Preguntes sobre les xarxes socials i els seus usos educatius

Marta Coll Cerdà
Quiz by Marta Coll Cerdà, updated more than 1 year ago
Marta Coll Cerdà
Created by Marta Coll Cerdà almost 6 years ago
172
0

Description

A continuació us presentam cinc preguntes sobre el contingut que podreu trobar a la nostra web educativa (http://m.educacio-i-xarxes-socials.webnode.es) sobre les xarxes socials i els seus usos educatius

Resource summary

Question 1

Question
Que explica la teoria del sis graus de separació?
Answer
 • La comunicació.
 • Els grups.
 • Les xarxes socials.

Question 2

Question
Les xarxes socials, segons la seva temàtica, es poden classificar entre:
Answer
 • Xarxes socials verticals i horitzontals.
 • Xarxes socials lineals i horitzontals.
 • Xarxes socials verticals i lineals.

Question 3

Question
Quin no és un ús educatiu de les xarxes socials?
Answer
 • Facilitar el treball col·laboratiu.
 • Fomentar l’autoaprenentatge.
 • Ampliar les relacions socials dels usuaris.

Question 4

Question
Quin tipus de xarxa social es Iversity?
Answer
 • És una xarxa de col·laboració global amb una finalitat académica.
 • Es tracta d’una xarxa social que conecta persones amb persones amb una finalitat social.

Question 5

Question
Què són les xarxes socials obertes?
Answer
 • Aquelles que permeten construir un perfil públic dins el sistema.
 • Aquelles que permeten compartir una gran varietat d'informació entre les usuaris.
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE History of Medicine: Key Individuals
James McConnell
Of Mice and Men
becky_e
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Marko Salazar
1PR101 2.test - Část 2.
Nikola Truong
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Joaquin Calderon
¿Por qué es importante el Dpto. de RRHH dentro de una Empresa?
cagok de leon
Como realizar un resumen y la importancia de estrategias de comprension lectora en este proceso
Diana Marcela CONTRERAS RODRIGUEZ
Mapa Mental Estructura gramatical presente simple inglés
Tatiana Ventura
Cómo la tecnología ha transformado los procesos de enseñanzaaprendizaje
Selvin Danilo Rosado Tesucun
Redes de ordenadores y seguridad informática
Selvin Danilo Rosado Tesucun