Kemi 2 - kap 2: Jämvikter

Lisa Loman
Flashcards by Lisa Loman, updated more than 1 year ago
Lisa Loman
Created by Lisa Loman over 2 years ago
33
1

Description

11th grade Gymnasiekemi (Kemi 2: kap 2) Flashcards on Kemi 2 - kap 2: Jämvikter, created by Lisa Loman on 08/30/2017.
Tags

Resource summary

Question Answer
Hur ser jämviktsekv. ut för reversibla reaktioner? Kc (binary/octet-stream)
Vad påverkar inte jämvikten? Mängden utgångsmaterial Katalysator
Vad betyder jämvikt? En kemisk reaktion som äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion, ungefär som en gungbräda som fastnat
Vilken enhet har K? Beror på reaktionen, men betecknas med M (ex M², M⁻³)
Vad har värdet på K för betydelse? Högt K-Värde --> övervägande på produktsidan Lågt K-värde --> övervägande på reaktantsidan Värde runt 1 --> ungefär lika mkt av produkter & reaktanter
Hur avgör man om ett system är i jämvikt? Med hjälp av koncentrationskvoten Q. Beräknas som K-värdet & värdet på Q jämförs med K. Om Q=K är systemet i jämvikt
Vad har värdet på Q för betydelse? När man jämför Q & K kan man se åt vilket håll reaktionen är på väg Q<K --> Höger Q>K --> Vänster
Vad kan påverka jämviktsläget? Koncentration Temperatur Tryck
Vad säger Le Chatelierś princip? Om en jämvikt störs av en förändring i tryck, temp. eller konc. kommer systemet försöka motverka förändringen då den vill återgå till jämvikt
Vad händer om det är en förändring i koncentrationen? Reaktionen kommer att skjutas åt det håll med minst reaktanter/produkter för att ersätta dem (ändrad konc = ta bort/lägg till reaktanter/produkter)
Vad händer om det är en förändring i trycket? Tryckförändringar fås lättast om man ändrar volymen Halverad volym -> dubbelt tryck + dubbel konc. Reaktionen kommer gå åt det håll med minst antal mol Undantag där reaktionen påverkas ej av tryck: lika mol på båda sidor, ämnen som ej ingår i reaktionen, fast/flytande ämne
Vad händer om det är en förändring i temperaturen? I en endoterm reaktion (delta H>0) kommer produkterna öka om temp. ökar I en exoterm reaktion (delta H<0) kommer produkterna att minska om temp. ökar
Vad betyder homogen jämvikt? Reaktanter & produkter har samma fas (fast,flytande eller gas)
Vad betyder heterogen jämvikt? Reaktanter & produkter har INTE samma fas (fast,flytande eller gas)
Vad är Ka, Kb och Kw? Ka = Syrakonstanten Kb = Baskonstanten Kw = vattnets jonprodukt
Vad är pKa, pKb och pKw? Används utöver Ka, Kb och Kw vid syror & baser De defineras analogt med pH & pOH
Hur räknar man pKa? pKa x Pkb = pKw pKa + pKb = 14 Pka Ka Log Conversion (binary/octet-stream)
Vad säger pKa-värdet? Ju större pKa-värdet är desto svagare är syran
Show full summary Hide full summary

Similar

Syra-bastitrering
Lisa Loman
Kovalentbindning-Intramolekylär
Lisa Loman
Funktionelle grupper
Kim Withen
Van der Waals bindningar
Almina Camic
Syror & baser
Lisa Loman
19 grundämnen
Klaus Sörensen
Kemi 1 - Buffertsystem
Lisa Loman
Värme och kyla, del 2
Elisabet Jagell
Inledande kemi
fiona_akpan
Kemiska beteckningar
Marina Sjunnesson
Kemibegrepp
Klaus Sörensen