An Briathar Saor

gaeilgebenildus
Note by gaeilgebenildus, updated more than 1 year ago
10474
4
0

Description

Irish grammar - An Briathar Saor
Tags

Resource summary

Page 1

An Briathar Saor Na foircinn Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach Modh Coinníollach Gnáthchaite 1) adh/eadh 1) tar/tear 1) far/fear 1) faí/fí 1) taí/tí 2) aíodh/íodh 2) aítear/ítear 2) ófar/eofar 2) ófaí/eofaí 2) aítí/ítí Samplaí: Dúntar an doras ag a seacht a chlog gach oíche. Cuirtear an iomarca brú ar dhéagóirí an lae inniu. Ceannaítear neart carranna nua ar na saolta seo. Imrítear gach saghas spóirt sa scoil seo againne. Na Briathra Neamhrialta Aimsir Chaite Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach Dúradh Deirtear Déarfar Rugadh Beirtear Béarfar Bhíothas Bítear/Táthar Beifear Chualathas Cloistear Cloisfear Rinneadh Déantar Déanfar Fuarthas Faightear Gheofar Chonachtas Feictear Feicfear Itheadh Itear Íosfar Tugadh Tugtar Tabharfar Thángthas Tagtar Tiocfar Chuathas Téitear Rachfar © O.T. Mac Eoin

New Page

Show full summary Hide full summary

Suggestions

An Uimhir Iolra
gaeilgebenildus
An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Common Irish Words
silviaod119
An-tAdh le Padraig o Conaire
l.watters97
Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
IGCSE English Language Exam Questions 1,2,3
GCSE Sources
Aimsir Láithreach
emilydonnelly99
An Gnáthrud
xlauramartinx
Aimsir Fháistineach
emilydonnelly99
Get your grammar right!
Sarah Holmes