Inledande kemi

fiona_akpan
Quiz by fiona_akpan, updated more than 1 year ago
fiona_akpan
Created by fiona_akpan over 5 years ago
7
0

Description

tenta i grundläggande kemi

Resource summary

Question 1

Question
Natriumhydroxid
Answer
 • NaOH
 • NH3
 • H2CO3

Question 2

Question
Ammoniak
Answer
 • NaOH
 • NH3
 • HCl

Question 3

Question
Saltsyra
Answer
 • NH3
 • H2SO4
 • HCl

Question 4

Question
Svavelsyra
Answer
 • HCl
 • H2CO3
 • H2SO4

Question 5

Question
Kolsyra
Answer
 • NaOH
 • H2CO3
 • H2SO4

Question 6

Question
NO2O4
Answer
 • Kvävedioxid
 • Lustgas
 • Dikvävetetraoxid

Question 7

Question
N2O
Answer
 • Lustgas
 • Kvävemonoxid
 • Kvävedioxid

Question 8

Question
NO2
Answer
 • Lustgas
 • Kvävedioxid
 • Nobelium

Question 9

Question
NO
Answer
 • Lustgas
 • Kvävemonoxid
 • Nobelium

Question 10

Question
No
Answer
 • Kvävemonoxid
 • Lustgas
 • Nobelium
Show full summary Hide full summary

Similar

Syra-bastitrering
Lisa Loman
Kovalentbindning-Intramolekylär
Lisa Loman
Kriminalteknik
Becca Svensson
Kemi 2 - kap 2: Jämvikter
Lisa Loman
Polisen i Samhället
Isabelle Näsmark
Polisen i samhället
Robin Sjögren
Funktionelle grupper
Kim Withen
Syror & baser
Lisa Loman
Van der Waals bindningar
Almina Camic
19 grundämnen
Klaus Sörensen
Kemi 1 - Buffertsystem
Lisa Loman