Demokratiteori

Louise Prytz
Mind Map by , created over 5 years ago

Demokratiteori

85
0
0
Louise Prytz
Created by Louise Prytz over 5 years ago
Alexander George
Louise Prytz
2. Jurisdiktion & immunitet
Louise Prytz
Sveriges politiska system kap 6-10
Louise Prytz
Atoms, Protons, Neutrons & Electrons quiz
leonie.examtime
Cell Parts & Genetics
Selam H
Shapiro och Clark
Louise Prytz
EU:s politiska system 6 - 10
Louise Prytz
Comparative politics
Louise Prytz
Sveriges politiska system kap 1-5
Louise Prytz
Alvesson (2013) Organisation och ledning
Louise Prytz
Demokratiteori
1 Argument mot demokrati
1.1 Splittringsargument
1.1.1 Splittrar och försvagar nationen, staten, klassen, folket, rasen.
1.1.2 Bygger på konflikt och motsättning
1.1.3 Försvarar sammanhållning, diciplin och uppnåendet av gemensamma mål.
1.1.4 Enskilde framför allmänna
1.2 Kompetensargument
1.2.1 Okunniga styr och majoriteten går före kunskap, erfarenhet, ansvarstagande och moraliskt handlande
1.2.2 Retorik före sanning, poeter före tänkare och statsmän
2 J.S. Mill
2.1 Allas åsikter måste höras och man måste kunna försvara den, oberoende om de är sann eller falsk
2.2 Om vi ska styra oss själva måste vi bestämma vilka vi vill vara
2.3 Homogena folk bör ha rätt att representera sig som nation
2.3.1 Ingen gemenskap ger ingen allmän åsikt vilket är nödvändigt för ett representativt styre
2.4 Olika antal röster beroende på rikedom
3 Burke, konservativ
3.1 En klass som ska ha kunskap och förmåga, alla får inte vara med (platon)
3.1.1 Löser kunskapsproblematiken
3.2 Hellre personer än partier
4 Problem
4.1 Effektivitet, något måste hända
4.2 Representativitet, åsikter, vilka representerar
4.3 Måste vara stabilt, ingen risk för kupper
4.4 Vitalitet, engagemang
4.5 Legitimitet
5 Typer av demokrati
5.1 Direkt (Schweiz)
5.2 Representativ (Sverige)
5.3 Deliberativ (komplement till representativ)
5.4 Lagstyrd (USA)
5.5 Enpartidmeokrati
5.6 Ekonomisk (alla i företaget)
5.7 Global
6 All affected principle
6.1 Alla som påverkas har rätt att delta
6.1.1 Deltagandet bör vara i proportion till intresset
6.1.2 Alla bör ha lika chans att delta
6.2 Avgränsningen av demos - rösträtt och valbarhet

Media attachments