Fonts D'Energia

Paul valentin Dragus
Mind Map by Paul valentin Dragus, updated more than 1 year ago
Paul valentin Dragus
Created by Paul valentin Dragus over 3 years ago
125
0

Description

hello

Resource summary

Fonts D'Energia
1 Les fonts d'energia són elaboracions naturals més o menys complexes de les quals l'ésser humà pot extreure energia per realitzar un determinat treball o obtenir alguna utilitat.
2 Renovable
2.1 L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil.
2.1.1 SOLAR
2.1.1.1 INDIRECTA
2.1.1.1.1 Hidráulica
2.1.1.1.1.1 Eólica
2.1.1.1.1.1.1 Biomassa
2.1.1.1.1.1.1.1 Aprofita la materia organica
2.1.1.1.1.1.2 Aprofita el vent per a obtenir energia mècanica
2.1.1.1.1.2 Aprofita l'aigua per a obtenir energia mècanica
2.1.1.2 DIRECTA
2.1.1.2.1 Térmica
2.1.1.2.1.1 Fotovoltaica
2.1.1.2.1.1.1 Aprofita la radiació de la llum per a convetirla en electricitat
2.1.1.2.1.2 Aprofita el calor per a donar enrgia
2.1.2 NO SOLAR
2.1.2.1 Mareomotriz
2.1.2.1.1 Geotérmica
2.1.2.1.1.1 Aprofita la calor de la terra per a obtenir energia calorífica
2.1.2.1.2 Aprofita el moviment de la marea per a obtenir enrgia mècanica
3 No Renovable
3.1 L'energia no renovable,és aquella font d'energia que una vegada exhaurida no es podrà o serà molt costós i difícil tornar a ser aconseguida.
3.1.1 Combustible Fósil
3.1.1.1 Pétroleo
3.1.1.1.1 Carbóno
3.1.1.1.1.1 Gas Natural
3.1.2 Combustible Nuclear
3.1.2.1 Fsión
3.1.2.1.1 Fusión
4 Energies Primaries
4.1 Aquelles que encara no han estat transformades
4.1.1 PETROLI
5 Energies Secundaries
5.1 Aquelles que han estat transformades
5.1.1 GASOLINA
6 CURIOSITATS DE L'ENERGIA
6.1 L'EFECTE DE L'HIVERNACLE
6.1.1 Serveix per a
6.1.1.1 Escalfar aigua de les duxes i no fer de servir tant gas natural amb la calefacció
6.2 PLAQUES SOLAR
6.2.1 Són els combustibles fósills i generen CO2
Show full summary Hide full summary

Similar

How to Create A Mindmap
PatrickNoonan
Creating Mind Maps with GoConqr
Sarah Egan
NEW: ExamTime's Mind Map Maker
Andrea Leyden
NEW: ExamTime's Mind Map Maker
Daniel Muñiz
NEW: ExamTime's Mind Map Maker
Daniel Muñiz
Macbeth Quotes/Themes
Michael LEwis
Genes, The Genetic Code, DNA and Chromosomes
Bee Brittain
How Villainy is Depicted in Macbeth
scarletsnow491
CUBAN MISSILE CRISIS
Olivia Andrews
4ta "P" de la mezcla de mercadeo: PROMOCIÓN
Gabriela Sánchez Idrovo
Philosophy
Rebecca Harbury