LA INFÀNCIA

Description

Grado Superior Servicios Socioculturales y a la Comunidad Mind Map on LA INFÀNCIA, created by Mar Fernández Dómine on 09/23/2016.
Mar Fernández Dómine
Mind Map by Mar Fernández Dómine, updated more than 1 year ago
Mar Fernández Dómine
Created by Mar Fernández Dómine almost 8 years ago
2
1

Resource summary

LA INFÀNCIA

Annotations:

 • https://www.youtube.com/watch?v=u_DJ9_BtSyQ
 1. Història de la infància
  1. Món antic
   1. El Codi d'Hammurabi va ser redactat en 1692 aC en l'antiga Mesopotàmia. És un recull textos dedicats a la higiene i a cura dels infants. A més, de ser el primer conjunt de lleis que regula la protecció dels orfes.
   2. Època medieval
    1. L'església controlava l'educació amb la finalitat de preparar als nens per servir a Déu, a l'Església i als seus representants. L'educació es limitava al període de criança, ja que quan l'infant era capaç de subsistir, eren utilitzats com a mà d'obra. Les nenes no tenien dret a estudiar. En aquesta època es va declarar il·legal l'infanticidi, ja que el matrimoni era la forma prioritària d'unió, i els lligams d'unió indissoluble eren les relacions de consanguinitat.
    2. Humanisme
     1. Es comença a considerar a la infància com una etapa que requereix atenció. Proliferen institucions dedicades a la protecció de la infància. Apareix el mestre com a figura important de l'educació basada en la disciplina i la severitat.
     2. Renaixentisme
      1. L'educació era exclusiva per als fills de persones adinerades. Els infants eren venuts pels seus pares als seus amos, amb la finalitat de ser servents i passaven a ser propietat d'aquests. El maltractament als infants era una pràctica habitual. Els colpejaven perquè pensaven que el mal comportament dels nens era a causa dels dimonis que allotjaven.
      2. Grècia i Roma
       1. Van dedicar certa atenció al menor, però de manera interessada, ja que, era considerat una propietat o inversió per al futur. Durant tota l'antiguitat, l'infanticidi, l'abandonament, l'esclavitud i el maltractament eren pràctiques habituals i tolerades.
       2. Il·lustració
        1. Respecten les emocions i les fases maduratives dels infants. Pestalozzi (1746-1827) es va dedicar a l'atenció dels infants en risc social. Fröbel (1782-1852) va introduir el joc com a estratègia pedagògica en els primers jardins d'infància.
        2. Sigle XX
         1. S'aconsegueix un reconeixement internacional que proporciona atenció i protecció a la infància.
          1. Declaració de Ginebra (1924)
           1. Declaració dels drets de la infància (1959)
            1. Convenció sobre els drets dels infants (1989)
          2. Concepte d'infància
           1. És l'etapa de la vida que comprèn des del naixement fins a l'adolescència. Es considera un període crucial en el desenvolupament físic, intel·lectual, social i emocional.
           2. Mar Fernández Dómine
            Show full summary Hide full summary

            Similar

            Key Paintings
            Julia Lee
            Sports betting quiz
            slowplay.pocketa
            GCSE Geography Climate Change
            EllieFlint
            Global History Regents Review Notes (Europe)
            Jen Molte
            An Gnáthrud
            xlauramartinx
            B2, C2, P2
            George Moores
            Data Types
            Jacob Sedore
            Prep Like a Pro with GoConqr's Revision Timetable
            Mike Nervo
            The Skeleton and Muscles
            james liew
            Disney's 12 Principles of Animation
            Emiloly Bringabrolly
            Část 4.
            Gábi Krsková