ultima1

Anatom K
Quiz by Anatom K, updated more than 1 year ago
Anatom K
Created by Anatom K about 1 year ago
106
0

Description

Quiz on ultima1, created by Anatom K on 01/28/2020.

Resource summary

Question 1

Question
Principiul binefacerii presupune:
Answer
 • Obligația de a-i ajuta pe alții să-și promoveze interesele importante și legitime.
 • Datoria de a evita sau înlătura răul sau prejudiciul
 • Datoria de a face și a promova binele.
 • Nici o variantă

Question 2

Question
Un pionier al bioeticii autohtone, care pledează pentru conceptul larg de bioetică, este:
Answer
 • Nici o variantă
 • Eudochia Saharneanu
 • Gheorge Bobînă
 • Teodor Țîrdea
 • Ana Pascaru

Question 3

Question
Principiul dreptăţii presupune
Answer
 • Distribuția echitabilă a bunurilor, resurselor și serviciilor.
 • Ca beneficiul şi riscurile în clinică să fie echilibrate.
 • Distribuția echitabilă a resurselor și serviciilor medicale

Question 4

Question
Reguli/regula după care se poate înfăptui distribuția echitabilă a resurselor sunt/este:
Answer
 • Fiecărei persoane în mod egal.
 • Fiecărei persoane conform necesităților
 • Fiecărei persoane în funcție de efort
 • Fiecărei persoane potrivit contribuției
 • Toate variantele

Question 5

Question
Principismul este o teorie:
Answer
 • Metaetică
 • Unidimensională
 • Normativă
 • Utopistă
 • Toate variantele.

Question 6

Question
Primordialitatea materiei în devenirea ontologică a omului este reprezentată de:
Answer
 • Materialism
 • Sensualism
 • Idealismul obiectiv
 • Fenomenologie
 • Sensualism1

Question 7

Question
Primordialitatea Conștiinței în devenirea ontologică a omului este reprezentată de
Answer
 • Hermeneutică
 • Idealismul obiectiv.
 • Personalism
 • Axiologie

Question 8

Question
Antropocentrismul este specific epocii
Answer
 • Antică
 • Medievală
 • Moderne
 • Renașterii
 • Contemporane

Question 9

Question
„Dreptul la moarte” exprimă actul de:
Answer
 • Medicalizare
 • Eutanasie
 • Omor
 • Anorexie
 • Eroism

Question 10

Question
Apariția ideii de „antropologie” se referă la:
Answer
 • Filosofia clasică germană
 • Filosofia indiană antică.
 • Filosofia Greciei antice.
 • Antropocentrismul renascentist
 • Ideile antropologice ale Epocii Moderne.

Question 11

Question
Antropologia constituie un domeniu:
Answer
 • Polidisciplinar
 • Monodisciplinar
 • Mixt
 • Unitar
 • Stratificat

Question 12

Question
Constituirea antropologiei ca domeniu distinct se conturează:
Answer
 • În lucrările lui Im. Kant.
 • În sec. XIX.
 • În sec. XVIII
 • La începutul sec. XX.
 • În operele umaniștilor renascentiști.

Question 13

Question
Inițial antropologia devine un domeniu distinct ca unul specific de:
Answer
 • Antropologie filosofică.
 • Antropologie socială.
 • Antropologie istorică.
 • Antropologie fizică.
 • Antropologie culturală.

Question 14

Question
Cele mai evidente corelații, antropologia medicală manifestă cu
Answer
 • Antropologia fizică
 • Antropologia filosofică
 • Antropologia socială
 • Antropologia cognitivă

Question 15

Question
Orientările antropologiei filosofice cu cele mai numeroase tangențe la subiectele medicale sunt:
Answer
 • Orientarea biologică (biologistă).
 • Orientarea metaantropologică.
 • Orientarea simbolică.
 • Orientarea religioasă
 • Orientarea culturală (colectivă).

Question 16

Question
Noțiunea „sănătate” în antropologie reprezintă o stare:
Answer
 • Absolută
 • Flexibilă
 • Fixă
 • Statică
 • Relativă

Question 17

Question
Noțiunea de „boală” în antropologie reprezintă o stare:
Answer
 • Dinamică
 • Statică
 • Constantă
 • Doar în ascensiune.
 • Ireversibilă

Question 18

Question
Credința că boala este provocată de diverse forțe externe prevalează la:
Answer
 • Popoarele arhaice
 • În cadrul medicinei contemporane.
 • CÎn cadrul medicinei moderne
 • În medicina europeană a sec. XIX.
 • În Epoca Renașterii

Question 19

Question
Care dintre relații cu referință la patologie este dominantă în accepția antropologilor:
Answer
 • Civilizație-patologie
 • Cosmos-patologie
 • Ereditate-patologie
 • Tehnologie-patologie.
 • Psihologie-patologie

Question 20

Question
115. „Zona de interes” al antropologiei medicale se axează preponderent pe unul din aspectele bolii
Answer
 • Social
 • Individual
 • Cultural
 • Somatic
 • Ecologic

Question 21

Question
Cea mai recentă poziție conceptual-metodologică din cele acceptate de antropologi, privitor la definirea de sănătate este cea:
Answer
 • Dialectică
 • Axiologică
 • Sinergetică
 • Psihanalitică
 • Hermeneutică

Question 22

Question
In ce domeniu al culturii spirituale boala poate deveni valoare veritabilă:
Answer
 • Artă
 • Religie
 • Morală
 • Drept
 • Știință

Question 23

Question
Prin termenul „antropogeneză” se înțelege:
Answer
 • Procesul evoluției istorice a formării tipologiei fizice a omului.
 • Procesul formării istorice a esenței sociale a omului
 • Procesul formării psihotipului uman.
 • Procesul devenirii tipului social-cultural
 • Procesul dezvoltării concepției despre lume

Question 24

Question
Omul poate deveni personalitate neasimilând experiența spirituală a umanității?
Answer
 • Da, poate (având trăsături fizice personale ori maniere în vestimentației-de ex.).
 • Nu
 • Posibil
 • E dificil de dovedit.
 • Întrebare fără sens

Question 25

Question
Ce calitate primordială, determină omul ca ființă cu rațiune?
Answer
 • Cunoștințele (erudiția).
 • Capacitatea de a-și planifica activitatea și a coordona cu propriul comportament.
 • Prezența datoriei morale
 • Profesionalismul
 • Credința

Question 26

Question
Talentul și genialitatea au același sens?
Answer
 • Da
 • Nu
 • Diferența e ambiguă
 • E imposibil de argumentat
 • Altele

Question 27

Question
Valoarea „sănătate” poate uneori fi prioritară, prevala asupra valorii „viață”?
Answer
 • Nu
 • Da, în anumite circumstanțe legate de manifestarea bolii.
 • Mai mult „nu”, decât „da”.
 • E întrebare fără sens.
 • Altele

Question 28

Question
Importanța directă a studierii antropologiei medicale constă în:
Answer
 • Cunoașterea mai profundă a domeniului medicinei
 • Sporirea nivelului de cultură în societate
 • Perfecționarea relațiilor medic-pacient
 • Creșterea nivelului de trai
 • Constituirea de noi domenii ale medicinei

Question 29

Question
Antropologia medicală în variantă sovietică era abordată ca:
Answer
 • Studiu al relațiilor interumane.
 • Direcție particulară a antropologiei fizice (biologice).
 • Ştiinţa despre biologia umană.
 • Toate variantele
 • Nici o variantă

Question 30

Question
În Occident Antropologia medicală i-a amploare în anii:
Answer
 • 50 ai sec. XVIII
 • 80 ai sec. XIX.
 • 20 ai sec. XX.
 • 70 ai sec. XX.
 • i sec. XXI.

Question 31

Question
În ce țări s-a dezvoltat cu succes Antropologia medicală
Answer
 • Franța, Germania
 • Olanda, Danemarca
 • SUA, Canada
 • Australia, Noua Zelandă
 • SUA, Marea Britanie

Question 32

Question
Istoria medicinei ca etapă de apariție a antropologiei medicale apare:
Answer
 • La începutul sec. XVII.
 • La mijlocul sec. XVIII.
 • La sfârșitul sec. XIX.
 • La începutul sec.XIX.
 • La începutul sec. XX.

Question 33

Question
Cel mai cunoscut specialist în domeniul istoriei sociale a medicinei este:
Answer
 • Michel Foucault.
 • ederick Cartwright
 • Roger Smith
 • Justin Champion
 • Roy Porter

Question 34

Question
Prin ce se caracterizează tipurile occidentale de cunoștințe socio-umanitare despre medicină:
Answer
 • Egocentrism
 • Heliocentrism
 • Etnocentrism
 • Răspunsurile A, B, C.
 • Varianta a doua şi a treia.

Question 35

Question
Ce reprezintă pentru antropologia medicală medicina occidentală:
Answer
 • Un tip de medicină superioraltor sisteme medicale.
 • Un tip de medicină egal, de rând cu alte sisteme medicale
 • Un tip de medicină inferior altor sisteme medicale.
 • Răspunsurile A, B, C.
 • Varianta a doua şi a treia.

Question 36

Question
Viziunea antropologilor referitoare la medicină reprezintă o:
Answer
 • "Cercetare prin microscop”.
 • O abordare de la „înălțimea zborului de pasăre"
 • O interpretare integralistă.
 • Variantele A și C.
 • Toate variantele.

Question 37

Question
Ce reprezintă pentru antropologi medicina?
Answer
 • Un sistem de instituții medicale.
 • Locul în care se întâlnesc medicii și pacienții
 • O comunitate cu propria ei cultură.
 • O comunitate cu formele ei de comunicare.
 • Toate variantele

Question 38

Question
Antropologia medicală este forma de cunoaștere, care evaluează diferențe de interpretare ale bolii, sănătații, tratamentului, medicamentului, corpului, sexului, educației caracteristice:
Answer
 • Medicilor din Europa.
 • Medicilor din Australia.
 • Vracilor indieni americani
 • Vracilor din Amazonia.
 • Toate variantele.

Question 39

Question
Terminologia antropologiei medicale este:
Answer
 • Demult formulată
 • Este în curs de dezvoltare.
 • Urmează să fie constituită.
 • Variantele A și B.
 • Variantele A și C.

Question 40

Question
În ce țară se acordă cea mai mare atenție dezvoltării antropologiei mediale:
Answer
 • Germania
 • Australia
 • UA
 • Franța
 • Marea Britanie.

Question 41

Question
Unde se predă Antropologia medicală ca disciplină de studiu:
Answer
 • La facultățile de medicină.
 • La factultățile unde se studiază antropologia culturală
 • La toate facultățile
 • În toate Universitățile

Question 42

Question
În ce domenii ale antropologiei vracii, șamanii, vrăjitoarele, fitoterapeuții, chiropracticienii, moașele au devenit personaje importante ale narațiunii:
Answer
 • Antropologie fizică.
 • Antropologie filosofică.
 • Antropologie medicală
 • Antropologie socială și culturală.

Question 43

Question
Ce etapă în mișcarea feministă a avut o influență importantă asupra evoluției antropologiei medicale?
Answer
 • Prima etapă
 • A doua etapă.
 • A treia etapă
 • A patra etapă
 • Nici o etapă

Question 44

Question
Cine din autori a abordat subiectul sănătății mintale în satul Irlandez din perspectivă antropologică în ultimul sfert de sec. XX?
Answer
 • Michel Foucault.
 • Nancy Shaper-Hughes.
 • Hans Baer.
 • Rudolf Wirchov
 • Frederick Dunn.

Question 45

Question
Autorul care a abordat problema dimensiunii cultural-antropologice a psihiatriei este
Answer
 • Margaret Locke.
 • Ida Sasser.
 • Arthur Kleinman.
 • Caroline Sergean.
 • Barbara Anderson.
Show full summary Hide full summary

Similar

AQA GCSE Biology genetic variation
Olivia Phillips
AQA GCSE Physics Unit 2.1
Matthew T
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
Memory-boosting tips for students
Micheal Heffernan
Using GoConqr to study History
Sarah Egan
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Talitha Botha
mi mapa conceptual
coral piñeiro
VIAJES DE EXPLORACIÓN
Maverick MVP
ANTIBIÓTICOS
Sarahí Dueñas
LA PRODUCCIÓN
José Andrés
MANEJO DE CONFLICTOS
Luis Fernando