Yr Ymwelydd - Cymeriadau

Daniel Johnston
Mind Map by , created almost 6 years ago

Welsh (Short Stories) Mind Map on Yr Ymwelydd - Cymeriadau, created by Daniel Johnston on 11/29/2013.

54
2
0
Tags
Daniel Johnston
Created by Daniel Johnston almost 6 years ago
China - Uned 1 - Cefndir Ffisegol China
Rhodri Davies
Branwen Ferch Llyr - Y Plot
Rhodri Davies
Yr Ymwelydd - Themau
Daniel Johnston
Cell Transport
Elena Cade
Junior Research Project Author Tidbits
Robin Predny
Yr Ymwelydd - Iaith & Arddull
Daniel Johnston
Welsh Past Tense Phrases
Keera
Welsh Future Tense Phrases
Keera
Descriptive Writing
Kai Ladd
Yr Ymwelydd - Cymeriadau
1 Elgan Thomas
1.1 Ysgrifennwyd y stori o'i safbwynt ef
1.2 Cyfreithiwr
1.3 Byw yng Nghaerdydd - ers dros ddeng mlynedd
1.4 Mae'n briod gyda Elin
1.5 3 o blant gyda nhw
1.5.1 Bethan
1.5.2 Steffan
1.5.3 Llyr
1.6 Wedi cael addysg brifysgol
1.7 Ddim yn teimlo'n berthyn i'w ardal gwreiddiol
1.8 Mae'n gariadus at ei wraig
1.9 Cymharu ei hunan i Rhodri
2 Morlais Thomas
2.1 Tad Elgan
2.2 Ei eiriau ef sy'n agor y stori
2.3 Ddim yn gariadus at ei wraig
2.4 Does dim perthynas agos gyda Elgan 'chwaith.
2.5 Mynd i'r clwb lleol yn aml
2.6 Cyn-weithiwr y dur
2.7 Ddim yn dangos llawer o emosiwn
3 Eirwen Thomas
3.1 Mam Elgan
3.2 Mae hi yn yr ysbyty - Psoriasis
3.3 Mae'n siriol a bywiog iawn
3.4 Ddim yn meddwl ei bod hi'n sal
3.5 Siaradus
3.6 Mae'n falch o'i theulu
3.7 Mam Gymreig?
3.8 Cymeriad ystrydebol
3.9 Gofalu am eraill
3.10 Roedd hi yno pan oedd Elgan yn blentyn
4 Rhodri Thomas
4.1 Ddim yn ymddangos yn y stori
4.2 Gweithio yn y gwaith dur
4.3 Mae'n debyg i'w dad
4.4 Mynd i'r clwb lleol
4.5 Mae'n ddi-addysg
4.6 Adnabyddus
4.7 Mae'n dda mewn cwis
4.8 Wedi aros yn yr ardal

Media attachments