Van der Waals bindningar

Almina Camic
Flashcards by Almina Camic, updated more than 1 year ago
Almina Camic
Created by Almina Camic about 3 years ago
12
1

Description

Flashcards on Van der Waals bindningar , created by Almina Camic on 02/15/2017.
Tags

Resource summary

Question Answer
Vad är ett alternativt namn till Van der Waals bindningar? Londonkrafter
Var finns Van der Waals bindningar? Hos Opolära ämnen
Elektroners rörelse i elektronmolnet skapar vad då? Temporära dipoler
Vad gör bindningarna starkare? Närhet och större Antal
Vad ökar chansen för "Snedfördelning"? Större molekyler (fler elektroner)
Vad händer under "snedfördelning"? Lättare att dipoler uppstår
Show full summary Hide full summary

Similar

Syra-bastitrering
Lisa Loman
Kovalentbindning-Intramolekylär
Lisa Loman
Kemi 2 - kap 2: Jämvikter
Lisa Loman
Funktionelle grupper
Kim Withen
Syror & baser
Lisa Loman
19 grundämnen
Klaus Sörensen
Kemi 1 - Buffertsystem
Lisa Loman
Värme och kyla, del 2
Elisabet Jagell
Inledande kemi
fiona_akpan
Kemiska beteckningar
Marina Sjunnesson
Kemibegrepp
Klaus Sörensen