Online Pagsasanay # 4

darrel espino
Quiz by darrel espino, updated more than 1 year ago More Less
darrel espino
Created by darrel espino about 3 years ago
4
0
0

Description

ARALING PAGSASANAY 3
Tags

Resource summary

Question 1

Question
PANUTO A: Sino ang bayaning Pilipino na ipinakikita sa larawan? I-klik ang tamang sagot.
Answer
 • Apolinario Mabini
 • Emilio Jacinto

Question 2

Question
PANUTO A: Sino ang bayaning Pilipino na ipinakikita sa larawan? I-klik ang tamang sagot.
Answer
 • Gregorio del Pilar
 • Jose Abad Santos

Question 3

Question
PANUTO A: Sino ang bayaning Pilipino na ipinakikita sa larawan? I-klik ang tamang sagot.
Answer
 • Antonio Luna
 • Jose Rizal

Question 4

Question
PANUTO A: Sino ang bayaning Pilipino na ipinakikita sa larawan? I-klik ang tamang sagot.
Answer
 • Melchora Aquino
 • Josefa Llanes Escoda

Question 5

Question
PANUTO A: Sino ang bayaning Pilipino na ipinakikita sa larawan? I-klik ang tamang sagot.
Answer
 • Emilio Jacinto
 • Andres Bonifacio

Question 6

Question
PANUTO B: I-klik kung TAMA o MALI ang pangungusap. 6. Maraming Pilipino ang nag-alay ng buhay para sa kalayaan ng bansa.
Answer
 • TAMA
 • MALI

Question 7

Question
PANUTO B: I-klik kung TAMA o MALI ang pangungusap. 7. Hindi importante para sa mga Pilipino ang ating kalayaan.
Answer
 • TAMA
 • MALI

Question 8

Question
PANUTO B: I-klik kung TAMA o MALI ang pangungusap. 8. Ang mga bayaning Pilipino ay tunay na nagmahal sa ating bansa.
Answer
 • TAMA
 • MALI

Question 9

Question
PANUTO B: I-klik kung TAMA o MALI ang pangungusap. 9. Hindi na mahalaga para sa mga kabataang Pilipino ang mga bayani ng ating bansa.
Answer
 • TAMA
 • MALI

Question 10

Question
PANUTO B: I-klik kung TAMA o MALI ang pangungusap. 10. Maaring maging bayani sa munting paraan ang mga kabataan natin ngayon.
Answer
 • TAMA
 • MALI
Show full summary Hide full summary

Similar

History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Weimar Revision
Tom Mitchell
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Conferences of the Cold War
Alina A
Using GoConqr to study History
Sarah Egan
Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
Britain and World War 2
Sarah Egan
Bay of Pigs Invasion : April 1961
Alina A
The Berlin Crisis
Alina A
Germany 1918-39
Cam Burke
History- Medicine through time key figures
gemma.bell