slideset can - can't

Hạnh Hoàng Dung
Slide Set by Hạnh Hoàng Dung, updated more than 1 year ago
Hạnh Hoàng Dung
Created by Hạnh Hoàng Dung over 3 years ago
126
1

Description

English Slide Set on slideset can - can't, created by Hạnh Hoàng Dung on 07/08/2017.

Resource summary

Slide 1

    CAN sử dụng để chỉ ai đó có khả năng làm gì Ex: I can speak English – tôi có thể nói được tiếng Anh CAN'T là dạng phủ định của CAN, là cách viết tắt của CAN NOT nghĩa là để chỉ ai đó không có khả năng làm gì Ex: I Can’t drive a car – Tôi không thể lái xe ô tô. Ngoài ra CAN còn được dùng diễn tả sự cho phép Ex: You can't take photos here. - Bạn không thể chụp hình ở đây.
    Can - Can't

Slide 2

Show full summary Hide full summary

Similar

Macbeth Quotes To Learn
Sophie Brokenshire
New English Literature GCSE
Sarah Egan
Using GoConqr to study English literature
Sarah Egan
Using GoConqr to teach English literature
Sarah Egan
English Language Techniques
lewis001
A Level: English language and literature techniques = Structure
Jessica 'JessieB
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
A Level: English language and literature technique = Dramatic terms
Jessica 'JessieB
To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
Bayonet Charge flashcards
katiehumphrey
English Speech Analysis Terminology
Fionnghuala Malone