ODISSEA

Description

Mind Map on ODISSEA, created by ramminanaal on 12/17/2013.
ramminanaal
Mind Map by ramminanaal, updated more than 1 year ago
ramminanaal
Created by ramminanaal almost 10 years ago
1318
0

Resource summary

ODISSEA
 1. AUTOR
  1. Homero
  2. EPOCA
   1. En quina epoca esta contextualitza la odissea d'homero?
    1. Entre el 1200 i el 800 a.C
   2. RESUM
    1. Ulises s'embarca en grans aventures tornant de la guerra de TROYA a ITACA la illa en la que te a la seua familia
    Show full summary Hide full summary

    Similar

    L'Odissea, d'Homer
    Sílvia García
    ENTORN PERSONAL D'APRENENTATGE
    rgalmes
    French Beginner
    PatrickNoonan
    C2 - Formulae to learn
    Tech Wilkinson
    An Inspector Calls: Sheila Birling
    Rattan Bhorjee
    Edexcel Additional Science Biology Topic 2- Life Processes
    hchen8nrd
    GCSE AQA Biology 2 Enzymes, Digestion & Enzyme Uses
    Lilac Potato
    8 Citações Motivacionais para Estudantes
    miminoma
    PSBD TEST # 3_1_1
    yog thapa
    GCSE Revision Tips
    miminoma
    Using GoConqr to study science
    Sarah Egan