Svensk Historia

kajsa_morin
Flashcards by kajsa_morin, updated more than 1 year ago
kajsa_morin
Created by kajsa_morin about 7 years ago
86
0

Description

Vikingatiden Stormakstiden 1800-1900tal källkritik-historiebruk

Resource summary

Question Answer
När inföll den s.k. vikingatiden? Från 800 (anfall på Lindisfarne 799) -1050 (slaget vid Stamford Bridge 1066)
2. Vad finns det för teorier kring vad ordet viking härstammar ifrån? • Kommer från att skeppen ”lurade” i vikar • Kan härledas till personer som ursprungligen kommit från ett område som kallas Viken (utanför dagens Oslo) • Kan komma från ett fornengelskt ord wic, som betyder “by” eller “köpstad”
Vilka var drivkrafterna bakom de s.k. vikingatågen? • Överbefolkade hembygder • Hårda tider/problem I hembygden • Möjligheter/rykten/äventyrslust
Vilka typer av källor finns för studier av vikingatiden? • Runinskrifter (Runalfabetet eller ”Futhark” som den också kallas) • Skriftliga källor från andra samtida personer • Arkeologiska fynd – kvarlevor • Språk
Vad var den Westfaliska freden? kallas den fred som slöts 1648 och avslutade det trettioåriga kriget. Vi fick behålla Tyska områden som vi tagit över.
Vad var Tåget över Bält? Tåget över Bält var Karl X Gustavs berömda marsch med den svenska armén över de isbelagda Lilla Bält den 30 januari 1658. Genom detta så kunde de vinna slaget mot Danmark.
Vad var Skattefrälsejord? Istället för att betala skatt till staten, betalade man arrende för jorden. =Man betalade för att bruka jorden./Jord som var befriad från grundskatt
Vad var Reduktionen? Staten tar tillbaka marken som adeln köpt tidigare utan kompensering. För att kunna skapa finansiell balans.
Vad var Indelningsverket? Byggde på att varje fast avgift motsvarades av en bestämd inkomst från de gårdar som staten kontrollerade. Soldattorp. Soldater kunde få rum hos bönder som i sin tur slapp åka ut i krig.
Vad var Slaget vid Poltava? 1709. Stor förlust vid slaget vid Poltava där nästan hela armén dog eller blev ryska fångar. Kungen flydde med 3000 soldater till Turkiet och de andra länderna tog tillbaka marken som Sverige erövrat. Han kom tillbaka just i tid för att förhindra att det övertog svensk mark också.
Förlusten av Finland: I freden i Fredrikshamn förloras Finland till Ryssland. 1809
Förlusten av Norge: Unionen med Norge upplöses med konventionen i Karlstad 1905
Vad var det som gjorde att Sverige inte var att beakta som en demokrati I slutet av 1800-talet? I slutet av 1800-talet hade bara 21 % av männen inkomst eller egendom som gav dem rösträtt. Kvinnorna uteslöts helt från röstprocessen.
Vilka var de viktigaste partierna och vilka var deras huvudfrågor under perioden? Socialdemokratiska arbetspartiet (SAP). Långsiktigt mål var att fabriker och naturrikedomar skulle bli ägt av samhället. Viktigaste var allmän rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Liberalerna kämpade också för allmän rösträtt och sin folkrörelseförankring hade partiet i nykterhets- och frikyrkorörelsen. Långsiktiga mål var att genom sociala reformer och förbättrad skolundervisning överbygga gapet mellan fattiga och rika. Den konservativa högerns viktigaste fråga var att stärka försvarsmakten. De ville främja sammanhållningen kring nationen och det bestående samhället.
Vad låg bakom “Högerns rösträttsreform” 1907 och vad innebar den? Allmän rösträtt för män med undantag för de som inte betalade skatt.  ¼ av männen kunde inte rösta eftersom de inte fick skattsedel utan betalade den genom företaget. Rösträtten blev graderad efter inkomst och ingen kunde få mer än 40 röster. Riksdagsmandaten skulle dessutom fördelas jämt med resultatet. Mindre partier skulle också bli representerade där. Socialdemokraterna fick mer inflytande och de konservativa var tvungen att kompromissa.
Vad handlade den s.k. försvarsstriden om? Den liberale partiledaren Straaff ville finansera alla de reformer som skulle göras genom nedskärningar i försvarsbudgeten. Högerns anhängare motsatte sig detta och gick till motattack. De samlade mer är 30 000 bönder till slottet den dagen och lyssnade på ett tal av Gustav V som tog högerns sida i det hela och motsatte sig på så vis den regering som tillsatts av riksdagen. Två dagar senare kom 50 000 arbetare tågandes genom Stockholms gator i protest mot kungens uppträdande. Efter detta försökte liberalerna få kungen att skriva på ett kontrakt som säkrade att han inte skulle uttala sig politiskt utan att rådgöra med regeringen. Kungen vägrade och Straaff avgick. Kungen tillsatte en ny konservativ regering utan förankring i riksdagenutvecklingen mot parlamentarism avbröts. 1:a världskriget bröt ut och satte stopp för fortsatt konflikt.
Hur bidrog Första Världskriget till Sveriges demokratisering? Den konservativa regeringen fick skulden för bristen på mat och andrakammarvalet hösten 1917 gick inte bra för högern. Socialdemokraterna och liberalerna fick i uppdrag att bilda regering. 1918 infördes allmän och lika rösträtt för alla för att oron i samhället skulle dämpas och stabila förhållanden återställas på arbetsmarknaden. Kungen blir rädd att det ska bli en revolution och går därför med på att införa rösträtt.
När infördes allmän och lika rösträtt I Sverige Enligt dem var det allmän och lika rösträtt i Sverige 1919. Men det var först 1945 som det blev allmän rösträtt (även de som levde på fattigvård).
När tilläts kvinnor att rösta för första gången? 1919. Dock var det första valet 1921
När avskaffades tvåkammarriksdagen? Det avskaffas 1971 och ersätts med ett enkammarsystem.
Vad innebär de olika källkritiska kriterierna? • Äkthetskriteriet. Är källan äkta? Det kan vara svårt att avgöra om en källa är äkta. • Tidskriteriet. Grundtanken är att ju närmare i tid en källa antecknas, desto högre värde. Det beror på att vårt minne är långt ifrån perfekt. Detta är dock inte alltid helt och hållet dåligt. • Beroendekriteriet Grundprincipen här är att den källa som är i hög grad oberoende är mer tillförlitlig. Bäst är om man får tag på en förstahandskälla Saker som återberättas kan tendera att “förvandlas”, precis som i den välkända “Viskleken”. • Tendenskriteriet Vad finns det för syfte eller intresse bakom källan? Finns det politiska motiv bakom eller kanske ekonomiska. Då pratar vi om tendens (bias på engelska) och då måste man vara på sin vakt! Vem orsakade första världskriget? Vad har de olika länderna för motiv bakom olika historieframställningar?
Vad kallas det när någon läst/hört om en händelse och sedan mer eller mindre omedvetet justerat sin version. Narrativ smitta
Hur analyserar man källor med hjälp av USVB-modellen? Ursprung- Vem ligger bakom källan? Var kommer den ifrån? Syfte- Varför är den här källan producerad? (finns det tendens?) Värde- Vad finns det för värde i den här källan för en historiker som studerar det aktuella området (historisk information)? Vad som avgör det är relaterat till källans Ursprung och Syfte. Att en källa är tendentiös kan vara ett värde! Begränsning-Vad kan begränsa dess värde? Ensidigt framställd? Saknas bitar? Relatera begränsningar till källans syfte.
Vad innebär kommersiellt historiebruk (exempel behövs)? Används för att tjäna pengar. I ett vinstdrivande syfte. T.ex. Diverse bakverk och i reklamsammanhang.
Vad innebär ett vetenskapligt historiebruk (exempel behövs)? När man vill återberätta en historisk händelse genom vetenskapliga studier utan tendens. syftet att informera/intressera T.ex. läroböcker
Vad innebär politiskt/ideologiskt historiebruk (exempel behövs)? När man försöker använda sig av historia för att sälja en idé/politisk åsikt. T.ex. Propaganda.
Show full summary Hide full summary

Similar

History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Weimar Revision
Tom Mitchell
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Conferences of the Cold War
Alina A
Using GoConqr to study History
Sarah Egan
Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
The Berlin Crisis
Alina A
Bay of Pigs Invasion : April 1961
Alina A
Germany 1918-39
Cam Burke
History- Medicine through time key figures
gemma.bell
The Weimar Republic, 1919-1929
shann.w