7. Terrorism

Louise Prytz
Mind Map by Louise Prytz, updated more than 1 year ago
Louise Prytz
Created by Louise Prytz about 5 years ago
18
0

Description

Terrorism

Resource summary

7. Terrorism
1 Vem är terrorist?
1.1 Politiskt syfte
1.2 Våld/hot om våld
1.3 Använder rädsla/skräck som metod
1.4 "Bad guy" faktorn behövs
1.5 USA & EU varsin terroristlista
2 Vad är terrorism?
2.1 Amerikansk definition: the unlawful use of foce or violence against persons or property to intimidate or coerce a government or its citizens to further certain political or social objectives.
2.1.1 Problem: saknar religiösa motiv, syfte att sprida terror & skräck
2.2 Internationell terrorism är gränsöverskridande & kopplad till utländska regeringar eller grupper
3 9/11
3.1 Efter 9/11 utropade USA rätten till självförsvar enligt art. 51
3.2 Före ansågs det bara vara stater som kunde bryta mot aggressionsförbudet & orsaka så stor skada på andra stater
3.3 Efter anses det ok att gå längre i terroristbekämpningen
3.4 Både FN & Nato ställde sig bakom USAs rätt till självförsvar
3.4.1 Även stöd från andra håll, instant customary law
Show full summary Hide full summary

Similar

2. Jurisdiktion & immunitet
Louise Prytz
1. Folkrättens grunder
Louise Prytz
9. Mänskliga rättigheter
Louise Prytz
Internationell lag i väpnade konflikter
Louise Prytz
3. Statsansvar
Louise Prytz
History: Terrorism
Natasha Evans
Sveriges politiska system kap 1-5
Louise Prytz
EU:s politiska system 6 - 10
Louise Prytz
Chapter 2 - The final years of the British mandate in Palestine 1945-8
Karima Ranieri
Sveriges politiska system kap 6-10
Louise Prytz
Comparative politics
Louise Prytz