Trosedd a Chosb - A yw cosbi yn deg ac yn effeithiol?

Description

Mind Map on Trosedd a Chosb - A yw cosbi yn deg ac yn effeithiol?, created by elawyn.james on 02/12/2014.
elawyn.james
Mind Map by elawyn.james, updated more than 1 year ago
elawyn.james
Created by elawyn.james almost 10 years ago
505
1

Resource summary

Trosedd a Chosb - A yw cosbi yn deg ac yn effeithiol?
 1. 1)Cymharu achosion
  1. e.e pel-droed
   1. Beth am ddirwy?
    1. Gwaith cymunedol yn well?
    2. 1)Cosbi yn yr ysgol
     1. Welsh not yn iawn?
      1. Addysgu I beidio gwneud pethau o'i le
       1. Mwy o barch at athrawon
        1. 79% yn dweud ddim yn parchu athrawon
        2. Angen disgyblaeth - datblygu I berson hapus, iachus a aelod o teulu a cymdeithas
        3. 2)Sut mae carchar yn effeithio ar y bobl
         1. Rhai yn cael ei adael allan yn gynnar
          1. Amber Portwood : rhyddhau 4 mlynedd gynnar; ymddygiad da
          2. Dylai bywyd carchar newid
           1. Angen I carcharorion ddysgu gwers
            1. Gweithio, gwneud tasgau
           2. 3)Pobl yn ail-droseddu
            1. Ydy carchar yn iawn?
             1. Meddylfryd o carchar ddim yn stopio pobl
              1. 57% o poblogaeth America yn ail-droseddu
             2. 3)Ydy'r gosb eithaf yn well cosb?
              1. Rhai yn cael bai ar gam
               1. Carlos DeLuna lladd 1989, Troy Davis lladd 2011 = camgymeriad
               2. Cael dylanwad o teuluoedd
                1. Dim amser I ddylanwadu ar beth maent wedi gwneud
                 1. Cost mawr
                  1. Carchar am fywyd; $1.5miliwn, Cosb eithaf i 1; $3miliwn
                 Show full summary Hide full summary

                 Similar

                 Sociology GCSE AQA - Studying Society keywords
                 tasniask
                 Kwasi Enin - College Application Essay
                 philip.ellis
                 Ionic Bonding
                 Evangeline Taylor
                 GCSE AQA Physics - Unit 1
                 James Jolliffe
                 GCSE History – The early years and the Weimar Republic 1918-1923
                 Ben C
                 4 Lesson Planning Tips for Teachers
                 Micheal Heffernan
                 Macbeth Essay Notes
                 Mel M
                 Using GoConqr to study science
                 Sarah Egan
                 Chinese HSK -1 Characters Flashcards
                 ASHISH AWALGAONKAR
                 Muscles- Physiology MCQs PMU- 2nd Year
                 Med Student
                 The Children Act 2004
                 Carina Storm