Shapiro och Clark

Louise Prytz
Mind Map by , created over 5 years ago

Shapiro och Clark

92
0
0
Louise Prytz
Created by Louise Prytz over 5 years ago
Sveriges politiska system kap 1-5
Louise Prytz
Alvesson (2013) Organisation och ledning
Louise Prytz
10 of the Most Beautiful Libraries Around the World
Andrea Leyden
The Handmaid's Tale: Quote's
oliviamilford
Language Analysis
Connie Theobald
EU:s politiska system 6 - 10
Louise Prytz
Comparative politics
Louise Prytz
Demokratiteori
Louise Prytz
Lord of the Flies - CFE Higher English
Daniel Cormack
Feminism
Louise Prytz
Shapiro och Clark
1 Clark
1.1 The vulnerable in international society
1.1.1 Det internationella samhället
1.1.1.1 Det är människorna i samhället som agerar, inte samhället i sig. Går dock inte att särskilja.
1.1.1.1.1 När det internationella samhället agerar görs det på befallning av de starkaste.
1.1.1.2 Teoretiskt koncept, besitter ingen makt.
1.1.1.3 Gör individerna homogena
1.1.1.4 Hierarki inom anarki
1.1.1.5 Normer och institutioner för att mildra anarkin
1.1.1.6 Fastställde att "sårbarheten" var ett inhemskt problem, inte internationellt
1.1.2 Vilka är "de sårbara"?
1.1.2.1 Skapade av det internationella samhället
1.1.2.2 Både position och sociala förhållanden utsätter vissa för större skaderisk
1.1.2.2.1 Resurser
1.1.2.2.2 Anpassningsförmåga
1.1.2.3 Människor som anses utsättas för extra stor risk under särskilda riskfyllda förhållanden.
1.1.2.3.1 Civila i krig
1.1.2.3.2 Kvinnor och barn
1.1.2.3.3 Migrerande
1.1.2.4 Människor i koppling till speciella händelser.
1.1.2.4.1 Naturkatastrofoffer
1.1.2.4.2 Klimatförändringar
1.1.2.4.3 Terroroffer
1.1.2.4.4 Ekonomiska kriser
1.1.2.5 Underliggande koncept av det internationella samhället
1.1.2.5.1 Stridande i krig
1.1.2.5.2 Normer, legitim sårbarhet
1.1.3 E. H. Carr och det moraliska problemet
1.1.3.1 Moraliska problem p.g.a. kollision mellan nöjda och missnöjda makter.
1.1.4 Politiskt våld, klimatförändring, immigration, global hälsa. Hänger ihop
2 Shapiro
2.1 Kritiserar
2.1.1 Aggregativ demokrati
2.1.1.1 Det allmänna bästa något man hittar (genom röstning)
2.1.1.2 Menar att demokrati kan leda till godtyckliga beslut (röstningscykeln) och tyranni
2.1.1.2.1 Cykler viktig för stabilitet
2.1.2 Deliberativ demokrati
2.1.2.1 Kräver hög nivå av sofistikerad och oegennyttig diskurs från medborgarna
2.1.2.1.1 Kunskapsproblem, experter behövs, får stor makt
2.1.2.2 Inget belägg för att det leder till bättre politiskt reslutat
2.1.2.3 Kan förvärra konflikter eftersom olikheterna blir tydligare. De svagare politiska grupperna skadas eftersom de inte kan ta lika stor del i överläggningarna.
2.1.2.4 Det allmänna bästa något man diskuterar sig fram till
2.1.2.5 Vem bestämmer vad som ska diskuteras? Vem balanserar?
2.1.2.5.1 Pengar styr
2.1.2.6 Bör användas när grundläggande intressen står på spel
2.1.2.6.1 Ger mer jämlikt förhandlingar men inte överläggningar
2.1.2.7 Tidskrävande, kan leda till förhandling för att bli klar snabbare
2.1.2.8 Omvandla preferenser inte klumpa ihop dem
2.1.2.9 Bör rösta för samhällets bästa, inte individens
2.1.2.10 Kräver en vilja att komma fram till det bästa resultatet
2.1.3 "The common good" finns inte
2.2 Alternativ ickedominant demokrati
2.2.1 Strukturerade politiska institutioner för att beskydda de mest grundläggandeintresserna
2.2.1.1 Domstolar
2.2.1.1.1 Förbättra demokratin inte agera som substitut
2.2.1.2 Veton för att försvåra
2.2.2 Dominans: när en persons grundläggande intressen är hotade
2.3 Schumpeter
2.3.1 Konkurrens/tävlan för rösterna, bättre än Hobbes anarki
2.3.2 Bästa alternativet, icke dominant
2.3.3 Agnostisk om makt är delbar eller ej
2.3.4 Disciplinerar ledare med hot om att förlora makten
2.3.4.1 Måste svara bättre på röstarnas vilja än motståndarna
2.3.5 Problem: minimal demokrati, smala begrepp, oklara definitioner
2.3.6 Incitamentstyrd
2.3.6.1 Länkar politikerna till det mest strategiska handlandet som ger störst förmåner jämfört med konkurrenterna
2.4 Demokrati
2.4.1 Demokratier som har förhandlats fram internt kan visas vara mindre framgångsrika än de som blivit påtvingade demokrati utifrån eftersom huvudmännen som förhandlar om uppgörelser kan ha liten anledning att skapa institutioner som gynnar demokratin om det går emot deras omedelbara politiska intresse.
2.4.2 Till för att minska illegitim maktutövning (dominans)
2.4.3 Säkrast i välbärgade stater
2.4.4 Majoriteten av vem?
2.4.5 Alla som påverkas borde få ha en röst i frågan
2.5 Distribution av resurser
2.5.1 Bör distribuera annat än pengar, utbildning
2.5.2 Fattigare sämre insatta i politiken, svårt att använda sina röster
2.5.3 USA: måste tävla för kampanjpengar för att kunna tävla om röster, de rikaste/viktigaste rösterna mer värda än de många fattiga
2.5.4 De rika vill inte höja skatterna
2.5.5 Lyckligare när andra, lika, är olyckligare
2.5.6 Beror på vem man jämför sig med
2.5.6.1 Bättre om man jämför sig med arbetslös granne, sämre om man jämför sig med rik granne
2.5.6.2 Oftast lokala jämförelser
2.5.6.3 Sig själv, bättre eller sämre än förut?
2.5.7 Ideologi/tro
2.5.7.1 Är det rättvist? Allt kanske händer av en anledning, gud.
2.5.7.1.1 Apatiskt
2.5.7.2 Är det orättvist?
2.5.7.2.1 Beslutsamhet
2.5.8 Vanligare vid mindre klyftor

Media attachments