Stara Grčka

Bojan Rastovac
Quiz by Bojan Rastovac, updated more than 1 year ago
Bojan Rastovac
Created by Bojan Rastovac about 6 years ago
500
0

Description

test

Resource summary

Question 1

Question
Na lentu vremena pravilno unesi navedene događaje.
Answer
 • procvat Krita
 • mikensko doba
 • Trojanski rat
 • homersko (mračno) doba
 • Grčko-persijski ratovi
 • "zlatno doba Atine"
 • Peloponeski rat
 • helenističko dova

Question 2

Question
Poveži sliku sa onim što je prilazano na njoj.
Answer
 • Palata u Knososu na Kritu
 • Spartanski ratnik
 • Ostaci proročišta u delfima
 • "Lavlja kapija" u Mikeni
 • Svetionik na Farosu, Aleksandrija
 • Partenon
 • Partenon
 • Svetionik na Farosu, Aleksandrija
 • "Lavlja kapija" u Mikeni
 • Spartanski ratnik
 • Ostaci proročišta u Delfima
 • Palata u Knososu na Kritu
 • Spartanski ratnik
 • "Lavlja kapija" u Mikeni
 • Svetionik na Farosu, Aleksandrija
 • Partenon
 • Ostaci proročišta u Delfima
 • Palata u Knososu na Kritu
 • "Lavlja kapija" u Mikeni
 • Svetionik na Farosu, Aleksandrija
 • Spartanski ratnik
 • Partenon
 • Ostaci proročišta u Delfima
 • Palata u Knososu na Kritu
 • "Lavlja kapija" u Mikeni
 • Ostaci proročišta u Delfima
 • Svetionik na Farosu, Aleksandrija
 • Partenon
 • Spartanski ratnik
 • Palata u Knososu na Kritu
 • Svetionik na Farosu, Aleksandrija
 • Ostaci proročišta u Delfima
 • Partenon
 • Spartanski ratnik
 • Palata u Knososu na Kritu
 • "Lavlja kapija" u Mikeni

Question 3

Question
Pravilno popuni tabelu državnog i društvenog uređenja Sparte.
Answer
 • aristokratsko
 • demokratsko
 • robovlasničko
 • spartijati
 • eupatridi
 • perijeci
 • demos
 • heloti
 • dva kralja
 • devet arhonata
 • geruzija
 • narodna skupština - Apela

Question 4

Question
Pravilno poni tabelu državnog društvenog uređenja Atine.
Answer
 • robovlasničko
 • demokratsko
 • aristokratsko
 • eupatridi
 • spartijati
 • narodna skupština
 • devet arhonata
 • areopag
 • kralj
 • demos
 • heloti
 • robovi
 • perijeci
 • geruzija
 • dva kralja

Question 5

Question
Odredi položaj Sparte i Atine.
Answer
 • Atina
 • Sparta

Question 6

Question
Dopuni riječi koje nedostaju. Olimpiske igre su se odigravale u blizini grada [blank_start]Olimpije[blank_end] na poluostrvu [blank_start]Peloponezu[blank_end] u čast boga [blank_start]Zevsa[blank_end]. Prvi put su priređene [blank_start]776[blank_end]. godine p.n.e. Održavale su se svake [blank_start]četvrte[blank_end] godine i trajale [blank_start]pet[blank_end] dana.
Answer
 • Olimpije
 • Peloponez
 • Zevsa
 • 776
 • četvrte
 • pet

Question 7

Question
Ko je na slici?
Answer
 • Homer
 • Platon
 • Aleksandar Makedonski
 • Sokrat
 • Perikle
 • Leonida
 • Platon
 • Herodot
 • Aleksandar Makedonski
 • Perikle
 • Leonida
 • Homer
 • Herodot
 • Homer
 • Platon
 • Leonida
 • Aleksandar Makedonski
 • Perikle
 • Aleksandar Makedonski
 • Homer
 • Herodot
 • Platon
 • Leonida
 • Perikle
 • Leonida
 • Aleksandar Makedonski
 • Perikle
 • Herodot
 • Homer
 • Platon
 • Aleksandar Makedonski
 • Herodot
 • Homer
 • Leonida
 • Platon
 • Perikle

Question 8

Question
Popuni tabelu pravilno.
Answer
 • Persija želi da osvoji Grčku
 • Jonski ustanak
 • jačanje grčkih polisa
 • Termopili
 • 449. - 499. godine p.n.e.
 • 499. - 449. godine p.n.e.
 • Borba Sparte i Atine za prevlast
 • Napad Atine na Korint
 • Sicilijanska ekspedicija
 • slabljenje grčkih polisa
 • 431. - 404. godine p.n.e.
 • 404. - 431. godine
 • 490. - 449. godine p.n.e.
 • 415. - 413. godine p.n.e.
 • 449. - 499. godine

Question 9

Question
Dopuni. [blank_start]Ares[blank_end] - bog rata [blank_start]Apolon[blank_end] - bod sunca [blank_start]Atina[blank_end] - boginja mudrosti [blank_start]Afrodita[blank_end] - boginja ljepote [blank_start]Had[blank_end] - bog podzemnog svijeta [blank_start]Posejdon[blank_end] - bog mora [blank_start]Hera[blank_end] - zaštitnica braka [blank_start]Dionis[blank_end] - bog vina i veselja [blank_start]Zevs[blank_end] - bog munje i neba [blank_start]Artemida[blank_end] - boginja lova
Answer
 • Ares
 • Apolon
 • Atina
 • Afrodita
 • Had
 • Posejdon
 • Hera
 • Dionis
 • Zevs
 • Artemida

Question 10

Question
Dopuni rečenice. Sredinom [blank_start]V[blank_end] vijeka p.n.e. Atina je bila na vrhuncu moći. Najznačajnija ličnost toga doba je bio [blank_start]Perikle[blank_end], veliki govornik, vojskovođa i državnik. Za njegovog vremena Atina je ukrašena mnogim građevinama i spomenicima. Na brdu [blank_start]Akropolju[blank_end] je izgrađen veličansveni hram [blank_start]Partenon[blank_end], posvećen boginji [blank_start]Atini[blank_end]. Atinska luka [blank_start]Pirej[blank_end] je bila zaštićena velikim zidinama i povezana sa gradom. Njegova vladavina poznata je kao [blank_start]"zlatno doba"[blank_end] Atine.
Answer
 • V
 • IV
 • VI
 • Perikle
 • Sofokle
 • Solon
 • Akropolju
 • Olimpu
 • Partenon
 • Mauzolej
 • Atini
 • Artemidi
 • Afroditi
 • Pirej
 • Korint
 • Salamina
 • "zlatno doba"
 • "bronzano doba"
 • "bakarno doba"
 • "željezno doba"

Question 11

Question
Rasporedi pravilno bitke Aleksandra Makedonskog.
Answer
 • Granik
 • Is
 • Gaugamela

Question 12

Question
Odaberi tačne izjave.
Answer
 • Smatra se da su Makedonci bili jedno od grčkig plemena koje se mješalo sa varvarima.
 • Aleksandar Veliki je bio otac Filipa II.
 • Masovna vjenčanja makedonskih i grčkih vojnika sa Persijankama su kasnije nazvana "svadba Evrope i Azije".
 • Helenistička kultura je nastala mješanjem grčke kulture sa kulturama naroda Starog Istoka.
 • Najznačajniji centri helenističke kulture bili su Knosos, Mikena i Troja.
 • Na vrhuncu moći Aleksandrova država se prostirala na tri kontinenta (Evropa, Azija i Amerika)
Show full summary Hide full summary

Similar

Weimar Revision
Tom Mitchell
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Conferences of the Cold War
Alina A
Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
Using GoConqr to study History
Sarah Egan
The Berlin Crisis
Alina A
Bay of Pigs Invasion : April 1961
Alina A
Germany 1918-39
Cam Burke
History- Medicine through time key figures
gemma.bell
The Weimar Republic, 1919-1929
shann.w