Objectius d'aprenentatge de l'alumne

Description

MÒDUL PROFESSIONAL: CONTABILITAT I FICALITAT NIVELL: CICLE FORMATIU SUPERIOR LLIÇONS: 5
candi2274
Mind Map by candi2274, updated more than 1 year ago
candi2274
Created by candi2274 over 8 years ago
12
0

Resource summary

Objectius d'aprenentatge de l'alumne
 1. COGNICIÓ
  1. Partim dels coneixements previs de l'l alumne
   1. Utilització de la informática per a resoldre els problemas i omplir els documents de l' Administració
    1. Diariament els alumnes faran supostos i sol-licituts, demanaran aclariments i pendran notes en el seu quadern.
     1. El treball será amb grup i individual, es crearan situacions que siguen paregudes a la vida quotidiana, on s'emprarà la resolució de problemas i el processament d'informació mitjançant l'ús de la informática, seguint instruccions i buscant informació
      1. És duran a terme activitats globals on es posaran en pràctica tots els coneixements adquirits, donan-li solució als problemas reals
      2. CONTINGUT
       1. Unitat 1: L'Impost de l'IRPF. Àmbit d'aplicació de l'impost. Fet imposable. Clasificació de rendes.

        Attachments:

        1. Unitat 2: Renda General. Renda d'estalvis. Rendes Exentes.Contribuents.
         1. Unitat 3: Contribuents. Obligats a fer la declaració. Contribuents especials.
          1. Unitat 4:Periode Impositiu de l'impost. Devengo de l'impost.
           1. Unitat 5: Casos Pràctics. Tributatació individual i conjunta.
           2. COMUNICACIÓ
            1. LLENGUATGE PER A LA INTERACCIÓ
             1. Simulacions de situacions entre companys resolvent problemas verídics
              1. Treballs individuals i grupals on es gestionen sol-licituts d'hisenda, recursos, etc
               1. Realizació d'exposicions presentant solucions als problemas dels contribuents
               2. LLENGUATGE PER A LA UNITAT
                1. VOCABULARI
                 1. Vocabulari específic del tema: esborrany, contribuents, obligats, rendes
                  1. Rendiments del treball, rediments del capital mobiliari, rendiments del capital immobiliari , ajornament del pagament
                   1. Guanys i pèrdues patrimonials, Integració i compensació de rendes
                    1. Base imposables, reduccions, deduccions, quotes
                    2. ESTRUCTURES
                     1. Exposició oral de les supostos plantejats a classe . L'alumne ha de pronunciar correctament i utilitzar el vocabulari específic
                      1. Expresió escrita, l' alumne ha d'omplir correctament la documentació dels organismos oficials.
                       1. L' alumne ha de conéixer i fer ús del llenguatge específic
                        1. L' alumne ha de saber utilizar la llei tributaria
                      2. CULTURA
                       1. Elaborar els documents i comunicacions a partir de les necessitats dels clients
                        1. Gestionar els procesos aplicant la normativa i el codi professional
                         1. Presentar els documents en diferents organismes, en el termini i la forma adequada
                          1. Resoldre problemas amb autonomía i treballar amb equip
                          Show full summary Hide full summary

                          Similar

                          'The Merchant of Venice' - William Shakespeare
                          cian.buckley
                          Reducing the Impact of Earthquakes
                          siobhan.quirk
                          GCSE PE - 2
                          lydia_ward
                          Memory Key words
                          Sammy :P
                          B6 - Brain and Mind OCR
                          franimal
                          A-level Psychology Revision
                          philip.ellis
                          An Inspector Calls: Mr Arthur Birling
                          Rattan Bhorjee
                          AQA AS Biology Unit 2 DNA and Meiosis
                          elliedee
                          Using GoConqr to study science
                          Sarah Egan
                          1_PSBD New Edition
                          Ps Test
                          GENERAL PRACTICE-1
                          Luis Felipe Chávez Choque