Fizpat1

Description

Quiz on Fizpat1, created by Marian Niculita on 03/23/2024.
Marian Niculita
Quiz by Marian Niculita, updated 3 months ago
Marian Niculita
Created by Marian Niculita 4 months ago
62
0

Resource summary

Question 1

Question
Care este una din cauzele posibile a hipocorticismului primar?
Answer
 • neuroinfecţia
 • atrofia hipofizei
 • adenom hipofizar corticotrop
 • dereglarea feed-back-ului hormonal
 • atrofia corticosuprarenalelor

Question 2

Question
Care este una din cauzele posibile a hipocorticismului primar?
Answer
 • neuroinfecţia
 • atrofia hipofizei
 • tuberculoza unilaterală a glandei suprarenale
 • dereglarea feed-back-ului hormonal
 • inflamaţia autoimună a suprarenalelor

Question 3

Question
Care este una din cauzele posibile a hipocorticismului primar?
Answer
 • neuroinfecţia
 • atrofia hipofizei
 • adenom hipofizar corticotrop
 • dereglarea feed-back-ului hormonal
 • ischemia corticosuprarenalelor.

Question 4

Question
Care este una din cauzele posibile a hipocorticismului primar?
Answer
 • neuroinfecţia
 • tuberculoza unilaterală a glandei suprarenale
 • adenom hipofizar corticotrop
 • dereglarea feed-back-ului hormonal
 • hemoragia intraglandulară

Question 5

Question
Care este una din consecințele generale ale inactivității receptorilor Glut-4 în diabetul zaharat tip I?
Answer
 • hiperlipidemie alimentara
 • toleranta scazuta la glucoza
 • insulinorezistenta
 • bilant pozitiv de azot
 • diminuarea gluconeogenezei

Question 6

Question
Care este una din metodele terapiei hipercorticismului primar?
Answer
 • Inhibiţia secreţiei de corticoliberină
 • Inhibiţia secreţiei de ACTH
 • extirparea tumorii
 • Rezecţia adenohipofizei
 • Iradierea hipofizei

Question 7

Question
Care este unul din factorii patogenetici ai anemiei feriprive?
Answer
 • adolescenta
 • sarcina
 • deficit alimentar de fier
 • hemoragii cronice
 • Dereglari a liniei limfoide si mieloide

Question 8

Question
Care este unul din factorii patogenetici ai anemiei feriprive?
Answer
 • hemoliza eritrocitara
 • dereglarea absorbtiei Fe endogen
 • deficit alimentar de fier
 • hemoragii cronice
 • Dereglari a liniei limfoide si mieloide

Question 9

Question
Care este unul din mecanismele compensatorii cardiace imediate în insuficiența cardiacă?
Answer
 • mecanism homeometric
 • tahicardia
 • bradicardia
 • mecanism heterometric
 • inactivarea sistemului RAA

Question 10

Question
Care este unul din mecanismele compensatorii extracardiace tardive în insuficiența cardiacă?
Answer
 • intensificarea eritropoiezei
 • SRAA
 • intensificarea leucopoiezei
 • activarea fortelor Frank-Starling
 • activarea efectului Anrep

Question 11

Question
Care este tabloul hematologic al anemiei feriprive?
Answer
 • a. Cantitatea de hemoglobina, volumul eritrocitar mediu, hemoglobina eritrocitară medie scad, eritrocitopenie – sub 4,5-5x10*12 /L asociata cu microcitoză, anulocite si hipocromie.
 • b. Cantitatea de hemoglobina, volumul eritrocitar mediu, hemoglobina eritrocitară medie cresc, eritrocitopenie – sub 4,5-5x10*12 /L asociata cu microcitoză, anulocite si hipocromie.
 • c. Cantitatea de hemoglobina, volumul eritrocitar mediu, hemoglobina eritrocitară medie scad, eritrocitopenie – sub 2x10*12 /L asociata cu microcitoză, anulocite si hipocromie.
 • d. Cantitatea de hemoglobina, volumul eritrocitar mediu, hemoglobina eritrocitară medie scad, eritrocitoza peste - 8x10*12 /L
 • e. varianta a si c

Question 12

Question
Care este unul din mecanismele intensificării utilizării periferice a glucidelor de către insulină?
Answer
 • activează receptorii GLUT de pe miocitele striate
 • activează receptorii GLUT de pe adipocite
 • activează receptorii GLUT de pe hepatocite
 • activează receptorii GLUT de pe neuroni
 • activează glucokinaza hepatocitelor

Question 13

Question
Care este veriga patogenetică principală a hipercorticismului secundar?
Answer
 • hipersecreţia corticoliberinei
 • hipersecreţia corticotropinei
 • hipertonusul SNV simpatric
 • hipertonusul SNV parasimpatric
 • hipersecreţia autonomă a glucocorticosteroizilor de corticosuprarenale

Question 14

Question
Care este rolul angiotensinei II (Ang II) în patogenia hipertensiunii arteriale esențiale?
Answer
 • Ag II - hiperaldosteronism - hipernatriemie - hipervolemie - hipertensiune
 • Ag II - hiperaldosteronism - hipernatriemie - hipovolemie - hipotensiune
 • Ag II - hiperaldosteronism - hipoosmolaritatea plasmei - secretia ADH - vasodilatatie
 • Ag II - hiperaldosteronism - hiperosmolaritatea plasmei - secretia ADH - vasodilatatie
 • Ag II - hiperaldosteronism - hiperosmolaritatea plasmei - secretia ADH - vasoconstrictie

Question 15

Question
Care este rolul SRAA în patogenia hipertensiunii arteriale esențiale?
Answer
 • activarea SRAA - hipersecretia Ang II - reducerea contractiei miocitelor vasculare - vasodilatatie - hipotensiune
 • activarea SRAA - hipersecretia Ang II - hipersecretie de aldosteron - hipervolemie - hipertensiune
 • activarea SRAA - hipersecretia Ang II - hipersecretie de aldosteron - hipervolemie - hipotensiune
 • activarea SRAA - hipersecretia Ang II - vasodilatatie - hipotensiune
 • activarea SRAA - hipersecretia Ang II - vasoconstrictie - hipertensiune

Question 16

Question
Care factori cresc rezistența vasculară periferică?
Answer
 • hiposecretie aldosteronului
 • Factorii neurali constrictori si dilatatori
 • Factorii umorali Constrictori(tromboxani, leucotreinele, PGF2) si dilatatori
 • Factorii locali: autoregularea, ph, hipoxia
 • hipersecretia aldosteronului

Question 17

Question
Care factori induc hiperhomocisteinemia?
Answer
 • deficitul de vitamina B6
 • deficit de factorul Castle
 • deficit de calcitriol
 • deficit de ciancobalamina
 • deficit de peroxid de hidrogen

Question 18

Question
Care forme de neutrofile se găsesc în sângele periferic în neutrofilia cu devierea nucleară “spre stânga”?
Answer
 • mielocite
 • metamielocite
 • forme tinere nesegmentate
 • limfoblasti
 • mieloblasti

Question 19

Question
CS. Care forme tinere de neutrofile se întâlnesc în sângele periferic în neutrofilia cu devierea nucleară “spre stânga” forma hiperregenerativă?
Answer
 • mieloblasti,promielocite, forme tinere nesegmentate
 • metamielocite si forme tinere nesegmentate
 • mielocite, metamielocite si forme tinere nesegmentate
 • promielocite, mielocite, metamielocite
 • megacariocite, promielocite si forme tinere nesegmentate

Question 20

Question
Care forme tinere de neutrofile se întâlnesc în sângele periferic în neutrofilia cu devierea nucleară “spre stânga” forma regenerativă?
Answer
 • neutrofile tinere nesegmentate
 • metamielociţilor
 • neutrofile tinere segmentate
 • promielociti
 • megacarioblasti

Question 21

Question
CS. Care imunoglobuline sunt implicate în patogenia agranulocitozei secundare?
Answer
 • IgM si IgG
 • IgM, IgE si IgG
 • IgG si IgA
 • IgM si IgA
 • IgE si IgG

Question 22

Question
Care indici de laborator atestă anemia B12 deficitară?
Answer
 • Hipercromia eritrocitelor
 • Megalocitoză
 • Trombocitopenie
 • eritrocite cu inele Cabot şi corpusculi Jolli
 • pancitopenie

Question 23

Question
Care indici de laborator atestă anemia B12 deficitară?
Answer
 • homocisteinemie
 • acid metilmalonic crescut
 • leucopenie
 • valori scăzute b12 sânge
 • poikilocitoza

Question 24

Question
Care leucocitoze pot fi considerate fiziologice?
Answer
 • in efort fizic
 • inflamatorie
 • infectioasă
 • alimentară
 • toxica

Question 25

Question
Care mecanism fiziopatologic este caracteristic pentru hemoliza intravasculară?
Answer
 • hemoliza mecanica
 • osmotica
 • chimica
 • liza eritrocitelor anormale
 • hipersplenism cu lezarea eritrocitara

Question 26

Question
Care mecanism fiziopatologic este caracteristic pentru hemoliza intravasculară?
Answer
 • hemoliza mecanica
 • mediat de complement- IgM, rar IgG-complex de atac membranar
 • hemoliza intravasculara mediata de IgA prin opsonizare
 • liza eritrocitelor anormale
 • hipersplenism cu lezarea eritrocitara

Question 27

Question
Care sunt caracteristicile leucocitozei absolute?
Answer
 • numărul de leucocite în sânge mai mare de 10.10*9/L
 • creşterea numărului de leucocite tinere în sânge
 • numărul de leucocite în sânge normal
 • prezenţa în sânge a leucocitelor nediferenţiate
 • creşterea procentului unei forme de leucocite concomitent cu scăderea procentului altei forme de leucocite în leucogramă

Question 28

Question
Care sunt cauzele extrinseci ale anemiilor hemolitice?
Answer
 • a. medicamente
 • b. defecte ale membranei eritrocitare
 • c. bacterii sau alte toxine
 • d. defecte ale hemoglobinei
 • e. defecte ale enzimelor

Question 29

Question
Care sunt factorii patogenetici a anemiei feriprive?
Answer
 • inflamatia intestinului subtire cu malabsorbtia ferului
 • aclorhidrie gastrica cu reducerea asimilarii fierului din alimente
 • hiperclorhidrie gastrica cu distrugerea si reducerea asimilarii fierului din alimente
 • sindrom hemoragic acut cu pierderea fierului
 • inflamatia intestinului gros cu malabsorbtia ferului

Question 30

Question
Care sunt cauzele extrinseci ale anemiilor hemolitice?
Answer
 • a. toxine
 • anticorpi
 • c. bacterii
 • trauma mecanica
 • defecte enzimatice

Question 31

Question
Care este unul din mecanismele hipoxiei relative în miocardul hipertrofiat?
Answer
 • creste tensiunea parietala
 • insuficienta coronariana absoluta
 • hipoxie hipermetabolica in cardiomiocit
 • hipoxie histotoxica in cardiomiocit
 • insuficienta coronariana relativa

Question 32

Question
61. CS. Care este veriga patogenetică principală a hipercorticismului secundar?
Answer
 • a.hipersecreţia autonomă a glucocorticosteroizilor de corticosuprarenale
 • b.hipertonusul SNV simpatric
 • c. hipersecreţia corticotropinei
 • d. hipertonusul SNVparasimpatric
 • a. hipersecreţia corticoliberinei
Show full summary Hide full summary

Similar

Study Planner
indibharat
Crime and Deviance with sociological methods key terms
emzelise1996
Criminal Law
jesusreyes88
Organelles and their functions
handrews
Biology AQA 3.1.2 Proteins
evie.daines
Acids, Bases and Salts
asramanathan
A Christmas Carol Context
Olivia Bamber
10 Ways to Improve Your Productivity
Rebecca Tarpey
Power and Conflict Ozymandias
Sophia Hinchliffe
Core 1.12 Timbers blank test
T Andrews
Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Bùi Phi