Производни и непроизводни думи

Дарина Железова
Quiz by , created over 5 years ago

Quiz on Производни и непроизводни думи, created by Дарина Железова on 10/11/2013.

1141
0
0
Tags No tags specified
Дарина Железова
Created by Дарина Железова over 5 years ago
Biological Psychology - Stress
Gurdev Manchanda
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
Rights and Responsibilities Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Bay of Pigs Invasion : April 1961
Alina A
Using GoConqr to learn Spanish
Sarah Egan
Biological Molecules Definitions
siobhan.quirk
ACT Quiz
Brad Hegarty
MCAT Study Plan
Alice ExamTime
An Inspector Calls - Themes
Emily Simms
Life in Germany
Ben C

Question 1

Question
Кои от посочените думи са производни?
Answer
 • кон, изпея, страх
 • добър, лош, младини
 • погледам, надсвирвам, старец

Question 2

Question
Непроизводните думи са образувани от:
Answer
 • корен
 • представка и корен
 • наставка и корен

Question 3

Question
Чрез окончанието в думата се променя:
Answer
 • наставката
 • формата на думата
 • лексикалното значение на думата

Question 4

Question
С помощта на представки са образувани думи. В кой ред са те?
Answer
 • дървен, дъждовен, разперен
 • изплувам, надписвам, притичвам
 • разгледам, посвиря, плувец

Question 5

Question
В думата изгоря, из е:
Answer
 • представка
 • корен
 • окончание

Question 6

Question
Вярно ли е, че наставката променя значението на думата?
Answer
 • да
 • не

Question 7

Question
Думите се образуват с помощта на:
Answer
 • корен, представка, окончание и определителен член
 • наставка, корен, окончание, представка и определителен член
 • корен, представка, наставка и окончание