Kreditorekstinksjon

Description

Bachelor Dynamisk Tingsrett Mind Map on Kreditorekstinksjon, created by Any Nom on 05/13/2016.
Any Nom
Mind Map by Any Nom, updated more than 1 year ago
Any Nom
Created by Any Nom over 6 years ago
33
0

Resource summary

Kreditorekstinksjon
 1. utg.p. deknl. 2-2. Kreditorekstinksjon: unntak fra 2-2. Begrunnelse: notoritet - kontra omsetningserverver: legitimitet. . dessuten publisitet
  1. HAB: ikke kreditorekstinksjon - bare statningsrett. ASB: kreditorekstinksjon er mulig.
  2. HAB:
   1. A har ingen rett (stjålet, ugyldig avtale, hevet avtale), A har begrenset rett (lån), A er proforma eier)
    1. regel: deknl 2-2 gjelder. Legitimasjon er ikke avgjørende. Ikke engang ved proforma der H er delaktig. Jf. Rt. 1935 s. 981. Unntak hvis H prøver å narre kreditor? Nei, men kan bli erstatning
    2. Kreditors beslagsrett overfor H ved uoppfylte kontrakter
     1. deknl. 2-2 "tilhøre"
      1. når tilhører formuesgodet A?
       1. 1) erverver A går konk. deknl. akap 7, kjl kap 7, avhl kap 5.
        1. a) A har betalt --> H må levere på vanlig måte
         1. b) A har ikke betalt. og ikke stilt særlig sikkerhet.
          1. i) formuesgodet er overgitt A før konk
           1. ii) formuesgodet er fortsatt hos H
            1. iii) formuesgodet er underveis i det A konker. Varene sendt, eller kjøpekontrakt, men ikke skjøte.
             1. iv) formuesgodet blir overgitt etter konkåpning
              1. Løsøre
               1. Må ikke levere. Heller ikke om kreditt var avtalt. forutsetningsbrist. Boet kan tre inn, må da betale fullt, 7-3. Løsøre: tilsvarende regler i kjl 61 -63. Poeng H er trygg når han fortsatt har rådighet
              2. Løsøre
               1. Stansningsrett?
                1. hvis ha selv leverer: ok. Hvis kjøper henter: kjøper har rådighet. Hva hvis 3. mann transporterer? kjl. 61(2), jf 63: har stansningsrett. Merk: det faktiske gjelder - ikke en potensiell stansning.
              3. Løsøre
               1. Må ikke levere. Heller ikke om kreditt var avtalt. forutsetningsbrist. Boet kan tre inn, må da betale fullt, 7-3. Løsøre: tilsvarende regler i kjl 61 -63. Poeng H er trygg når han fortsatt har rådighet
              4. Løsøre:
               1. generelle regler, deknl. kap 7, kjl. 61-63
                1. bare dividendekrav- ytt kreditt som de andre kreditorene.
                 1. innsigelser: manglende betaling er en bristende forutsetning: holder ikke
                  1. heve pga. mislighold: vanligvis ikke, men kan ha avtalt på forhånd, kjl. 54(4)
                   1. anses som salgspant, pantel. 3-22. rettsvern må da foreligge, 3-17
                2. Fast eiendom
               2. avgjørende om det er kommet inn i As sfære
                1. Løsøre:
                 1. Fast eiendom
                  1. deknl. 7-9: Overgitt. men hva er overgitt?
                   1. avhl. 5-3(4)avklarer. må ha tatt hevingsforbehold.
                    1. hvis ikke: kan ha vern på annet hold: tgl. § 21(3): Fremgår av skjøte, tinglyst samme dag, eller ikke overgi skjøte.
                   2. konkurs
                    1. utlegg
                     1. deknl. 2-2: hvis tingen er overgitt: ikke stansnings- eller hevingsrett. med mindre avtalt salgspanthevingsforbehold
            2. ASB
             1. Innledning
              1. Overfor H: ingen ekstinksjon. Her kan det bli eksinksjon. Hvorfor? Lettere for S å forsøke kreditorsvik.
               1. ekstinksjon er mest drastisk ved konkurs - totalt bortfall av S' erverv.
                1. nok med notoritet? tja - men rettsteknisk hensyn: spesielle notoritetskrav: besittelse, notifikasjon, tingl. --> S som har ervervet notorisk og publikt kan likevel risikere å tape.
                 1. kan slå urimelig ut. Rt. 1997 s. 1050 Momentum - sånn får dt bare være. jf også Rt. 1998 s. 268 dorian grey
                  1. ikke krav om god tro for kreditor.
                   1. utg.p.: deknl. 2-2. deretter rettsvern - deretter omstøtelse, deknl. 5-8 - retter seg mot reelle transaksjoner - kontra rettsvernsreglene
              2. Fast eiendom
               1. B er utleggstaker, § 20
                1. S har tatt utlegg., § 20(2)
                 1. tg. § 20. kan ekstingvere - ikke begrunnet i notoritet, da namsmannen tar utlegg. begrunnet i publisitet. --> utleggstaker S kan bli ekstingvert av utleggstaker B. tinglyst samme dag: stiftelsestp avgjør. Tgl. 21(2): hevdet eller lovbestemt rett, tgl. 21(2) Gir s vern uten akt. men ikke ved lovbestemt pant,s e over
                 2. S er omsetningserverver
                  1. tgl. 20. førstemann til åtinglyse vinner. hvis på likt: utlegg vinner. B trenger ikke være i god tro, tgl. 21(1)
                   1. Avhendelsesforbehold, 21(3): viktigere når B er kreditor enn hvis han er omsetningserverver. Kreditor kan tinglyse uten at A har grbokhjemmel, tgl. § 13
                    1. § 22: se under omsetningserverver
                     1. adkomstdokumenter: pantel. 4-3: utenfor tgl. krav om overlevering og notifikasjon, kontra tgl. vanlig husleiekontrakt, pantel. 2-1
                 3. B er konkursbo
                  1. S er avtaleerverver, § 23
                   1. viktigst når S allerede har ytt. avgjøres da om S får dividendekrav eller separatistkrav. tgl. § 23 - dagen før: kkl. §§ 74, 79
                    1. gjelder selv om konkdebitor ikke hadde hjemmel - bare eiendomsrett - jf. Rt. 2008. modifisert ved tvangsakkord, kkl. § 4
                     1. hvis S ikke har ytt: kan holde tilbake.
                     2. Boet kan i stedet velge å tre inn i avtalen. og de kan heve. selger får da dividende.
                    2. S er utleggstaker, deknl. 5-8
                     1. Rettsvern er ikke så viktig, omstøtelsesregler. S har en hevdet rett: samme regler som der B er utleggstaker, Men skjæringstp er konkboåpning
                   2. Ikke realregistrerbart løsøre
                    1. B er konkursbo
                     1. S har avtalepant: besittelse avgjør, pantel. 3-2. Unntak: tingsinnbegrep
                      1. S har eiendomsrett: hvordan sikre rettsvern? Ulovfestet. må være overlevert. Må ikke ha skjedd dagen før, kontra FE
                       1. unntak: interesselæren.
                        1. TIngen er hos A bare i S' interesse. S kan forlange gjenstanden ut når som helst. Kudommen, jernskrapdommen. Begrunnes ikke med interesselæren, men kan forklares med den.
                         1. genuskjøp: tilleggsvilkår: gjenstanden m være individualisert. nok at kjøpers parti er plassert for seg, selv om det ikke gir så god notoritet.
                          1. tilleggsytelser. f. eks transport. kan være ok hvis kjøper kan velge tidspunkt. forutsatt at gjenstanden er ferdigstilt og individualisert. tilleggsarbeid er også ok. endring på skreddersydd dress: ikke ok. endring på fabrikkfremstilt dress: tilleggsarbeid. da vinner S pga interesselæren
                        2. unntaK. tilvirkningskontrakter
                         1. skip: kan registreres i byggefasen. Da er S trygg.
                          1. hvis ikke regga: hvis S skal bli eier etter hvert som det byges: B vinner ikke uten videre. B er avtaleerverver: vanskelig god tro. B er kreditor: Å la S vinne er fornuftig samfunnsøkonomisk. Faren for kreditorsvik er dessuten liten ved slike kontrakter.
                           1. hva med løsøre som enda ikke er bygget inn i huset/skipet? avtalt t S skal eie: ok. Påmaling av byggnummer på stålplater er ok til å identifiseres som del av en slik avtale.
                            1. Bruk av utstyr: avtale om bruk av utstyr mot rimelig vederlag pga A har gått konk, men kreditor vil ikke tre inn i avtale: liten fare for kreditorsvil. ok. betenkelig: rettstekniske hensyn, ikke samsvar med FE-klsningen: dorian grey.
                       2. S er omsetningserverver
                        1. S er utleggstaker
                         1. S må skaffe seg vern etter reglene i pantl kap 5. Overlevering for håndpant. men omstøtelse, deknl. 5-8
                        2. B er utleggstager
                         1. samme som der B er konkbo. 1 forskjell: kritisk punkt er ikke kkboåpning, men overlevering, pantel. 5-6
                        3. verdipapir
                         1. B er kkbo
                          1. S får panterett: pantel. 4-1: overlevering
                           1. S får eiendomsrett. ikke lovfestet. men overleveringskrav også her. og intereseelæreunntak
                            1. S har tatt utleggspant: rettsvern, pantel. 5-7
                          2. finansielle instrumenter
                           1. omtrent samme regler som FE - reg. S har panterett/eiendomsrett/utlegg: ebskyttelse ved reg. står litt bedre enn tgl - må ikke regge dagen før, kontra tgl. 23
                           2. enklre krav
                            1. S får vern ved å melde til deb cess, gbl. 29(1)
                             1. merk. gbl. 14, 15, 16, 17: avtaleerverv. 29(2) avtaleerverv. - gbl. 14: avtale - se i stedet ulovfestet, verdipapir - overlevering
                              1. S til pant: pantel. 4-5, 4-10, konf gbl. 29(2).
                               1. S tar utlegg: pantel. 5-7
                                1. innløsningspapir, pantel. 4-2
                             2. aksjer
                              1. asl 4-13: samme som for enkle krav.
                               1. panterett: asl 4-8(2) -
                              2. ekteskaps- og samboerforhold. ikke nok å overføre til ektefellen. må også tinglyse før FE for rettsvern. dette er ok selv om man ønsker å unngå gjeldsforfølgning
                              Show full summary Hide full summary

                              Similar

                              Plate Tectonics
                              eimearkelly3
                              Chemistry General Quiz - 2
                              lauren_johncock
                              OCR AS Biology - Enzymes
                              Chris Osmundse
                              A Level: English language and literature techniques = Lexis
                              Jessica 'JessieB
                              Data Structures & Algorithms
                              Reuben Caruana
                              OCR AS CHEMISTRY A DEFINITIONS
                              awesome.lois
                              Edexcel Additional Science Biology Topic 2- Life Processes
                              hchen8nrd
                              P1 quiz
                              I M Wilson
                              Carbohydrates
                              Jubby
                              RadioTelefonia
                              Adriana Forero
                              English spelling rules
                              Sarah Holmes