Article 6: Dret d’associació i de reunió

Jaume Millet Vicens
Mind Map by Jaume Millet Vicens, updated more than 1 year ago
Jaume Millet Vicens
Created by Jaume Millet Vicens about 6 years ago
3
0

Description

Mapa conceptual sobre article 6.

Resource summary

Article 6: Dret d’associació i de reunió
 1. El dret d’associació i de reunió comprèn els següents drets
  1. A associar-se, amb la possibilitat de creació d’associacions, federacions i confederacions d’alumnes.
   1. A associar-se, una vegada acabada la seua relació amb el centre o al terme de la seua escolarització, en entitats que reunisquen els antics alumnes i col·laborar a través d’estes en el desenrotllament de les activitats del centre.
    1. A reunir-se en el centre educatiu. L’exercici d’este dret es desenrotllarà d’acord amb la legislació vigent i respectant el normal desenrotllament de les activitats docents.
     1. Les associacions d’alumnes podran utilitzar els locals dels centres docents per a la realització de les activitats que els són pròpies, a este efecte, els directors i les directores dels centres docents facilitaran la integració de les dites activitats en la vida escolar, tenint en compte el normal desenrotllament d’esta.
     Show full summary Hide full summary

     Similar

     Sistema General de Estudio
     sergio gonzález
     TECNOLOGÍAS EMERGENTES
     Evangelina Cruz
     La diversidad hídrica
     Emilio Valiente Criado
     Atoms and Reactions
     siobhan.quirk
     Chemistry unit 2
     36jessieh
     PHR and SPHR Practice Questions
     Elizabeth Rogers8284
     2PR101 1.test - 10. část
     Nikola Truong
     1PR101 2.test - Část 5.
     Nikola Truong
     NSI Course
     Yuvraj Sunar
     Mapa Conceptual
     Julio Perez
     FCE Practice Quiz - B2
     Beata P