Poilitisk teori

Louise Prytz
Mind Map by , created over 5 years ago

Kandidat FHS (Termin 2 DK1) Mind Map on Poilitisk teori, created by Louise Prytz on 02/16/2014.

117
0
0
Louise Prytz
Created by Louise Prytz over 5 years ago
The Cold War: An Overview_2
Andrea Leyden
Higher Politics Essay Notes
Daniel Cormack
Functions of a Political Party
Phoebe Fletcher
GCSE Chemistry C2 topic notes
imogen.shiels
The Great Gatsby- full book analysis
Georgia Robinson
Sveriges politiska system kap 1-5
Louise Prytz
How the European Union Works
Sarah Egan
How Parliament Makes Laws
harryloftus505
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
HSC Economics
lydia le
Poilitisk teori
1 Vad är politisk teori?
1.1 Teorier om politik
1.1.1 Systematiserar kunskap om politik i syfte att beskriva eller förklara. Hur man bildar koalitionsregering, varför folk röstar som de gör o.s.v.
1.1.2 Empirisk forskning som svarar på frågor om "är" och "varfför".
1.1.2.1 Ex. Machiavelli, hur ska en furste vara?
1.2 Politisk teori
1.2.1 Sammanställer och värderar politiska begrepp, deras historiska sammanhang och möjliga användningsområden.
1.2.2 Politiska begrepp: rättvisa, legitimitet, styrning, frihet och rättrådighet. Vilken definition är bäst?
1.2.3 Analytisk eller normativ forskning som svarar på frågan om "hur" (vi definierar något) och "bör" (normativt).
2 Tre klassiska problem
2.1 Vem ska styra?
2.2 Vem bör äga?
2.3 Vem bör inkluderas?
2.4 Se Platon, Locke m.f.
3 Metoder
3.1 Chicagoskoloan, Leo Strauss
3.1.1 En kanon av tidlösa texter talar till oss genom historien. Med de böckerna i ryggen har vi en fast måttstock eller utgångspunkt och blir oberoende av tillfälligheter och "moden".
3.1.2 Skeptisk till det sunda förnuftet och majoritetens vilja.
3.1.3 Förknippas med nykonservativa grupper.
3.2 Cambridgeskolan, Quentin Skinner
3.2.1 Politiska idéer måste studeras i kontext för att förstås
3.2.1.1 Då kan vi finna glömda idéer som ger ny kunskap och som hjälper oss att tänka annorlunda. Det ger en annan bild av det förflutna och därmed om vår egen tid.
3.3 Hugonis Grothius
3.3.1 Kriget lagar
3.3.2 Folkrättsklassiker
4 Internationell politisk teori
4.1 Skapa säkerhet mellan länderna
4.2 Tar sig uttryck i normativa funderingar.
4.3 Tar upp ungefär samma frågor/problem som politisk teori men på en internationell nivå.
4.4 Tolkar och värderar sammanhang, beteenden och handlingar medan IR-teori förklarar.
4.5 Analytiskt och normativt studieområde, undersökningar baseras på etik.
4.6 Relation till empiriska förhållanden
4.6.1 När vi försöker förstå komplicerade skeenden och handla i relation till dem gör vi det ofta utifrån idéer eller teorier som inte är exakta men ändå ger sammanhang.
4.6.2 Motiverar handlingar utifrån så allmängiltiga principer och värden som möjligt.
4.6.3 Empiriska teorier om politik och internationella relationer baserade på normativt grundantagande.
4.6.3.1 Ex. en preferens för säkerhet, rättvisa m.m.
5 Ska uppnå goda saker, så som rättvisa.
6 Kosmopolitisk teori
6.1 Moralisk Kosmopolitanism
6.1.1 Politiskt beslutsfattande bör fattas utifrån principer som alla kan dela utifrån ett universiellt medborgarskap
6.2 Institutionell Kosmopolitanism
6.2.1 Globala regler bör beslutas av globala politiska institutioner. Te.x. en världsstat/världsparlament.
7 Det internationella samhället
7.1 Pluralism
7.1.1 Ska reducera osäkerhet i mellanstatliga relationer och bevara olikheter emellan dem.
7.1.2 Konservativ teori som bevarar gällande ordning
7.1.3 Statens oberoende, autonomi och säkerhet främst.
7.2 Solidarism
7.2.1 Det internationella samhället främjar mänskliga rättigheter
7.2.2 Progressiv teori, förändring med utgångspunkt i mänskliga rättigheter
7.2.3 Människors rättigheter framför staters oberoende.
7.2.3.1 Villkorlig suveränitet.

Media attachments