Job offer

Let's Talk - Kasia Olechowska
Flashcards by Let's Talk - Kasia Olechowska, updated more than 1 year ago
Let's Talk - Kasia Olechowska
Created by Let's Talk - Kasia Olechowska almost 2 years ago
8
0

Description

English (Business) Flashcards on Job offer, created by Let's Talk - Kasia Olechowska on 10/31/2018.

Resource summary

Question Answer
most challenging będące największym wyzwaniem
key responsibilities kluczowe odpowiedzialności
independent expert niezależny ekspert
independence day dzień niepodległości
independence niezależność
to be dependent on something być zależnym od czegoś
without bez
yearly corocznie
annual meeting roczne spotkanie
to update the costs zaktualizować wydatki
expenditures wydatki
expertise ekspertyza
supporting wspierający
enhance wzmacniać
together razem
development rozwój
career development rozwój kariery
area obszar
knowledge wiedza
prefer preferować
master degree poziom magisterski
bachelor degree licencjat
beverages napoje
confectionery słodycze
competition konkurencja
a few producers kilku producentów
Show full summary Hide full summary

Similar

Using GoConqr to teach English literature
Sarah Egan
New English Literature GCSE
Sarah Egan
Using GoConqr to study English literature
Sarah Egan
English Language Techniques
lewis001
A Level: English language and literature techniques = Structure
Jessica 'JessieB
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
A Level: English language and literature technique = Dramatic terms
Jessica 'JessieB
To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
Bayonet Charge flashcards
katiehumphrey
English Speech Analysis Terminology
Fionnghuala Malone
Forms of Business Ownership Quiz
Noah Swanson