LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

Elena Monmeneu
Mind Map by Elena Monmeneu, updated more than 1 year ago
Elena Monmeneu
Created by Elena Monmeneu over 3 years ago
5
1

Description

Mind Map on LES AIGÜES SUBTERRÀNIES, created by Elena Monmeneu on 12/11/2016.

Resource summary

LES AIGÜES SUBTERRÀNIES
1 l'aigua de les plujes, rius i rierols es filtra a través de la capa superior de l'escorça fins que troba una capa impermeable
1.1 l'aigua s'acumula en els aquífers.
2 ELS LLACS
2.1 masses d'aigua permanents situades a l'interior dels continents
2.1.1 -quas són de gran extensió i d'aigua salada s'anomen mars interiors
2.1.2 quan són d'aigua dolça i tenen una profunditat important s'anomenen llacs
2.1.3 quan tenen dimensions reduïdes i poca profunditat sànomenen llacunes.
2.2 LES GLACERES
2.2.1 rius de gel formats per l'acumulació de neu als sistemes muntanyosos. Erosionen la superfície arrossegant sediments anomenats morrenes
2.2.2
2.3
3
Show full summary Hide full summary

Similar

Romeo and Juliet: Act by Act
PatrickNoonan
An Inspector Calls: Mrs Sybil Birling
Rattan Bhorjee
Art & Design in Context
Chloe Scott
1PR101 1.test - 9. část
Nikola Truong
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO
adriana renetria
Present Simple Vs Present Continuous
Míriam Margalef
Mapas mentales con ExamTime
Florencia Solano
Organigramas
Sindy Deydania
Competencias integrales de la profesión de enfermería
paul ovidio perez ixtacuy
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Ricardo Padilla Alcantara
Población y Condiciones Sociales
Fernando Ruiz