sist hempoi

Dorik Adri
Quiz by Dorik Adri, updated 10 months ago More Less
Dorik Adri
Created by Dorik Adri 10 months ago
11
2
0

Description

histo Quiz on sist hempoi, created by Dorik Adri on 02/23/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Sistemul organelor hematopoetice se constituie din:
Answer
 • măduva roşie a oaselor
 • timus
 • ganglioni limfatici
 • splină
 • ficat

Question 2

Question
Selectaţi componentele barierii hemato-timice:
Answer
 • celulele endoteliale ale capilarului sanguin
 • stratul subendotelia
 • membrana bazală a capilarului sanguin
 • epitelioreticulocitele
 • membrana bazală a epitelioreticulocitelor

Question 3

Question
Diferenţiindu-se mieloblastele se transformă în:
Answer
 • promielocite
 • promonocite
 • mielocite
 • metamielocite
 • granulocite

Question 4

Question
Selectaţi celulele situate preponderent în zona periarterială a pulpei albe din splină:
Answer
 • limfocitele T
 • plasmocitele
 • celulele reticulare
 • limfoblastele B
 • limfocitele B

Question 5

Question
Trombocitele se formează din:
Answer
 • mieloblast
 • megacarioblast
 • tromboblast
 • eritroblast
 • megacariocit

Question 6

Question
Enumeraţi organele hematopoietice la care stroma este constituită din ţesut reticular:
Answer
 • măduva osoasă roşie
 • amigdala palatină
 • timusul
 • splina
 • ganglionii limfatici

Question 7

Question
Mieloblastul:
Answer
 • este celula precursoroare a fibroblastelor
 • sintetizează glicozaminoglicani
 • este celula precursoare a leucocitelor granulate
 • este celula precursoare a trombocitelor
 • sintetizează anticorpi

Question 8

Question
Timusul:
Answer
 • este organul central al sistemului imun
 • este organul periferic al sistemului imun
 • asigură diferenţierea antigenindependentă a limfocitelor T
 • stroma o constituie ţesutul epitelial
 • elaborează hormonii melatonina şi serotonina

Question 9

Question
Plasmocitele:
Answer
 • apar în urma diferenţierii antigendependente a limfocitelor-B
 • produc anticorpi
 • sunt celule prezentatoare de antigen
 • au оn citoplasma lor un reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat
 • sunt celule imunocompetente cu memorie

Question 10

Question
Măduva roşie a oaselor:
Answer
 • se dezvoltă din miotom în perioada postnatală
 • stromă o constituie ţesutul reticular
 • conţine capilare de tip sinusoid
 • conţine capilare de tip fenestrat şi somatic
 • conţine celule stem ale mielopoiezei şi limfopoiezei

Question 11

Question
Corpusculii Hassal din timus:
Answer
 • se întâlnesc în substanţa corticală a lobulului timic la indivizii tineri
 • se întâlnesc în substanţa corticală a lobulului timic la indivizii în vârstă
 • derivă din mezoderm
 • se întâlnesc în substanţa medulară a lobulului timic
 • sunt formaţi din celulele epiteliale ale stromei organului

Question 12

Question
Anticorpii (imunoglobulinele) sunt produşi de:
Answer
 • limfocitele T cu memorie
 • limfocitele B cu memorie
 • plasmocite
 • limfocitele T-helper
 • macrofage

Question 13

Question
Limfocitele T se localizează în:
Answer
 • zona paracorticală a ganglionului limfatic
 • zona periarterială a nodulilor limfoizi din splină
 • zona mantiinică a foliculilor limfoizi
 • folicululii limfoizi din substanţa corticală a ganglionului limfatic
 • cordoanele medulare ale ganglionului limfatic

Question 14

Question
În procesul maturizării granulocitele trec prin următoarele etape:
Answer
 • promielocit
 • mielocit
 • metamielocit
 • telomielocit
 • granulocit cu nucleu nesegmentat

Question 15

Question
În componenţa lobulului timic distingem:
Answer
 • centrul germinativ
 • zona mantiinică
 • zona marginală
 • substanţa corticală
 • substanţa medulară

Question 16

Question
În ganglionul limfatic distingem următoarele sinusuri:
Answer
 • subcapsulare
 • portale
 • perinodulare
 • medulare
 • interlobulare

Question 17

Question
Bariera hematotimică include:
Answer
 • celulele endoteliale situate pe membrana bazală
 • membrana bazală tristratificată
 • spaţiul pericapilar cu macrofage
 • reticulocitele
 • epitelioreticulocitele cu membrana bazală

Question 18

Question
În zona marginală a nodulului limfatic al splinei deosebim:
Answer
 • limfocite T
 • limfocite B
 • macrofage solitare
 • plasmocite
 • celule interstiţiale

Question 19

Question
Selectaţi organele unde hematopoieza are loc extravascular:
Answer
 • în peretele sacului vitelin
 • în ficat
 • în splină
 • în măduva roşie a oaselor
 • în timus

Question 20

Question
Zona periarterială a nodulului limfatic al splinei conţine:
Answer
 • limfocite B
 • plasmocite
 • limfocite T
 • celule interdigitiforme
 • melanocite

Question 21

Question
Funcţiile granulocitului neutrofil sunt de:
Answer
 • sinteză a histaminei
 • sinteză a imunglobulinelor
 • fagocitoză
 • sinteză a citokinelor
 • stimulare a diferenţierii limfocitelor B în plasmocite

Question 22

Question
În pulpa roşie a splinei se poate identifica:
Answer
 • ţesut reticular
 • eritrocite bătrâne şi lezate
 • noduli limfatici
 • corpusculi epiteliali
 • sinusuri venoase

Question 23

Question
Substanţa corticală a lobulilor timusului se caracterizează prin:
Answer
 • prezenţa limfocitelor B în diferenţiere antigenindependentă
 • noduli limfatici situaţi la periferia lobulului
 • prezenţa corpusculilor epiteliali stratificaţi
 • prezenţa limfoblastelor-predecesoare ale limfocitelor T
 • prezenţa celulelor epiteliale stromale

Question 24

Question
Celulele semistem hematopoietice a limfopoiezii au capacitatea de a se transforma în
Answer
 • limfocite T
 • macrofage
 • limfocite B
 • reticulocite
 • plasmocite

Question 25

Question
În câmpul de vedere a microscopului se observă numeroase limfocite, stromă epitelială, lipsesc noduli limfatici. Este reprezentat preparatul:
Answer
 • timusului
 • splinei
 • ganglionului limfatic
 • măduvei hematogene
 • amigdalei palatine

Question 26

Question
În splină limfocitele T sunt localizate preponderent în:
Answer
 • zona marginală a nodulului limfatic
 • pulpa roşie
 • zona periarterială a nodulului limfatic
 • centrul germinativ al nodulului limfatic
 • vasele sinusoide

Question 27

Question
Primul organ hematopoietic la embrion este:
Answer
 • măduva roşie a oaselor
 • ficatul
 • splina
 • ganglionul limfatic
 • sacul vitelin

Question 28

Question
Selectaţi celulele semistem polipotente:
Answer
 • celula semistem polipotentă precursoare a eritrocitopoiezei
 • celula semistem polipotentă precursoare a mielopoiezei
 • celula semistem polipotentă precursoare a granulocitopoiezei
 • celula semistem polipotentă precursoare a megacariocitopoiezei
 • celula semistem polipotentă precursoare a limfopoiezei

Question 29

Question
În componenţa barierii hemato-timice distingem:
Answer
 • endoteliocitele capilarelor situate pe membrana bazală
 • spaţiul pericapilar cu macrofage
 • spaţiul perireticular
 • spaţiul periepitelial
 • epitelioreticulocitele situate pe membrana bazală

Question 30

Question
În ganglionul limfatic distingem:
Answer
 • substanţa corticală
 • zona paracorticală
 • zona paramedulară
 • substanţa medulară
 • zona reticulată

Question 31

Question
Corpusculii timici (Hasal):
Answer
 • sunt dispuşi în substanţa medulară a ganglionului limfatic
 • sunt dispuşi în substanţa medulară a timusului
 • reprezintă suprapuneri concentrice de epitelioreticulocite
 • sintetizează factori de creştere ai limfopoiezei
 • funcţia lor nu este stabilită

Question 32

Question
Limfocitele Т populează preponderent:
Answer
 • timusul
 • substanţa corticală a ganglionului limfatic
 • zona paracorticală a ganglionului limfatic
 • pulpa roşie a splinei
 • zona periarterială a nodulului limfoid lienal

Question 33

Question
Ganglionul limfatic:
Answer
 • reprezintă arena diferenţierii antigenindependentă a limfocitelor
 • se situiează pe traiectul vaselor limfatice
 • conţinu un vas limfatic aferent şi mai multe vase limfatice eferente
 • conţinu un vas limfatic eferent şi mai multe vase limfatice aferente
 • face parte din organele periferice hemopoietice şi de protecţie imună

Question 34

Question
Timusul:
Answer
 • reprezintă un organ periferic al sistemului hemopoietic şi de protecţie imună, responsabil de diferenţierea antigendependentă a limfocitelor T
 • stroma organului e formată din ţesut reticular
 • stroma organului e formată din ţesut epitelial
 • reprezintă un organ central al sistemului hemopoietic şi de protecţie imună, responsabil de diferenţierea antigenindependentă a limfocitelor T
 • cu vârsta se supune involuţiei

Question 35

Question
Primul organ hematopoietic la embrion este:
Answer
 • ficatul
 • timusul
 • splina
 • sacul vitelin
 • alantoida

Question 36

Question
Promielocitul conţine:
Answer
 • lizozomi
 • reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat
 • granulaţie specifică
 • nucleu segmentat
 • centrozom

Question 37

Question
Megacariocitul:
Answer
 • are nucleu poliploid şi segmentat
 • este o celulă mare
 • dă naştere monocitelor
 • conţine incluziuni pigmentare
 • se distruge în splină
Show full summary Hide full summary

Similar

Szkiełka
Olga Eulalia
HISTO BONE II LECTURE
andrea ballengee
mcq on skin
عمدة ميتوز
Photosynthesis
ecarleton622
Module C4: Chemical Patterns
remandsonic
GRE Test - Overview
SAT Prep Group
German GCSE Vocab
naomisargent
AS Pure Core 1 Maths (AQA)
jamesmikecampbell
The Brain and the Nervous System
feelingthepayne
GCSE AQA Biology 1 Energy Transfer, Decay and The Carbon Cycle
Lilac Potato
Checking out me History by John Agard
Eleanor Simmonds