Andme analüüs

Kristi Von Dafuc
Mind Map by Kristi Von Dafuc, updated more than 1 year ago
Kristi Von Dafuc
Created by Kristi Von Dafuc over 6 years ago
24
0

Description

koolitöö

Resource summary

Andme analüüs
 1. andmete korrastamine ja uurimine
  1. 1. etapp: andmete kontrollimine.
   1. 2. etapp: andmete täiendamine
    1. 3. etapp: andmete korrastamine. Korrastamise viis sõltub uurimisstrateegiast
  2. andmete litereerimine
   1. Andmestik kirjutatakse sõna-sõnalt ümber. Ümber võib kirjutaada kogu andmestiku, või mõnda alateemat.
    1. On tavalisem kui järelduste tegemine otse helisalvestiste järgi.
    2. algul peaks teadma millist analüüsi tahetakse teha
     1. Ja kas tahetakse kasutada mõnda avutiprogrammi
    3. Millal asuda anmeanalüüsi juurde?
     1. sellel pole üht ainuõiget reeglit
      1. arvatakse, et see järgneb andmestiku kogumisele ja korrastamisele
       1. Kvalitatiivses uurimuses, tehakse analüüsi terve uurimuse jooksul
        1. Võiks asuda analüüsima kiiresti, kuni uurimus motiveerib veel uurijat
        2. Analüüsiviisid
         1. valida uurimisviis, mis probleemile või uurimisülesandele annab parima vastuse
          1. seletamist taotlevas viisis kasutatakse: statistilist analüüsi ja järeldsute tegemist
           1. mõistmist taotlevas:kvalitatiivset analüüsi ja järelduste tegemist
          2. Tulemuste tõlgendus ja järeldused
           1. Tõlgenduse all mõistetakse, kas uurija mõistab analüüsi tulemusi ja tema järeldusi
            1. enda õigustamist tuleb vältida
             1. Tõlgendada analüüsis üles kerkinud tähenduste selgitamist ja analüüsimist
              1. uurimust ei tõlgendata kunagi üheti (isegi mitte fakte, sest inimesed tajuvad asju erinevalt)
               1. Tulemusi tuleks ka sünteesidae ehk anda selge vastus püstitatud probleemile
               2. Tulemuste reliaablus ja valiidsus
                1. realiaablus- mõõtmistulemuste korratavus
                 1. Kui jõutakse sama tulemuseni mitmed korrad
                 2. valiidsus- kehtivus
                  1. vastaja võib mõista teisiti kui uurija on mõelnud
                  2. Oma uurimuse usaldusväärsust ja kehtivust tuleb mingil moel hinnata
                  3. TÜÜBID
                   1. kirjeldav statistika
                    1. pakub meetodeid (vaatlus)andmetest kokkuvõtete tegemiseks ja olemasolevate andmete kirjeldamiseks
                    2. üldistav statistika
                     1. pakub meetodeid (vaatlus)andmetest kokkuvõtete tegemiseks ja olemasolevate andmete kirjeldamiseks
                     2. andmetabeli koostamisel arvesta
                      1. Igalve veerule/tunnusele antakse nimi
                       1. Igas lahtis üks väärtus
                        1. kodeeri vastusevariante
                         1. ühes veerus tohivad olla ainult ühte moodi andmed
                         2. NIMITUNNUS
                          1. Nimitunnused (nt rahvus: eestlane, venelane, soomlane, ...) NB! Nimitunnusel ei ole väärtused üheselt järjestatavad, järjestustunnusel on!
                          2. JÄRJESTUSTUNNUS
                           1. Järjestustunnused (nt haridustase: algharidus, põhiharidus, keskharidus, ...) NB! Järjestustunnusel ei ole väärtuste vahemikud võrdsed, arvtunnusel on!
                           2. ARVTUNNUS
                            1. Arvtunnused (nt vanus: 27 a, 32 a, 51 a, ...) Arvtunnused väheste erinevate väärtustega (nt laste arv: 0, 1, 2, ...) Arvtunnused paljude erinevate väärtustega (nt palk: 9264 kr, 10037 kr, 14424 kr, ...)
                           Show full summary Hide full summary

                           Similar

                           Concepts in Biology Final Exam
                           mlszala
                           GRE Word of the Day
                           SAT Prep Group
                           Macbeth cards
                           gregory.rolfe
                           Data Structures & Algorithms
                           Reuben Caruana
                           IB Economics: International Trade
                           Han Zhang
                           Definitions in AS chemistry
                           Stephen Cole
                           Summary of AS Psychology Unit 1 Memory
                           Asterisked
                           Function and Structure of DNA
                           Elena Cade
                           DEV I Part II
                           d owen
                           IB Biology Topic 4 Genetics (SL)
                           Teresa van den Bergh