Coaching Sistèmic

Meritxell Bonet
Mind Map by , created 6 months ago

Mind Map on Coaching Sistèmic, created by Meritxell Bonet on 05/26/2019.

3
0
0
Tags No tags specified
Meritxell Bonet
Created by Meritxell Bonet 6 months ago
F211- Module 1 Cells, exchange and transport
eilish.waite
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Meteorologia I
Adriana Forero
el centro comercial
Pamela Dentler
Flashcards for CPXP exam
Lydia Elliott, Ed.D
Algebra
Alex Maraio
Biology AQA 3.1.3 Cells
evie.daines
GCSE Biology 4 OCR - The Processes of Life
blairzy123
The Cold War Quiz
Niat Habtemariam
Mind Maps with GoConqr
Manikandan Achan
Coaching Sistèmic
1 Acceptació i compromís
2 Restructuració cognitiva (Bados y García, 2010)

Annotations:

  • Modelo A-B-C (Ellis 1979)
2.1 Tècnica per la que el terapeuta ajuda al coachee a identificar i questionar els seus pensaments desadaptatius per substituir-los per d'altres més apropiats o adaptatius.
2.1.1 MODEL A-B-C (Ellis 1979)
2.1.1.1 A - SITUACIÓ
2.1.1.1.1 Situació, experiència o fet que provoca els pensaments i/o creences
2.1.1.2 B - COGNICIONS
2.1.1.2.1 Tipus de cognicions (Beck, 2005)
2.1.1.2.1.1 Productes cognitius
2.1.1.2.1.1.1 Pensaments automàtics i involuntaris
2.1.1.2.1.1.1.1 "Què patós que sóc", "No n'aprendré mai"
2.1.1.2.1.2 Supòsits
2.1.1.2.1.2.1 Creences condicionals
2.1.1.2.1.2.1.1 "Si-llavors"
2.1.1.2.1.3 Creences nuclears
2.1.1.2.1.3.1 Incondicionals, duradores i globals
2.1.1.2.1.3.1.1 "Soc incapàs", "el món és perillós"
2.1.1.2.2 Percepció
2.1.1.2.3 Atenció
2.1.1.2.4 Memòria
2.1.1.2.5 Raonament
2.1.1.2.6 Interpretació
2.1.1.2.7 Tècniques de registre
2.1.1.2.7.1 Mijants
2.1.1.2.7.1.1 Retrospectius
2.1.1.2.7.1.2 Concurrents en situacions imaginades
2.1.1.2.7.1.3 Concurrents en situacions reals
2.1.1.2.7.2 Obstacles
2.1.1.2.7.2.1 Pensaments habituals que no atreuen l'atenció del client
2.1.1.2.7.2.2 Pensaments ansiògens voluntàriament evitats o encoberts pel client
2.1.1.2.7.2.3 Dificultat en identificar imatges o fets degut a la seva efimeresa
2.1.1.2.7.2.4 Falta de congruència en relació a l'estat animic i emocional del client
2.1.1.2.8 Identificació de supòsits i creences
2.1.1.2.8.1 Tècniques (Bados i García, 2010)
2.1.1.2.8.1.1 Identificar temes a partir de pensaments, verbalitzacions, accions i/o resistències
2.1.1.2.8.1.1.1 Normes perfeccionistes
2.1.1.2.8.1.1.2 Preocupació per rebuig dels altres
2.1.1.2.8.1.1.3 Visió d'un mateix com persona inútil
2.1.1.2.8.1.2 Tècnica de la fletxa descendent
2.1.1.2.8.1.2.1 Identificar la creença bàsica que està per sota un pensament
2.1.1.2.8.1.2.1.1 Pregunta: Si aquest pensament fos veritat, què passaria?
2.1.1.2.8.1.2.1.1.1 Resposta: Que la gent pensaria que sóc estúpid
2.1.1.2.8.1.2.1.1.1.1
2.1.1.2.8.1.2.1.1.1.1.1 Continuar el procés de preguntes fins que el client és incapaç de donar una nova resposta o no creu en la que dóna.
2.1.1.3 C - CONSEQÜÈNCIES EMOCIONALS
2.1.1.3.1 Por
2.1.1.3.2 Tristesa
2.1.1.3.3 Tremolors
2.1.1.3.4 Ansietat
2.2 Marc Teòric
2.3 Tècnica
2.3.1 Quan utilitzar-la?
2.3.1.1 Quan el client veu la relació entre cognicions, emocions i conductes, i l'impacte de les primeres sobre les altres.
2.3.1.2 Quan el client reconegui que els pensaments són hipòtesis, que poden ser qüestionats i que necessiten ser comprovats.
2.3.2 Responsabilitat del terapeuta
2.3.2.1 a) Identificar les cognicions pertinents
2.3.2.1.1 b) Comprendre l'impacte de les cognicions sobre les reaccions emocionals i conductuals
2.3.2.1.1.1 c) Considerar les cognicions com hipòtesis a discutir i qüestionar
2.3.2.1.1.1.1 d) Qüestionar verbalment i conductualment cognicions inadequades
2.3.2.1.1.1.1.1 e) Modificar aquestes cognicions i substituïr-les per altres més apropiades per aconseguir
2.3.2.1.1.1.1.1.1 RESULTAT = Canvi emocional i conductual desitjat
3 Indagació apreciativa