Antolakuntza 2. Gaia

Mikel Ponce Blanco
Quiz by Mikel Ponce Blanco, updated more than 1 year ago
Mikel Ponce Blanco
Created by Mikel Ponce Blanco over 3 years ago
45
1

Description

- Antolakuntza Quiz on Antolakuntza 2. Gaia, created by Mikel Ponce Blanco on 01/15/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Planteamendu instituzionalek hainbat helburu betetzen laguntzen du. Ondoren idatzitakoen artean zein da horietako helburua ez dena?
Answer
 • Inprobisazioa eta ohikeria bultzatzen ditu, naturaltasuna eta sormena bultzatuz.
 • Berrikuntza-prozesuak zuzentzea.
 • Jardunetan koordinazioa eta jarraipena bermatzea.
 • Eskola elkarteko kide guztien inplikazioa errazten -prozesua parte-hartzean oinarritzen den neurrian- eta baita ere haien interesak atzna.

Question 2

Question
Ikastegiaren proiektuaren konfigurazioari dagokionez, zeintzuk dira epe ertain-luzeko planteamendu instituzionalak?
Answer
 • Ikastetxearen Hezkuntza-Proiektua, Ikastetxearen Curriculum-Proiektua eta Barne Araudia.
 • Ikastetxearen Hezkuntza-Proiektua, Ikastetxearen Curriculum-Proiektua eta Urteko Plana.
 • Ikastetxearen Hezkuntza-Proiektua, Ikastetxearen Curriculum-Proiektua eta Oroitza Txostena.
 • Ikastetxearen Hezkuntza-Proiektua, Ikastetxearen Curriculum-Proiektua eta Urteko Aurrekontua.

Question 3

Question
Alderdi didaktikoak garatzean antzematen diren hiru behar daudela ezaguna da. Zeintzuk dira hiru behar horiek?
Answer
 • Autonomia, ordutegi malguak eta irakasleen prestakuntza zaintzea .
 • Autonomia, ordutegi zehatz eta finkatuak eta irakasleen prestakuntza zaintzea.
 • Etengabe administrazioei lotuta egotea, ordutegi malguak eta irakasleen prestakuntza zaintzea.
 • Autonomia, ordutegi malguak eta irakasleek prestakuntza haien kontu egin behar izatea.

Question 4

Question
Zeintzuk dira ikastegiko helburu instituzionalak baldintzatzen dituzten azpisistemak?
Answer
 • Ikastetxea, hezkuntza-azpisistema, hurbileko azpisistema soziokulturala eta azpisistema soziokulturala.
 • Ikastetxea, eskola-azpisistema, hezkuntza-azpisistema, hurbileko azpisistema soziokulturala, azpisistema soziokulturala eta herrialdeko azpisistema soziokulturala.
 • Ikastetxea, hezkuntza azpisistema, hurbileko azpisistema soziokulturala, azpisistema soziokulturala eta herrialdeko azpisistema soziokulturala.
 • Ikastetxea, eskola-azpisistema, hezkuntza-azpisistema, hurbileko azpisistema soziokulturala eta azpisistema soziokulturala

Question 5

Question
Zein da zentro autonomo bati esleitzen zaion lehenengo dema?
Answer
 • Lortu nahi dituzten helburuak zehaztea.
 • Ikasleen autonomia ahalbidetuko duen sistema ezartzea.
 • Urteko Planean eskolaren autonomia handiagoa ahalbidetuko dituzten jarduerak planteatzea.
 • Arau berriak sortzea.

Question 6

Question
Zerk hondatzen du ikaskuntza eta ikasleen garapen psikologikoa?
Answer
 • Zigorrek eta sari estrintsekoek.
 • Motibazioa eta jokamolde positiboek.
 • Jokabide txarrek.
 • Aurreko aukera guztiek.

Question 7

Question
Zer beharretik sortzen da Barne Araudia (BA)?
Answer
 • IHP-k zein ICP-k prozedura eta jarduteko modu zehatzak eskatzen dituztelako operatiboak izateko
 • Ez da behar batetik sortu
 • Planifikaturiko ekintzek sortarazten dituzten gastuen aurreikuspena jasotzeko
 • Etorkizuneko jarduna hobetzeko eta bere eragina gainontzeko txostenetara luzatzeko.

Question 8

Question
Zein ez da antolamenduaren elementuetariko bat?
Answer
 • Guztiak dira zuzenak
 • Pertsonen arretari garrantzia ematea
 • Ikaskuntza demokratikoa sustatzea.
 • Familia zein komunitatearekiko harremanak.

Question 9

Question
Oroitza Txostena edo memoria zertarako izan daite tresna egokia ondo erabiltzen bada?
Answer
 • Berrikuntza zein hobekuntza bideratzeko
 • Irakasle bakoitzaren egunerokoa bezala erabiltzeko
 • Oroitza Txostena ez du ezertarako balio.
 • Eskola-elkarteko kide guztien jokabide koherente eta koordinatua ahalbidetzeko

Question 10

Question
Alderdi didaktikoa garatzean zein behar antzematen dira?
Answer
 • Autonomia, ordutegi malguak, irakasleen prestakuntzaren zainketa.
 • Baliabideak, aurrekontu egokia, autonomia
 • Ordutegi zehaztuak, irakasleen prestakuntza, baliabide material egokiak.
 • Curriculumaren zehaztapena, ordutegi zehaztuak, irakasleen prestakuntza.

Question 11

Question
Non finkatzen dira harreman sendoenak?
Answer
 • Eskola txikietan
 • Eskola handietan
 • Biak dira zuzenak
 • Bat ere ez.

Question 12

Question
Curriculum mailan garrantzitsua da:
Answer
 • Biak dira zuzenak.
 • Ebaluazioan ulermena eta sakontasuna bilatu behar dira, memorizazioa baino haruntzago joanez.
 • Curriculuma funtsezko kontzeptuetan zentratu beharko litzateke eta horietan sakontzeko aukera ematea.
 • Bat ere ez da zuzena.

Question 13

Question
Ikastegiaren proiektuaren konfigurazioari dagokionez, zeintzuk dira epe laburreko planteamenduak?
Answer
 • Urteko plana, Urteko aurrekontua eta Oroitza txostena edo memoria.
 • Urteko plana, Urteko aurrekontua eta Barne araudia.
 • Urteko plana, Oroitza txostena edo memoria eta Ikastetxearen Hezkuntza-proiektua.
 • Urteko aurrekontua, Barne araudia eta Ikastetxearen Hezkuntza-proiektua.

Question 14

Question
Zenbat ezaugarri ditu Ikaskuntza-eredua eta berari lotutako alderdi didaktikoak?
Answer
 • Bost
 • Sei
 • Hiru
 • Lau

Question 15

Question
Nork esaten du esaldi hau? “Entzun ondoren, ahaztu egiten dut; ikusi ondoren, gogoratu egiten dut; egin eta gero ulertu egiten dut”
Answer
 • Darling-Hammond-ek .
 • Serafín Antunez
 • Pio Baroja
 • Bat ere ez

Question 16

Question
Hauetako zen ez da ikaskuntza-eredua eta berari lotutako alderdi didaktikoaren ezaugarria?
Answer
 • Irakasleen prestakuntza.
 • Ikaskuntza aktibo eta sakona.
 • Benetako errendimendua lortzen saiatzea.
 • Aniztasuna baloratzea.

Question 17

Question
Hauetako zein ez da epe laburreko planteamendua?
Answer
 • Barne araudia.
 • Urteko plana.
 • Urteko aurrekontua
 • Memoria

Question 18

Question
Zer da Ikastetxearen Hezkuntza-Proiektua?
Answer
 • Erreferente orokorra dugu eskola-elkarteko kide guztiek ahaleginak bideratzeko
 • Curriculumaren zehazpena egiten da.
 • Planifikaturiko ekintzek sortarazten dituzten gastuen aurreikuspena jasotzen da.
 • Ikastegi batek aldi jakin baterako egiten duen antolamenduaren plangintza da.

Question 19

Question
Zer da eskolako urteko plana?
Answer
 • Ikastegi batek alde jakin baterako egiten duen antolamenduaren plangintza da.
 • Txosten honetan curriculumaren zehazpena egiten da
 • Txosten honek baloreak, jokabideak, jarrerak eta abar esplizitatzen ditu.
 • Guztiak okerrak dira

Question 20

Question
Nolakoa izango da ikaskuntza -ereduaren zehazpena?
Answer
 • Zentrala
 • Horizontala
 • Bertikala
 • Zirkularra

Question 21

Question
Linda Darling-Hammond-ek zenbat faktore faktore irudikatzen ditu ikaskuntza eredua zein horren ondorio didaktiko eta antolamenduzkoak irudikatzeko?
Answer
 • Bederazti
 • Bost
 • Sei
 • Hamabi

Question 22

Question
Ikastegiaren proiektuaren konfigurazioan epe ertain-luzeko planteamendu instituzionalak eta epe laburreko planteamenduak daude. Zeintzuek osatzen dituzte epe laburreko planteamenduak?
Answer
 • B eta D aukeretakoak dira zuzenak, bi aukeretan ageri direnek osatzen dituzte epe laburreko planteamenduak.
 • Urteko plana eta urteko aurrekontua.
 • Urteko hizkuntza plana, urteko plana, urteko aurrekontua eta oroitza txostena edo memoria.
 • Oroitza txostena edo memoria

Question 23

Question
A lderdi didaktikoak garatzean zein beharrei erreparatu behar diegu?
Answer
 • Autonomia, ordutegi malguak eta irakasleen prestakuntza zaintzea.
 • Autonomia
 • Ebaluazioa
 • Denak desegokiak

Question 24

Question
Zenbat dira Ikaskuntza-eredua gauzatzeko behar diren antolamenduaren elementuak?
Answer
 • Lau
 • bi
 • hiru
 • sei

Question 25

Question
Ikastegiaren eta hezkuntza-sistemaren arteko erlazioetan zein da funtsezko alderdia?
Answer
 • Autonomia
 • Burokrazia
 • Ez parte hartzea
 • Bat ere ez

Question 26

Question
Nolakoak izan behar dira zentroak?
Answer
 • Ikastegietan proiektuak zehazten dira, horretarako ikaskuntza ereduak eta zentroko ikasleen ezaugarriak kontuan hartu behar dira. Beraz, ez dira elementu isolatuak gizartean txertatutako elementuak baizik.
 • Ikastegiak elementu isolatuak dira eta hezkuntza proiektuak aurretik zehaztuak egon ohi dira.
 • Ikastegiak ez dira elementu isolatuak, hezkuntza sisteman txertatutako elementuak baizik. Baina ez dira hezkuntza proiektuak zehazten
 • Ikastegietan ez dira hezkuntza proiekturik zehazten, eta beraz ikaskuntza ereduak eta ikasleen ezaugarriak ez dira kontuan hartzen.

Question 27

Question
Azpisistema soziokulturala eta hezkuntza sistemak lotura daukate?
Answer
 • Bai, gizarte bakoitzak eskari espezifikoa egiten du hezkuntza eta eskolari begira.
 • Ez, leku guztietan hezkuntza berdina ematen da ingurunea kontuan hartu gabe.
 • Bai, hezkuntzak gizartearen eskaerei erantzuten die baina garapen indibiduala kontuan hartu gabe.
 • Ez, hezkuntza sistema ez da azpisistema soziokulturalik existitzen.

Question 28

Question
Ikastegiek autonomia daukate?
Answer
 • Bai, autonomia funtsezko alderdia da. Zentroen eta Administrazioaren arteko harremanak estuak dira.
 • Ez, hezkuntza sistemak zentroaren autonomia guztia beregan hartzen du.
 • Ez, ikastegiek ez daukate autonomiarik, izatekotan ez lirateke hezkuntza sisteman sartuko.
 • Ez, hezkuntzarekin zerikusia duten zentroek ez dute autonomiarik.

Question 29

Question
Erlazio motaren arabera autonomia maila desberdina izan daiteke?
Answer
 • Bai, autonomia baxua izango da presio araugilea altua denean. Eta kontran, presio araugile baxua denean autonomia altua izango da.
 • Ez, autonomia maila berdina izango dute zentro guztiek.
 • Bai, baina normalean zentro guztiek autonomia berdina izango dute.
 • Ez, zentro guztiek autonomia maila berdina izango dute legediak horrela adierazten duelako.

Question 30

Question
Ikastegiek erlazioa daukate ingurune soziokulturalekin?
Answer
 • Bai, pertsonen garapena ingurune soziokultural zehatzetan burutzen da.
 • Ez, ingurune soziokulturala alde batean uzten dute.
 • Bai, baina soilik hezkuntza ez-formaleko eskolak.
 • Ez, ez dira testuinguruetan integratzen

Question 31

Question
Ikastegiaren proiektuaren konfigurazioa nolako bereizketa egiten da?
Answer
 • Bi planteamendu instituzionaletan zatituak daude, epe laburrekoak eta epe ertain luzekoak.
 • Planteamendu bakarra dago eta horren barruan izaera pragmatikoa eta izaera operatiboa dago.
 • Izaera pragmatikoa eta nolabaiteko egonkortasuna kontuan hartzen da.
 • Izaera operatiboa eta planteamenduak burutzea ahalbidetzen du.

Question 32

Question
Epe ertain-luzeko planteamendu instituzionalak zer helburu du?
Answer
 • Izaera programatikoa eta egonkortasuna dute helburu.
 • Izaera operatiboa eta izaera programatikoa dute helburu.
 • Egonkortasuna eta izaera operatiboa dute helburu.
 • Izaera operatiboa eta planteamenduak burutzea dute helburu.

Question 33

Question
Epe luzeko planteamendu instituzionalek zer dute helburu?
Answer
 • Izaera operatiboa eta planteamenduak burutzea dute helburu
 • Izaera operatiboa eta izaera programatikoa dute helburu.
 • Egonkortasuna eta izaera operatiboa dute helburu.
 • Izaera programatikoa eta operatiboa dute helburu

Question 34

Question
Epe ertain-luzeko planteamendu instituzionaletan zein atal sartzen dira?
Answer
 • Hezkuntza-proiektua, barne araudia eta curriculum proiektua.
 • Barne araudia eta curriculum proiektua.
 • Hezkuntza-proiektua eta barne araudia.
 • Hezkuntza-proiektua, barne araudia, curriculum proiektua eta urteko plana

Question 35

Question
Epe luzeko planteamendu instituzionaletan ze atal sartzen dira?
Answer
 • Urteko plana, Urteko aurrekontua, oroitza txostena edo memoria eta programazioa.
 • Hezkuntza-proiektua, urteko plana eta barne araudia
 • Urteko plana, memoria eta programazioa.
 • Hezkuntza-proiektua, urteko aurrekontua eta programazioa

Question 36

Question
Nola landu proiektuak?
Answer
 • Proiektuak lasaitasunez elaboratzea, zentroaren egoera errealetik abiatzea, plangintza egitea, zuzendaritza-talde sendoen sostengua eta laguntza izatea, beharrezko baliabideak eskatzea, administrazioek ez lituzkete zentroak presionatu behar, errorearen posibilitatea onartzea, plangintza ikasleen premien arabera orientatzea.
 • Proiektua lasaitasunez elaboratzea, errorearen posibilitatea onartzea eta ikasleen premien arabera orientatzea.
 • Beharrezko baliabideak eskatzea, lasaitasunez elaboratzea eta errorearen posibilitatea onartzea.
 • Proiektua lasaitasunez elaboratzea, errorearen posibilitatea onartzea, ikasleen premien arabera orientatzea eta beharrezko baliabideak eskatzea.

Question 37

Question
Linda Darling-Hammond- ek (2001) zenbat faktore erabiltzen ditu ikaskuntza eredua zein den adierazteko?
Answer
 • Zentro osoak konpartitutako proiektua, taldekatzeak, ingurunea, denbora, kultura konpartitua, klima, irakasleen prestakuntza, autonomia eta metodologia didaktikoa.
 • Zentro osoak konpartitutako proiektua, taldekatzeak, denbora eta kultura konpartitua.
 • Taldekatzeak, denbora, kultura konpartitua eta klima.
 • Zentro osoak konpartitutako proiektua, taldekatzeak, ingurunea eta denbora.

Question 38

Question
Linda Darling-Hammond-ek (2001) erdigunetzat hartzen du eskolek ahalbidetzen duten…
Answer
 • Ikaskuntzaren kalitatea.
 • Ikastetxearen antolakuntza.
 • Antolamenduaren eredua.
 • Aurreko guztiak.

Question 39

Question
Zertarako hartzen du Linda Darling-Hammond-ek (2001) hori erdigunetzat?
Answer
 • Ikasgelaren zein zentroaren jarduna antolatzeko
 • Ikaskuntzaren helburuak zehazteko
 • Kultura sustatzeko
 • Irakasleen prestakuntza maila ikusteko.

Question 40

Question
Zerekin dago zuzenki lotuta Irakaskuntza – eredua?
Answer
 • Metodologia didaktikoekin
 • Ikaskuntzan kultura sartzearekin
 • Irakasleen prestakuntzarekin.
 • Aurreko guztiekin.

Question 41

Question
Linda Darling-Hammond-ek (2001) ikaskuntza eredua zein horren ondorio didaktiko eta antolamenduzkoak irudikatzeko erabiltzen dituen 9 faktoreetako batzuk dira:
Answer
 • Ingurunea, taldekatzeak, irakasleen prestakuntza eta autonomia.
 • Ingurunea, klima eta emozioak.
 • Klima eta kokapen geografikoa.
 • Ez dago erantzun zuzenik.

Question 42

Question
Ikaskuntza-eredua eta berari lotutako alderdi didaktikoak biltzen dituen bost ezaugarrietako batzuk dira:
Answer
 • Guztiak zuzenak dira.
 • Ikaskuntza aktibo eta sakona.
 • Aniztasuna baloratzea.
 • Ikasleen garapen ebolutiboa kontuan izatea.

Question 43

Question
Darling-Hammond-ek (2001) ondoko esaera zaharra erabiltzen du kontzeptua azaltzen hasteko:
Answer
 • “Entzun ondoren, ahaztu egiten dut; ikusi ondoren, gogoratu egiten dut; egin eta gero ulertu egiten dut”.
 • “Entzun ondoren gogoratu egiten dut; ikusi ondoren ahaztu egiten dut”.
 • “Entzun ondoren ikasi egiten dut; egin eta gero ulertu egiten dut”.
 • “Entzun ondoren, ahaztu egiten dut; ikusi ondoren ulertu egiten dut”.

Question 44

Question
Darling-Hammond-entzat (2001) inportantea da curriculum mailan honela jokatzea:
Answer
 • Ebaluazioan ulermena eta sakontasuna bilatu behar dira, memorizazioa baino haruntzago joanez.
 • Memorizazioa nahitaezkoa izan behar da eta edukiak barneratu behar dituzte
 • Curriculuma funtsezko kontzeptuetan zentratu beharko litzateke eta horietan sakontzeko aukera ematea. Hobe da hori, sakontasun gutxiko zein datuz jositako programak baino.
 • Denak oker daude

Question 45

Question
Inportantea da oso ikasleei beren lanak auto ebaluatzeko aukera ematea, aurretik xedaturiko irizpideak oinarritzat hartuz. Zentzu horretan _________ dugu laguntza handiko tresna.
Answer
 • Portfolioa.
 • Memoria.
 • Curriculuma.
 • Urte osoko plana.

Question 46

Question
Ikasleen interesak… (hauteako bi aukeratu)
Answer
 • Beren gaitasunen adierazleak dira.
 • Beren ikaskuntza-prozesuen eragileak dira.
 • Ez dago erantzun zuzenik.
 • Bere hizkunzta mailaren adierazle

Question 47

Question
Aniztasuna…
Answer
 • Guztiak zuzenak dira.
 • Ez da arazoa.
 • Irakasleen prestakuntza sendoa eskatzen du.
 • Plus positibo bat izan daiteke.

Question 48

Question
Aniztasunean sustaturiko ikaskuntza garatzeko oinarrizko alderdiak…
Answer
 • Ikasleen arteko kolaborazioa hala nola ikasleen eta irakasleen artekoa.
 • Ikasleen autonomia.
 • Curriculumaren atalak.
 • Guztiak okerrak dira.

Question 49

Question
Pertsonen arretari ematen dioten egiturak :
Answer
 • Jarraitutasuna, elkarrenganako errespetua eta eskolaren tamaina.
 • Jarraitutasuna eta autonomia.
 • Autonomia eta eskolaren tamaina.
 • Errespetua eta aniztasuna.

Question 50

Question
Alderdi didaktikoak garatzean antzematen diren hiru beharrak:
Answer
 • Autonomia, ordutegi malguak eta irakasleen prestakuntza zaintzea.
 • Autonomia, kultura aniztasuna eta ordutegi malguak.
 • Ordutegi malguak, kultura aniztasuna eta irakasleen prestakuntza zaintzea.
 • Guztiak okerrak dira.

Question 51

Question
Zer da erakunde bat?
Answer
 • Erakundea kolektibitatea da hurrengo ezaugarriak dituena: gutxi-asko identifikagarriak diren mugak, arau-ordena, aginte-mailak eta komunikazio-zein pertenentzia-sistema koordinatuak. Kolektibitate horrek nolabaiteko iraupena du ingurune zehatz batean eta –zentzu orokorrean- helburu-multzo bati loturiko jardunak burutzen ditu.
 • Erakundea indibiduala da hurrengo ezaugarriak dituena: gutxi-asko identifikagarriak diren mugak, arau-ordena, aginte-mailak eta komunikazio-zein pertenentzia-sistema koordinatuak. Talde indibidual horrek nolabaiteko iraupena du ingurune zehatz batean eta –zentzu orokorreanhelburu-multzo bati loturiko jardunak burutzen ditu.
 • Erakundea kolektibitatea da hurrengo ezaugarriak dituena: asko identifikagarriak diren mugak, arau, aginte-mailak eta komunikazio-zein pertenentzia-sistema koordinatuak. Kolektibitate horrek iraupen handia du ingurune zehatz batean eta –zentzu orokorrean- helburu-multzo bati loturiko jardunak burutzen ditu.
 • Erakundea kolektibitatea da hurrengo ezaugarriak dituena: asko identifikagarriak diren mugak, arau, aginte-mailak eta komunikazio-zein pertenentzia-sistema koordinatuak. Talde indibidual orrek nolabaiteko iraupena du ingurune zehatz batean eta –zentzu orokorrean- eduki-multzo bati loturiko jardunak burutzen ditu.

Question 52

Question
Zer da sistema bat?
Answer
 • Sistema elkarreraginean dagoen elementu-multzoa da
 • Sistema elkarreraginean dagoen elementu garrantzitsuena da.
 • Sistema elementu ezberdinez osatutako multzoa.
 • Sistemak elkarreraginean dauden elementu amaigabeak dira.

Question 53

Question
Zenbat motatakoak izan daiteke sistemak?
Answer
 • Sistema hertsiak eta irekiak daude.
 • Sistema txikiak eta irekiak daude.
 • Sistema txikiak eta sistema handiak daude
 • Sistema anitzak daude.

Question 54

Question
Zeintzuk idazleek aritu dira ikuspegi sistematikoan?
Answer
 • Gaillard, Piscitelli eta Bronstein.
 • Piscitelli, Bronstein eta Presthus.
 • Bronstein, Presthus eta Antunez
 • Bronstein, Presthus eta Gaillard.

Question 55

Question
Zein tokitan koka ditzakegu erakundeak?
Answer
 • Erakundeak elkarrizketa-prozesuetan existitu eta baita beraietatik sortu ere egin dira.
 • Erakundeak ekintzako-prozesuetan existitu eta baita beraietatik sortu ere egin dira.
 • Erakundeak aukerak sortzeko prozesuetan existitu eta baita beraietatik sortu ere egin dira.
 • Erakundeak aldaketa-prozesuetan existitu eta baita beraietatik sortu ere egin dira.

Question 56

Question
Esan dezakegu, burokraziak alderdi positiboak dituela?
Answer
 • Bai.
 • Ez.
 • Bai baina ez dira kontuan hartzen.
 • Bai, baina ez dira aipatu behar.

Question 57

Question
Zeintzuk dira burokraziaren alderdi positiboak?
Answer
 • Aginte zein errespontsabilitate mailak argi zehaztuta daude. Zereginen konplexutasuna gutxitu egiten da. Prozeduren estandarizapena lagungarria gertatzen da erakunde konplexu bat udeatzeko orduan.
 • Aginte zein errespontsabilitate mailak argi zehaztuta daude. Zereginen sinpletasuna gutxitu egiten da. Prozeduren estandarizapena lagungarria gertatzen da erakunde konplexu bat kudeatzeko orduan.
 • Aginte eta errespontsabilitate mailak argi zehaztuta daude. Zereginen sinpletasuna handitzen da. Prozeduren estandarizapena lagungarria gertatzen da erakunde sinple bat kudeatzeko orduan.
 • Agintee- zein errespontsabilitate-mailak argi zehaztuta daude, porrot egiten du ustekabeko kontuetan eta zereginen konplexutasuna gutxitu egiten da.

Question 58

Question
Zer erakunde mota da eskola?
Answer
 • Erakunde formala, errituzko sistema du, burokrazia da eta izaera berezi eta konplexua dauka hainbat aldetan.
 • Erakunde informala da.
 • Erakunde formala, errituzko sistema du eta izaera berezi eta konplexua dauka hainbat aldetan.
 • Erakunde ez-formala da.

Question 59

Question
Zein baldintza betetzen ditu eskolak erakundea izateko?
Answer
 • Helburuak eta kide egonkorrak ditu, egiturak dauzka eta funtzionamendu arauak ditu.
 • Helburuak betetzen ditu eta kide egonkorrak ditu.
 • Funtzionamenduko arauak ditu eta horiek kide egonkorrak betetzen dituzte.
 • Edukiak, kide egonkorrak, egiturak dauzka eta funtzionamendu arauak ditu.

Question 60

Question
Helburuak dira...
Answer
 • Helburuok orientatu egiten dute antoamenduaren jarduna eta ikastetxearen asmo instituzionalak jasotzen dituzte. Ezplizituak izan daitezke edo ez.
 • Helburuok soilik, orientatu egiten dute antoamenduaren jarduna.
 • Helburuok orientatu egiten dute antoamenduaren jarduna eta ikastetxearen asmo instituzionalak jasotzen dituzte. Ezplizituak izan bhar dira bai ala bai.
 • Helburuok orientatu egiten dute antoamenduaren jarduna eta ikastetxearen helburuak jasotzen dituzte. Ezplizituak izaten dira.

Question 61

Question
Erakundeen eragina gizabanakoengana soilik mugatzen da?
Answer
 • Ez, honen eragina komunitate zein gizarte orkorrorreraino ere zabaltzen da.
 • Bai, soilik gizabanakoengana.
 • Bai eta gizarte orkorreraino ere.
 • Soilik gizabanakoengana eta haien familietara.

Question 62

Question
Zein baliabide motaz ari gara irakasleen prestakuntzaz ari garenean?
Answer
 • Baliabide funtzionalaz.
 • Baliabide intrapertsonala
 • Hau ez da baliabide bezala kontzideratzen.
 • Baliabide materiala.

Question 63

Question
Baliabideak...
Answer
 • Ikastetxeak bere helburuak lortzeko duen ondarea osatzen dute eta eskolako hezkuntza-ekintza garatzeko oinarrizko elementuak dira.
 • Ikastetxeak, soilik bere helburuak lortzeko duen ondarea osatzen dute
 • Ikastetxeak guztion helburuak lortzeko duen ondarea osatzen dute eta eskolako hezkuntza-sistema garatzeko oinarrizko elementuak dira.
 • Eskolako hezkuntza-ekintza garatzeko oinarrizko elementuak dira.

Question 64

Question
Hauetatik zeintzuk dira baliabide funtzionalak?
Answer
 • Denbora, dirua eta prestakuntza.
 • Denbora, dirua, mahaiak, eraikina, prestakuntza…
 • Denbora, mahaiak, eraikina…
 • Denbora, dirua, eraikina, gelak, prestakuntza…

Question 65

Question
Antunez-en arabera …
Answer
 • eskola-erakundea modu askotako elkarreraginetan aritzen den elementu-multzo batek osaturik dago.
 • eskola eta erakundea bananduta dauden kontzeptuak dira.
 • elementu horiek eta beraien arteko erlazioak ez dute eragiten eskolaren kudeaketa osatzen duten eremuetan.
 • Goiko guztiak gezurra dira.

Question 66

Question
Ormetan sinbolo erlijiosoak jartzea, jolas aldiko espazioa modu sexistaz banatua egotea... zer motatako helburuak dira?
Answer
 • Helburu ezkutuak
 • Helburu instituzionalak.
 • Helburu funtzionalak.
 • Helburu estrategikoak.

Question 67

Question
Baliabideak ikastetxeak bere helburuak lortzeko duen ondarea osatzen dute. Zenbat baliabide mota daude?
Answer
 • Hiru daude: pertsonalak, funtzionalak eta materialak
 • Bi daude: pertsonalak eta materialak
 • Hiru daude: pertsonalak, materialak eta estrategikoak
 • Lau daude: pertsonalak, funtzionalak, materialak eta estrategikoak.

Question 68

Question
Hauetatik zein ez da teknologiaren adibide bat?
Answer
 • Arbela digitalak
 • Urteko Programazioa
 • Irakasleen bileretako akordioak
 • Curriculum Plana.

Question 69

Question
Kultura…
Answer
 • guztiak zuzenak dira.
 • ...antolamenduko kideek konpartitzen dituzten esanahien, printzipioen, baloreen eta sinesmenen multzoa da.
 • ...ekintzetan islatzen da eta berezko identitatea antolamenduari ematen dio .
 • ...ez dago idatzita, ez da kuestionatzen eta baldintzatu egiten ditu neurri handi batean ikastetxearen jarduteko moduak.

Question 70

Question
Egiturari buruzko hurrengo esaldietatik zein da gezurrezkoa?
Answer
 • Egitura elementuen artean ez da erlazio-sistema bat ezartzen.
 • Rol batzuk eta funtzio batzuk esleitzen zaizkien unitateak dira.
 • Beren funtzioa ikastegiaren zereginak koordinatzea eta antolatzea da, zentroko helburuak lortzeko.
 • Egitura formala eta informala egon daiteke.

Question 71

Question
Hurrengo esaldietatik bakarrik bat egia da:
Answer
 • Ikastetxeak ez daude isolaturik, gizartean murgilduta daude.
 • Ikastetxeak ez du ingurunean eragiten.
 • Kanpoko elementuak ez dute eraginik ikastetxearen barrualdean.
 • Guztiak gezurra dira.

Question 72

Question
Zentroen funtzionamenduan eragiten duten kanpo elementuak…
Answer
 • Inguruneko maila sozioekonomikoak, gurasoen espektatibak eta balioak dira.
 • Zentroaren ideologia, ikasleen espektatibak eta balioak dira.
 • Inguruneko maila ekonomikoa, balioak eta printzipioak bete-betean jotzen dute eskolaren errealitatean.
 • Ikastetxea isolaturik dagoenez, kanpo elementuek ez dute zentroen funtzionamenduan eragiten.

Question 73

Question
Antunez-ek aipatutako eskolako elementuak hauek dira:
Answer
 • Helburuak, baliabideak, egitura, teknologia, kultura eta ingurunea.
 • Helburuak, baliabideak, teknologia, kultura eta egitura.
 • Helburuak, balioak, egitura, teknologia, kultura eta ingurunea.
 • Helburuak, baliabideak, antolakuntza, teknologia, kultura eta ingurunea

Question 74

Question
Zeintzuk dira baliabide pertsonalak?
Answer
 • Irakasleak, ikasleak, gurasoak, administrazio eta zerbitzue-tako pertsonala eta espezialista desberdinak.
 • Irakasleak, ikasleak eta gurasoak.
 • Zuzendaritza-taldea osatzen dutenak.
 • Ikasleek eta ikasleen gurasoek osatzen dute.

Question 75

Question
Baliabide materialen artean aurkitzen ditugu…
Answer
 • Eraikina, altzariak eta ikasmaterialak.
 • Denbora, dirua eta prestakuntza.
 • Eraikinak, zerbitzuak eta objektuak.
 • Eraikina, altzariak, ikasmaterialak, irakasleak, ikasleak eta gurasoak
Show full summary Hide full summary

Similar

Welcome to GoConqr!
Sarah Egan
Leyes de Newton
Yoselin Sánchez
Planeación estratégica
FAYZULY FREILE RIVERA ESTUDIANTE
Marketing - Business Studies
EMI D
Ciclos biogeoquimicos
Michell Reyes
NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA EN EXCURSIONES Y CAMPAMENTOS
Christian Goncalves
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Naitha Hernandez
Vocabulário - Numbers and Colors
Aline Nicomédio
Técnicas de cocción
Fernando Ruiz
PROCESO CONTABLE
Alejandro Carranza
UNIDAD II - La Cultura Organizacional
mei nother