PAISATGE I MEDIAMBIENT

Carla Quintana
Mind Map by Carla Quintana, updated more than 1 year ago
Carla Quintana
Created by Carla Quintana over 4 years ago
10
0

Description

Mind Map on PAISATGE I MEDIAMBIENT, created by Carla Quintana on 01/19/2017.

Resource summary

PAISATGE I MEDIAMBIENT
 1. Gràcies al desenvolupament
  1. Conjunt de mitjans que permeten fer créixer de manera adequada i permanent les capacitats bàsiques .
   1. Relació: societat i medi ambient
    1. Grau de desenvolupament d'una societat.
     1. Propicia el canvi climàtic
      1. Contaminació
       1. Conseqüència de l'activitat humana
        1. Riscos antròpics i induïts
         1. 2 grans causes
          1. Utilització de combustibles fòssils
           1. Índex elevadíssim de consum de recursos i energia.
            1. Degraden el medi
            2. Les activitats industrials
             1. Es traslladen al Tercer Món (manca de legislació)
       2. CONTAMINACIÓ SEGONS EL MEDI QUE AFECTA
        1. ATMOSFÈRICA
         1. L'aire net és indispenable, però poc valorat.
          1. La qualitat de l’aire depèn de la concentració de substàncies.
           1. Els majors nivells de contaminació als centres urbano-industrials.
            1. Xina ja és el país més contaminant del món.
          2. Consisteix en el canvi de la composició físico-química de l’aire
           1. Incidència a escala local
            1. Clima urbà (microclima)
             1. Baixa la qualitat d'aire
              1. Illa de Calor
              2. Conaminació acústica
               1. L'excés de soroll provoca problemes d'estrés, imsomni......
               2. Boirum o smog
                1. Boira densa carregada de partícules contaminants procedents de la crema de combustibles fòssils
                 1. 3 tipus
                  1. Smog industrial
                   1. ÚS del carbó
                   2. Smog clàssic o de Londres
                    1. Smog fotosintètic
                     1. Provocat pels cotxes
                 2. Incidència a escala regional
                  1. Pluja àcida
                   1. La combinació d'lements, formen compostos químics molt perjudicials per al medi natural i per a les edificacions
                    1. Amb uns nivells de pH inferiors als normals 5,6
                     1. Causes
                      1. La combustió de combustibles fòssils, sobretot carbó,
                       1. Emissions de SO2 (sofre) i nitrogen (NO, NO2).
                      2. Conseqüències
                       1. Canvi climàtic
                        1. Danys: edificis, boscos, sòl, medi aqüàtic...
                     2. Incidència a escala global
                      1. Forat de la capa d'ozó
                       1. Zona de l'atmosfera on es produeixen reduccions anormals de la capa d'ozó.
                        1. Sobreetot a l'Antàrtida
                         1. L'ozó és vital, actua com a filtre, protegint-nos dels raigs ultraviolats.
                          1. Causes
                           1. Emissions de clorofluorocarbonats (CFC),
                           2. Conseqüències
                            1. Augment de la radiicació ultraviolada
                          2. Efecte hivernacle i canvi climàtic
                           1. Determinats gasos, components de l'atmosfera terrestre, retenen part de l'energia que arriba a la Terra (sol).
                            1. Fenomen natural però l'home accentua aquest efecte
                             1. Els gasos d'efecte hivernacle atrapen les radiacions solars.
                              1. Causes
                               1. Vapor d'aigua, CO2, nitrogen i metà
                                1. Acció antròpica
                                 1. Combustibles fòssils
                                 2. Conseqüències
                                  1. Canvi climàtic global (+ 1,5 - 4,5 ºC)
                                   1. Ecològiques
                                    1. Econòmiques
                                     1. Demogràfiques i socials
                                2. HIDROSFERA
                                 1. Aigüa dolça
                                  1. 2 problemes
                                   1. Consum excessiu
                                    1. Abocaments (puntuals, contaminació difusa)
                                   2. Mars i oceans
                                    1. En darrera instància la contaminació va al mar.
                                    2. Contaminació de les aigües superficials
                                     1. A Catalunya, Pla de sanejament del 1991
                                     2. Contaminació dels aqüífers
                                      1. Tenen una reserva 100 vegades superiors a les aigües superficials
                                       1. 2 problemes
                                        1. Explotació massiva
                                         1. Contaminació
                                      2. SÒL
                                       1. La degradació física o química provoca una pèrdua parcial o total del sòl o bé a un canvi de l'ecosistema
                                        1. Causes antròpiques
                                         1. Escalfament, addicció de substàncies sòlides o líquides, addicció de radiació, per gasos...
                                      Show full summary Hide full summary

                                      Similar

                                      GCSE Biology Unit 1 AQA
                                      Archie Clay
                                      AS Biology - Types of Carbohydrates.
                                      pheebzda
                                      Animal vs. Plant Cells
                                      JimJam5
                                      Mobile Application
                                      Santi Sounsri
                                      Hitler's Chancellorship
                                      c7jeremy
                                      Biology B2.1
                                      Jade Allatt
                                      Physics: section 7 - radioactivity and particles
                                      James Howlett
                                      PSBD TEST # 3_1
                                      yog thapa
                                      Months of the Year in Korean
                                      Sabine Callebaut
                                      Ingenieria Genetica
                                      denisse Hoselin Rosas Larios