[1FP201] 10. část - 22 otázek

Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 2 years ago
110
3

Description

1FP201 Finance podniku Quiz on [1FP201] 10. část - 22 otázek, created by Nikola Truong on 06/13/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Pro koho se stanovuje investiční hodnota společnosti:
Answer
 • pro investora
 • pro vlastníka společnosti
 • pro veřejnost

Question 2

Question
Při platbě DPH je lepší být na konci výrobně obchodního řetězce:
Answer
 • plátce daně
 • neplátce daně

Question 3

Question
Rezervní fond musí ze zákona tvořit:
Answer
 • v.o.s.
 • k.s.
 • a.s.
 • s.r.o.

Question 4

Question
Současná hodnota dluhopisu se rovná součtu současné hodnoty splátek a současné hodnoty úrokových plateb:
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 5

Question
Zanikající společnost vytváří novou nástupnickou společnost (A+B=C):
Answer
 • splynutí
 • sjednocení

Question 6

Question
Zlatý padák: zajištění pomocí smlouvy, zajišťující vysoké odstupné, jestliže budou manažeři ze svých míst uvolněni z důvodu fúze či akvizice:
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 7

Question
Eskontní úvěr: převod směnky na banku před termínem splatnosti, přičemž se banka nevzdává možnosti uplatnit zpětný postih na předchozího majitele, pokud jí směnka nebude uhrazena včas
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 8

Question
Součet hodnot účetního zisku a daňových odpisů musí být za jinak stejných podmínek vždy konstantní:
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 9

Question
Rostou-li náklady zastoupení, .... tržní hodnota podniku:
Answer
 • roste
 • klesá

Question 10

Question
Co způsobují náklady zastoupení?:
Answer
 • vyšší zisk agenta
 • nižší tržní hodnotu
 • vyšší tržní hodnotu
 • nižší zisk principála

Question 11

Question
Diskontovaná doba návratnosti je nevýhodná:
Answer
 • tvrzení není pravda, je výhodná
 • abstrahuje od peněžních toků po době návratnosti

Question 12

Question
Dle zákona se CF dělí na: provozní, finanční, investiční
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 13

Question
Faktoring: faktorem prováděný odkup pohledávek:
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 14

Question
Forfaiting: dodavatel dodá nakupovaný investiční majetek dovážejícímu podniku na účet
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 15

Question
Jak dělíme kauzální podmínky:
Answer
 • vstupní
 • výstupní
 • žádoucí
 • kontrolní

Question 16

Question
Jedním ze zakladatelů oboru finance podniku je H. ......, který vytvořil teorii o portfoliu
Answer
 • Konstantinov
 • Markovitz
 • Petrowizs
 • Kurwic

Question 17

Question
Metoda DCF je metodou:
Answer
 • nákladovou
 • výnosovou

Question 18

Question
Na co má majitel prioritní akcie právo: přednostní právo na dividendu (VŽDY), přednostní právo na likvidační zůstatek (VŽDY), hlasovací právo (NĚKDY)
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 19

Question
O co se liší náklady v zastoupení v užším a širším pojetí:
Answer
 • o motivační a monitorovací složku
 • o rycholst dodání zboží

Question 20

Question
Riziko, které lze rozložit:
Answer
 • nesystematické
 • systematické

Question 21

Question
Správní holding: mateřská společnost vystupuje jako správce portfolia dceřiné společnosti
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 22

Question
Správní holding: mateřská společnost nevystupuje jako správce portfolia dceřiné společnosti
Answer
 • Ano
 • Ne
Show full summary Hide full summary

Similar

CHEMISTRY C1 3
x_clairey_x
Summary of Definitions/Key Terms for the PMP Exam
Andrea Leyden
New Possibilities with ExamTime's Flashcard Maker
Andrea Leyden
An Inspector Calls: Mr Arthur Birling
Rattan Bhorjee
GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
mustafizk
2PR101 1.test - 8. část
Nikola Truong
Pasos para la investigación documental.
Luis Gerardo Farias Orozco
3.1 Keywords - Marketing
EMI D
Anatomía cabeza
Noemi Vazquez
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Dalia Amaya yagual