Distintes capes de la Terra sòlida

Description

Mind Map on Distintes capes de la Terra sòlida, created by rafa Morató on 10/17/2013.
rafa Morató
Mind Map by rafa Morató, updated more than 1 year ago
rafa Morató
Created by rafa Morató over 9 years ago
79
1

Resource summary

Distintes capes de la Terra sòlida
 1. NUCLI
  1. És la capa més interna de la Terra. Està formada per metalls com el ferro i el níquel i és bastant peculiar pel fet que es troba fosa, almenys parcialment (el nucli extern), a causa de les altes temperatures que hi ha en aquesta zona. Aquesta calor intern és el responsable dels processos interns que es donen a la Terra, algun dels quals té manifestacions en la superfície, com són els terratrèmols, el vulcanisme o el desplaçament dels continents. El nucli extern de la Terra és una capa líquida d'uns 2.266 quilòmetres.
  2. MANTELL
   1. Es troba per sobre del nucli i està format per silicats, més densos a l'interior (mantell inferior) i menys cap a l'exterior (mantell superior). És una capa molt activa ja que es produeixen fenòmens de convecció de materials, és a dir, els materials calents tendeixen a ascendir des del nucli, podent arribar a la superfície i quan els materials es refreden tendeixen a enfonsar-se de nou cap a l'interior, com un cicle de matèria anomenat Cicle de Convecció. El mantell terrestre s'estén des de prop de 33 km de profunditat (o al voltant de 8 km a les zones oceàniques) fins als 2.900 km (transició al nucli).
   2. ESCORÇA
    1. És la capa més externa, la que està en contacte amb l'atmosfera i està formada per silicats lleugers, carbonats i òxids. És més gruixuda en la zona dels continents i més prima en els oceans. És una zona geològicament molt activa ja que aquí es manifesten els processos interns deguts a la calor terrestre, però també es donen els processos externs (erosió, transport i sedimentació) deguts a l'energia solar i la força de gravetat. Es diferencia una escorça continental i una escorça oceànica. Té un gruix d'entre 5 i 40 Km.
    Show full summary Hide full summary

    Similar

    Capes de la Terra
    Mar Pérez
    Elements, Compounds and Mixtures
    silviaod119
    SAT Math Sample Questions
    SAT Prep Group
    Chemistry Module C2: Material Choices
    James McConnell
    TYPES OF DATA
    Elliot O'Leary
    Geography - AQA - GCSE - Physical - Rivers
    Josh Anderson
    GCSE REVISION TIMETABLE
    haameem1999
    Chemistry unit 2
    36jessieh
    Chemistry 2
    Peter Hoskins
    Regular Verbs Spanish
    Oliver Hall
    Meteorologia II
    Adriana Forero