Lekce 11: Indexy

Daniil Filatov
Quiz by Daniil Filatov, updated more than 1 year ago
Daniil Filatov
Created by Daniil Filatov over 1 year ago
50
1

Description

Quiz on Lekce 11: Indexy , created by Daniil Filatov on 01/13/2020.

Resource summary

Question 1

Question
Index spotřebitelských cen ČSÚ měří a zveřejňuje
Answer
 • jednou týdně
 • jednou měsíčně
 • čtvrtletně

Question 2

Question
Máme bazický index z roku 2010 IB=1,28 (2009 základní rok) o řetězcovém indexu za stejné období platí
Answer
 • Je větší než 1, 28
 • Je menší než 1,28
 • Je roven 1, 28

Question 3

Question
V časové řadě s kladnými hodnotami je hodnota jednoho z koeficientů růstu 0,85. Pak hodnota odpovídajícího relativního přírůstku (nepřevedená na %) musí být:
Answer
 • také kladná
 • kladná, z intervalu (0,1)
 • záporná, z intervalu (-1,0)
 • záporná, menší než -1

Question 4

Question
Pokud chceme porovnat ceny dvou období, použijeme:
Answer
 • řetězový index
 • korelační koeficient
 • index determinace

Question 5

Question
Máme tržby za únor a březen výrobků A a B v prodejním řetězci. K zachycení změny tržeb použijeme:
Answer
 • Nějaký složený index
 • Hodnotový index
 • Paasheho objemový index

Question 6

Question
Individuální indexy se dělí na:
Answer
 • Jednoduché a souhrnné
 • Jednoduché a složené
 • Složené a souhrnné
 • Jednoduché, složené a souhrnné

Question 7

Question
Pokud znáte Pascheho cenový index a Fischerův cenový index, můžete zjistit:
Answer
 • Laspayersův cenový index
 • Laspayersův index množství
 • Index determinace
 • Nic

Question 8

Question
Spotřební koš představuje
Answer
 • Váhový systém indexu spotřebitelských cen a ceny všech výrobků na trhu
 • Soubor zpravodajských jednotek a periodicitu zjišťování cen
 • Soubor reprezentantů a váhový systém indexu spotřebitelských cen
 • Homogenní skupiny výrobků, jejichž ceny se pravidelně zjišťují

Question 9

Question
Míra inflace je
Answer
 • Růst cenové hladiny vyjádřený relativně
 • Růst cenové hladiny vyjádřený absolutně
 • Spotřebitelský index cen vyjádřený relativně

Question 10

Question
Je potřeba porovnat cenu 1 výrobku ve 4 obchodech ve dvou obdobích. Použijeme:
Answer
 • Index proměnlivého složení
 • Paascheho cenový index
 • Laspeyersův cen. Index
 • Hodnotový index

Question 11

Question
Jaký použijeme index pro 3 výrobky se stejným množstvím v základním období pro výpočet relativní změny ceny?
Answer
 • Laspeyersův cenový index
 • Fisherův množstevní index
 • Paaseův cenový index
 • Nějáký zvláštní index (složitý nebo co)

Question 12

Question
Mezi extenzitní ukazatele patří
Answer
 • Pouze úroveň
 • Množství i úroveň
 • Pouze hodnota
 • Množství i hodnota

Question 13

Question
Jaký typ průměru je použit ve vzorci Index množství Laspeyresův ( ):
Answer
 • Prostý aritmetický
 • Prostý harmonický
 • Vážený aritmetický
 • Vážený harmonický

Question 14

Question
Je hustota obyvatel ČR hodnotna extenzivní?
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
O inflaci lze např. říci, že:
Answer
 • to je vždy měsíční bazický index spotřebitelských cen
 • měří se na základě indexu spotřebitelských cen a většinou se udává v procentech
 • existuje jediný typ inflace
 • zveřejňuje se pouze čtvrtletně

Question 16

Question
Známe hodnotu jednoho výrobku v lednu a březnu v 1 prodejním řetězci. Jaký index?
Answer
 • hodnotový
 • proměnlivého složení
 • Laspeyresův
 • Paasheho

Question 17

Question
K porovnání hodnot ve dvou po sobě jdoucích následujících obdobích se používá:
Answer
 • Index determinace
 • Index korelace
 • Bazický index
 • Řetězový index

Question 18

Question
Soubor reprezentantů a váhový systém indexu spotřebních cen se nazývá spotřební koš
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Index spotřebitelských cen je zveřejňován týdně
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Teorie Statistika 2018
Milana Semenova
Teorie Statistika 2018 - ano/ne
Milana Semenova
Diskretne slucajne spremenljivke
Aleksandra Franc
Lekce 10: Časové řady
Daniil Filatov
stat 1-50
Mitsuki Mitsu
Statistika mõisted
Tiina Vilberg
Rates of Reaction
Evie Papanicola
Year 11 Psychology - Intro to Psychology and Research Methods
stephanie-vee
Physics 1
Bandna Dhaliwal
Globalisation Case Studies
Zhaniya Zhansay
Sistema Nervioso
Moi Lalo