R&D Lovie

Thuong Khuat
Mind Map by Thuong Khuat, updated more than 1 year ago
Thuong Khuat
Created by Thuong Khuat almost 5 years ago
24
0

Description

R&D
Tags

Resource summary

R&D Lovie
1 THƯỞNG: 100 logo và slogan của 100 thương hiệu Việt
2 TRUNG: Các ý tưởng tổ chức cuộc thi game doanh nghiệp
3 THẮNG: 30 tin tức mới nhất từ 30 website của các doanh nghiệp Việt hàng đầu. Các ý tưởng tổ chức cuộc thi thương mại điện tử
4 NGỌC ANH: Các ý tưởng tổ chức cuộc thi câu truyện truyền thông
5 TUẤN: Các ý tưởng tổ chức cuộc thi game doanh nghiệp, thương mại điện tử, câu truyện truyền thông
6 VIỆT: Thực hiện lại thư mục khách hàng chia sẻ, từ trang cũ của lovie và tham khảo các trang mạng khác
7 MAI: Dịch (nhiệm vụ cũ) Nghiên cứu Challenge (website), đề xuất thêm ý tưởng
Show full summary Hide full summary

Similar

Chapter 3
Ryan Tram
Chapter 4
Ryan Tram
Chapter 2
Ryan Tram
Chapter 8
Ryan Tram
Chapter 6
Ryan Tram
Chapter 1
Ryan Tram
Chapter 5
Ryan Tram
Chapter 10
Ryan Tram
Chapter 7
Ryan Tram
Chapter 9
Ryan Tram
tecnologia en electronica
darwin garcia