CELICA

nejc.dobersek
Mind Map by nejc.dobersek, updated more than 1 year ago
nejc.dobersek
Created by nejc.dobersek about 4 years ago
8
0

Description

celica

Resource summary

CELICA
1 Bakterijska celica
1.1 Nima jedra
1.2 Avtoforne
1.3 Parazitske
1.4 Heterotrofne
1.5 Citoplazma
1.5.1 DNK
1.5.2 Beljakovine
2 Celica glive
2.1 Imajo jedro
2.2 Celična stena
2.3 Nimajo kloroplastov
2.4 Vakuole
2.5 So heterotrofne
3 Rastlinska celica
3.1 Ima jedro
3.2 Celulozna celična stena
3.3 Kloroplasti
3.4 Vakuola
3.5 Avtotrofne
4 Živaljska celica
4.1 jedro
4.2 nima celične stene
4.3 vsebujejo kloropastov
4.4 srečamo redko
5 telo je setavljeno
5.1 številnih celic
5.2 po obliki
5.3 velikosti
5.4 nalogah
6 celica
6.1 najmanša funkcijonalna
6.2 organiciska enota
6.3 vse značilnosti
6.4 prehranjevanje
6.4.1 sprošča energijo
6.4.2 opadne snovi
6.4.3 raste
6.4.4 razmnožuje
6.4.5 odmira
6.5 celice je prvic videl
6.5.1 Robert Hook
6.5.2 opazoval pluto
6.5.3 sestavljene iz številnih kamric
6.5.4 imanoval cellauale
6.5.5 opazoval mrtve celice
6.5.6 celične stene
7 značilnosti
7.1 po obliki
7.2 nalogah
7.3 velikosti
7.4 podobno zgradbo
8 organizirane
8.1 pokarionske
8.2 evarionske
8.2.1 celica glive
8.2.2 rastlinska
8.2.3 živalska celica
9 zgradba celice
9.1 organeki
9.1.1 jedrce
9.1.2 jedro
9.1.3 ribosom
9.1.4 vezikelj
9.1.5 endoplazmatski retikulm
9.1.6 golgijev aparat
9.1.7 citoskelet
9.1.8 endoplazmatski retikulm
9.1.9 mitohonrji
9.1.10 vakuola
9.1.11 lizosom
9.1.12 centrioli
9.1.13 centrosoma
10 celična mebrana
10.1 notranjost celice
10.2 površino celice
10.3 mestnih negubna
10.4 številne pore
10.5 ustvarjajo pore
10.6 ustvarjajo prehot
10.7 skozi mebrano
10.8 izbirno prepusno
11 citoplazma
11.1 zapolnjuje prostor
11.2 celično mebrano
11.3 vsebuje 60-80%
11.3.1 vode
11.4 celični organeli
11.5 živjenski procesi
12 celično jedro
12.1 najpomebnejši celični organel
12.2 kromosomi
12.3 ki jih gradijo
12.4 moekole dnk
12.5 zapisane
12.5.1 dedne informacije
Show full summary Hide full summary

Similar

CELICA, GENI
patricija.lasic
CELICA, GENI
Gašper Kopše
celice in njihova delitev
masa.brdnik
CELICA, GENI
jan.filipic
CELICA
Eva Jug
CELICA
ines kovacic
CELICA GENI
jure.galun
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
manja.kunej