Condictio indebiti

Emilie Blix
Mind Map by Emilie Blix, updated more than 1 year ago
Emilie Blix
Created by Emilie Blix over 6 years ago
17
2

Description

Mind Map on Condictio indebiti, created by Emilie Blix on 11/27/2014.

Resource summary

Condictio indebiti
 1. Rett til å kreve tilbakebetaling når betaling er skjedd pga villfarelse om pliktens eksistens eller omfang
  1. Ingen lovregler på området
   1. Konkret helhetsvurdering
   2. Rt. 1985 s. 290 Birgo: "hvert tilfelle vurderes konkret og under hensyn til rimelighet"
    1. To motstående hensyn
     1. Oppgjørshensynet: gjort er gjort
      1. Korreksjonshensynet: feil bør korrigeres
      2. Typetilfeller
       1. Betaling av foreldet gjeld kan ikke kreves tilbakebetalt
       2. Momenter i vurderingen:
        1. 1. Partenes subjektive forhold
         1. Visste noen av partene om den uriktige betalingen?
         2. 2. Objektive feil
          1. Begått feil på en av sidene?
          2. 3. Partenes profesjonalitet
           1. Tapet bør gå utover den prof. parten
           2. 5. Graden av bet.press
            1. f.x: betale strømregning for å ikke miste strømmen
            2. 4. Forbehold
             1. Forbehold er tatt/burde vært tatt
              1. Oppgjørshensynet får liten vekt
             2. 6. Tid
              1. 1. det totale tidsforløpet
               1. 2. tiden fra feilen ble oppdaget
               2. 7. Fordringens karakter
                1. Lettere å godta tilbakebetaling der kravet aldri eksisterte
               3. Krav på avsavnsrenter? Rt. 2002 s. 71
                1. NB: kravet kan være foreldet
                 Show full summary Hide full summary

                 Similar

                 Mind Maps with GoConqr
                 Manikandan Achan
                 Memory-boosting tips for students
                 Micheal Heffernan
                 Animal Farm CONTEXT
                 Lydia Richards2113
                 2PR101 1.test - 8. část
                 Nikola Truong
                 Specific topic 7.7 Timber (tools/equipment/processes)
                 T Andrews
                 CUENTAS REALES O DE BALANCE
                 Laura Medina
                 3.1 Keywords - Marketing
                 EMI D
                 La Reproducción en los Seres Humanos
                 Rebecca Doria
                 Clasificacion de los Indicios
                 Valery Villa Lora
                 FICHAS ETICA
                 rosario perez perez
                 Objetivos de la asignatura Ciencias Natrurales
                 Rosa Sanchez