Čeština

André Nord
Mind Map by André Nord, updated more than 1 year ago
André Nord
Created by André Nord over 3 years ago
3
0

Description

Languages Mind Map on Čeština, created by André Nord on 12/06/2016.
Tags

Resource summary

Čeština
1 Příslovce
2 Přídavná jména
2.1 měk. typ
2.1.1 singular
2.1.1.1 femininum
2.1.1.2 neutrum
2.1.1.3 maskulinum
2.1.1.3.1 životní
2.1.1.3.2 neživotní
2.1.2 plural
2.2 tvr. typ
2.2.1 krátký
2.2.1.1 singular
2.2.1.1.1 neutrum
2.2.1.1.2 femininum
2.2.1.1.3 maskulinum
2.2.1.1.3.1 životní
2.2.1.1.3.2 neživotní
2.2.1.2 plural
2.2.1.2.1 maskulinum
2.2.1.2.1.1 životní
2.2.1.2.1.2 neživotní
2.2.1.2.2 femininum
2.2.1.2.3 neutrum
2.2.2 plný
2.2.2.1 plural
2.2.2.1.1 maskulinum
2.2.2.1.1.1 životní
2.2.2.1.1.2 neživotní
2.2.2.1.2 neživotní
2.2.2.1.3 neutrum
2.2.2.2 singular
2.2.2.2.1 neutrum
2.2.2.2.2 femininum
2.2.2.2.3 maskulinum
2.2.2.2.3.1 životní
2.2.2.2.3.2 neživotní
2.3 přivlastňovací
2.3.1 od singular m.
2.3.1.1 singular
2.3.1.1.1 neutrum
2.3.1.1.2 maskulinum
2.3.1.1.2.1 neživotní
2.3.1.1.2.2 životní
2.3.1.1.3 femininum
2.3.1.2 plural
2.3.1.2.1 neutrum
2.3.1.2.2 maskulinum
2.3.1.2.2.1 životní
2.3.1.2.2.2 neživotní
2.3.1.2.3 femininum
2.3.2 od singular f.
2.3.2.1 plural
2.3.2.1.1 neutrum
2.3.2.1.2 maskulinum
2.3.2.1.2.1 životní
2.3.2.1.2.2 neživotní
2.3.2.1.3 femininum
2.3.2.2 singular
2.3.2.2.1 femininum
2.3.2.2.2 maskulinum
2.3.2.2.2.1 neživotní
2.3.2.2.2.2 životní
2.3.2.2.3 neutrum
3 Podstatná jména
3.1 tvrdá deklinace
3.1.1 neutrum
3.1.1.1 na hlásku: o

Annotations:

 • Například: okno, metro
3.1.2 maskulinum
3.1.2.1 životn.
3.1.2.1.1 na tvr. souhlásky: h, ch, k, r, d, t, n a oboj.: b, f, l, m, p, s, v, z , kromě příp. -tel

Annotations:

 • Například: student, pán
3.1.2.1.2 na hlásku: a

Annotations:

 • Například: Kolega, předseda
3.1.2.2 neživotn.
3.1.2.2.1 na tvr. a oboj. souhlásky

Annotations:

 • Například: stůl, sníh
3.1.3 femininum
3.1.3.1 na hlásku: a

Annotations:

 • Například: ruka, mapa
3.2 měkká deklinace
3.2.1 neutrum
3.2.1.1 na hlásku: e

Annotations:

 • Například: kuře, mládě
3.2.1.2 na hlásku: e

Annotations:

 • Například: moře, slunce
3.2.1.3 na hlásku: í

Annotations:

 • Například: stavění, dětství
3.2.2 femininum
3.2.2.1 na souhlásku(2)

Annotations:

 • Například: starost, sůl
3.2.2.2 na hlásku: e

Annotations:

 • Například: ulice, kůže
3.2.2.3 na souhlásku(1)

Annotations:

 • Například: daň, mládež
3.2.3 maskulinum
3.2.3.1 živontn.
3.2.3.1.1 na měk. souhlásku: š, č, ř, ž, ď, ť, ň, c, j některých na: l, s, z, x, a s příp. -tel

Annotations:

 • Například: otec, učitel
3.2.3.1.2 na hlasku: e

Annotations:

 • Například: zástupce, sousedce
3.2.3.2 neživontn.
3.2.3.2.1 na měk. souhlásku

Annotations:

 • Například: pokoj, nůž
3.3 Slovesné substantivum
4 Zájmena
5 Číslovky
5.1 základní
6 Slovesa
6.1
6.2
7 Předložky
8 Citoslovce
9 Spojky
Show full summary Hide full summary

Similar

Grammar Rules
Sandra Yeadon
Types of Subordinate Clause & Verb Tense
(umbr)ella
English Grammatical Terminology
Fionnghuala Malone
Korean Grammar Basics
Eunha Seo
A Level: English language and literature techniques = Structure
Jessica 'JessieB
A Level: English language and literature technique = Dramatic terms
Jessica 'JessieB
English Literary Terminology
Fionnghuala Malone
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
A Level: English language and literature techniques = Form
Jessica 'JessieB
English Rhetorical Device Terminology
Fionnghuala Malone
A2 English Language and Literature: Unseen
Jessica 'JessieB