Managing crises

Louise Prytz
Mind Map by Louise Prytz, updated more than 1 year ago
Louise Prytz
Created by Louise Prytz over 5 years ago
10
0

Description

Crises

Resource summary

Managing crises
1 Karaktärisering av kriser
1.1 Kriser är karaktäristiska särdrag i samhället
1.2 Definieras ofta i termer av allvarliga hot
1.2.1 Orsakar kollektiv stress som kan utnyttjas av andra aktörer, t.ex. krisorganisationer som måste bevisa att de behövs
1.3 Kriser bör utforskas utifrån ett flertal verkligheter
1.4 Överraskningsmomentet kan leda till ignorans och en borttappad känsla av orientering
1.5 Kulturellt och politiskt definierade
1.6 Def: a serious threat to the basic structures or the fundamental values and norms of a system, which under time pressure and highly uncertain circumstances necessitates making critical decisions
2 Orsaker till kriser
2.1 Micronivå
2.1.1 Individer
2.1.2 Human errors
2.1.3 Oundvikligt
2.2 Mesonivå
2.2.1 Organisatoriska faktorer
2.3 Macronivå
2.3.1 Storskaliga (tekniska) system
2.3.2 Utvecklingen av det moderna samhället t.ex. kärnkraftverk
3 Konsekvenser av kriser
4 Framtida utveckling/kommande kriser
4.1 Transnationalisering
4.1.1 Tjernobyl, klimat , ekonomi, flyktingar, epidemier m.m.
4.2 Medialisering
4.2.1 Användandet av begreppet kris kan orsaka överreaktion och göra situationen värre än vad den annars hade varit
4.2.2 "Bridge the distance"
4.3 Teknologisk utveckling
4.3.1 Konsekvenser för krisers orsaker och karaktär
4.3.2 Hackers & cyberterrorism
4.4 Minskad statsmakt
4.4.1 Underfunding
4.4.2 Privata företag ersätter
4.4.3 Organisationer lär långsamt
4.5 Kris en dörr till politisk förändring
5 Utmaningar med krishantering
5.1 Balansera förebyggande åtgärder & återhämtningsförmåga
5.2 institutionalisera ett villkorligt sätt att tänka
5.2.1 Rutin vs flexibilitet
5.3 Dilemman
5.3.1 Kriser = informations & kommunikations explosion
5.3.2 Group-think
5.4 Opportunity management
6 Crises are critical phases, periods of instability and flux: they are periods of transition through which social systems move. The essence of crisis is found in the deep uncertainty that comes with a forced departure from the known past to one of the many possible alterative futures. Crises put social, administrative, and political systems to an acute test. They pose a direct challenge to authority, power, and prestige.
Show full summary Hide full summary

Similar

Miller, Benjamin kap 2
Louise Prytz
Veiled References
Louise Prytz
3. Statsansvar
Louise Prytz
Identity as a Variable
Louise Prytz
Realism (international relations)
shirinros
Sveriges politiska system kap 1-5
Louise Prytz
EU:s politiska system 6 - 10
Louise Prytz
Think You Know Everything About the Sustainable Development Goals? Think Again!
Jean Abella
2. Jurisdiktion & immunitet
Louise Prytz
Sveriges politiska system kap 6-10
Louise Prytz
Comparative politics
Louise Prytz