. Mitä on info kogni psyk:ssa?
                1. Infoa prosessoiva systeemi
                 1. Informaation perusformaatit
                  1. propositionaalinen info: luonnol kieli
                   1. analoginen info: mielikuvat yms
                    1. modaliteettispesifit prosessit
                    2. käsitteelliset peruspostulaatit
                     1. materiaalinen perusta: hermoston tasot
                      1. systeemin rakenne ja komponentit
                       1. kapasiteetti ~ formaatti
                        1. info sisältö ja representaatio
                        2. Infon käsittelyprosessit
                         1. Havainto
                          1. Attentio
                           1. Apperseptio
                            1. Muisti
                             1. Ajattelu
                             2. info olemassa merkkeinä ~ merkin kaksoisjäsennys ~ merkinkantaja ~ merkityssisältö
                             3. Kogni psyk lähitutkimusalueet
                              1. Kognitiotiede ja psykologia
                               1. kliininen kognipsyk
                                1. kogni terapia (Beck, Teasdale)
                                 1. neuropsyk (Warrington, Shallice, Caramazza, Luria, Weiskrantz, Zeki)
                                  1. kogni eläinpsyk (Gardner & Gardner, Rolls)
                                   1. kehityspsyk (Piaget, Siegler, Harris)
                                    1. koulutuspsyk (Entwistle, Voss)
                                2. tietoj.käsitt.psyk ja insinööripsyk (Schneiderman, Barnard, Carroll, Mayer
                                 1. kognitiotiede (Simon)
                                  1. mielen filosofia (Searle, Dennett, Fodor, McGinn, Churchlandit, Haugeland, Boden
                                   1. kogni psykofysiologia (Gaillard, Näätänen)
                                3. Kogni psyk historiaa
                                 1. tutkimuskohteen tematisoiminen tieteessä
                                  1. thematize = to make smth a theme or frame work >> conceptualize, esim mistä teor näkökulm tematisoidaan
                                  2. käsitteellinen abstraktio
                                   1. käsitteelliset postulaatit
                                    1. postulaatti = tieteessä käytettävä annettuna otettava väite eli oletus joka tarv teor rak pohjaksi; voi olla ns selviö vastoin enemm näkemystä tai siltä väliltä
                                    2. kogni psyk info prosessointi psykologiana
                                     1. kognitivismi = teor ja tutkim suunta ~ muk: mielen toim voi kuv & selittää kvanti ja tieteell menetelmillä; symbolirak:lla operoiva tiedonkäsittely
                                     2. kogni psyk = psyk osa-alue joka tutkii ihm tiedonkäsittelyprosesseja, e.g muisti, oppiminen, ajattelu, havaitsem, tarkkaav, luovuus, ong ratk
                                     3. Psykofyysinen ongelma
                                      1. kogni psyk kehittym 2 pääsuuntaan
                                       1. kognitiiv neurotiede
                                        1. analys tiedonkäsittelyn prosessien neuraalista perustaa
                                        2. konstruktivismi
                                         1. analysoi info sisältöjä
                                        3. merkinkantaja ja merkitys
                                         1. synapsien "vapausasteet"
                                          1. Bullock: synapses have at least 3 degrees of freedom, reflected in the postsynaptic re:
                                           1. degree of freedom = number of parameters of syst that may vary indep'ly
                                           2. degrees of freedom problem!
                                           3. neuraal ei voi ennustaa ymp vaan muuttuu sen muk
                                            1. synapsi ei tunne oikeaa/väärää vaan oppii yhtä hyv kumman tahansa
                                             1. syvärakenteet
                                             Show full summary Hide full summary

                                             Similar

                                             Bayonet Charge flashcards
                                             katiehumphrey
                                             AQA GCSE Physics Unit 2.1
                                             Matthew T
                                             A Christmas Carol Quotes
                                             0serenityrose0
                                             Diabetes Mellitus
                                             Kirsty Jayne Buckley
                                             'Love and Relationships' Poem Themes
                                             Lindis Dixon
                                             (YOUR EVENT)
                                             Shelby Smith
                                             Which GoConqr Product is Right for Me?
                                             zvonka marijic
                                             med chem 2
                                             charbel khoueiry
                                             Topic
                                             L. Veronese
                                             AQA Biology 12.1 cellular organisation
                                             Nazly Arroyo
                                             DISCUSIÓN
                                             YAZMIN CHONA